Opublikowane:
Podziel się:

Parlament Europejski poparł dziś sprawozdanie wzywające UE do przewodzenia działaniom na rzecz reformy Światowej Organizacji Handlu (WTO). Eurodeputowani S&D podkreślili, że UE musi nadal bronić wielostronnego systemu opartego na zasadach w obliczu ataków ze strony protekcjonistycznego prezydenta USA.

 

Eurodeputowany S&D, Bernd Lange, przewodniczący Komisji Handlu Międzynarodowego Parlamentu Europejskiego i autor sprawozdania, powiedział:

 

- Donald Trump wielokrotnie groził wycofaniem USA z WTO i jest rzeczą bardzo jasną, że woli on umowy dwustronne między krajami od wielostronnego podejścia. W tej kwestii, podobnie jak w przypadku wielu innych, jest on w błędzie. Ustanowienie zasad na poziomie globalnym jest jedynym sposobem, w jaki możemy mieć nadzieję na ukształtowanie globalizacji w sprawiedliwy i postępowy sposób. Pomaga to UE tak samo, jak pomaga Stanom Zjednoczonym. Wzywamy administrację Donalda Trumpa do zaprzestania blokowania mianowania nowych członków Organu Apelacyjnego, aby umożliwić skuteczne działanie systemu rozstrzygania sporów.

 

- Unia Europejska przedstawiła propozycję reformy WTO i dostosowania jej do XXI wieku. Musimy zaktualizować zbiór przepisów dotyczących handlu międzynarodowego, aby lepiej odzwierciedlał on wzorce handlowe w dzisiejszej globalnej gospodarce, wzmocnić rolę monitorującą WTO i przezwyciężyć impas w kwestii systemu rozstrzygania sporów. Chcemy, aby UE współpracowała z innymi podobnie myślącymi partnerami w celu zreformowania WTO, aby lepiej chronić naszych pracowników i nasze przemysły.

 

Rzeczniczka Grupy S&D ds. handlu, Alessia Mosca powiedziała:

 

- Nie jest tajemnicą, że WTO stoi przed bardzo poważnymi wyzwaniami. Ostatnia runda negocjacji handlowych, zwana dauhańską agendą rozwoju, rozpoczęła się w 2001 roku i nadal nie została zakończona. Biorąc pod uwagę, że świat się zmienił, że należy dokonać przeglądu rozróżnienia między krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się oraz że kluczowe podmioty, takie jak Indie i Chiny, muszą wnieść swój wkład w oparciu o poziom rozwoju swoich gospodarek, nadal popieramy tę agendę, ale jesteśmy gotowi do rozpoczęcia negocjacji w nowych kwestiach, takich jak wyzwania społeczne, środowiskowe i problematyka płci.

 

- Zwiększenie wymiany handlowej między krajami może przynieść korzyści wszystkim, ale zasady, które nią rządzą, muszą być jasne i przejrzyste. Parlament Europejski pokazał dziś, że chcemy, aby UE przewodziła reformie międzynarodowego systemu handlu. Jeśli będziemy współpracować z podobnie myślącymi krajami, będziemy mogli przeforsować agendę handlową, która będzie otwarta, postępowa i sprawiedliwa.

 

Zaangażowani europosłowie

LANGE Bernd
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Niemcy

Kontakt dla prasy

ALLAN Tim
Press Officer
Wielka Brytania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D z zadowoleniem przyjmuje porozumienie polityczne w sprawie umowy UE–Mercosur, ale nalega zarazem na wydanie gwarancji dotyczących praw pracowniczych i standardów środowiskowych

Komunikat prasowy

Parlament Europejski wyraża poparcie dla umów o wolnym handlu i ochronie inwestycji z Singapurem

Komunikat prasowy

Parlament Europejski popiera postępową umowę handlową z Japonią