Opublikowane:
Podziel się:

Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj wniosek budżetowy, dotyczący infrastruktury strategicznej w ramach następnych wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027. Obejmuje on program InvestEU, instrument „Łącząc Europę” i obszar Przestrzeń kosmiczna.

 

Wiceprzewodnicząca Grupy S&D ds. zrównoważonego rozwoju, eurodeputowana Kathleen Van Brempt powiedziała:

- Komisja obliczyła, że potrzebujemy co najmniej 100 miliardów euro w następnych WRF, aby sprostać wyzwaniom, przed jakimi stoi Europa i stara się podnieść ten budżet najlepiej jak potrafi dzięki dodatkowym pieniądzom pochodzącym z państw członkowskich, wnioskom w sprawie zasobów własnych, cięciom i zwiększeniu funduszy. Liczba ta nie jest wystarczająca, a głównym problemem jest ponownie to, że ogólny kierunek jest niewłaściwy. Nie widzimy całościowego, ambitnego podejścia, ani jasnego i postępowego kierunku. Jednak ramy, które nas prowadzą, znajdują się przed nami; są to mianowicie cele w zakresie zrównoważonego rozwoju (SDG). Utraconą szansa jest fakt, że Komisja nie uwzględniła tych celów w swoim wniosku.

- Musimy przestać patrzeć na rzeczy z izolowanego punktu widzenia. Weźmy na przykład wstępne przeznaczenie środków na wydatki związane z klimatem. Komisja podniosła ten odsetek z 20% do 25%. Jest to oczywiście dobra decyzja, ale co dobrego przyniesie to wstępne przeznaczenie, jeśli pozostałe 75% przeznaczonych zostanie na przeciwne cele i będzie nadal wspierać przemysł i transport, które bardzo zanieczyszczają środowisko?

- Musimy przestać inwestować w przeszłość i zdecydowanie wybrać inwestycje przyszłości. Wymaga to zmiany myślenia. Oczekujemy, że UE przekieruje dostępne środki na zrównoważone rozwiązania alternatywne, ponieważ to one przyczynią się do stworzenia wysokiej jakości miejsc pracy i poprawy dobrobytu obywateli. Powinno to być przewodnią zasadą funduszu InvestEU. Ale oznacza to również, na przykład, pobranie środków z instrumentu „Łącząc Europę” (CEF), który jest wydatkowany na nową i bogatą infrastrukturę gazową oraz przekierowanie ich na projekty dotyczące efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

Zaangażowani europosłowie

VAN BREMPT Kathleen
Head of delegation
Koordynator
Belgia

Kontakt dla prasy

President's spokesperson
MARTIN DE LA TORRE Victoria
Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

„To kluczowy szczyt dla przyszłości Europy, z Brexitem i przyszłym wieloletnim budżetem UE na stole obrad” - mówi Iratxe García przed posiedzeniem EUCO

Komunikat prasowy

„Zaakceptujemy tylko takie WRF, które będą pracować na rzecz ludzi” - mówi Grupa S&D

Komunikat prasowy

Solidny budżet jest niezbędny do sprawiedliwej transformacji na UE zrównoważoną pod względem środowiskowym i społecznym - mówi Iratxe García