Opublikowane:
Podziel się:

Grupa S&D i Zieloni wzywają ministrów ds. energii UE do podniesienia celów na rok 2030 w zakresie wydajności i odnawialnych źródeł energii.

Ministrowie energetyki UE spotkają się w Sofii w czwartek, 19 kwietnia, aby podsumować toczące się negocjacje trójstronne dotyczące pakietu „Czysta energia”. Przed tymi dyskusjami José Blanco López, Miroslav Poche, Michèle Rivasi i Claude Turmes oświadczyli co następuje:

- W świetle bardzo ograniczonych postępów, osiągniętych do tej pory przez bułgarską prezydencję, wzywamy państwa członkowskie do uczynienia kroku naprzód, uwzględniając potrzebę przyspieszenia naszych posunięć w kierunku całkowitej dekarbonizacji gospodarki, a następnie zwiększenia celów na rok 2030, aby wyciągnąć wszystkie korzyści z odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej. Bez znaczącego postępu w tych podstawowych elementach, zawarcie porozumienia wydaje się niemożliwe bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.

  

Eurodeputowany S&D, José Blanco López, sprawozdawca ds. dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii, powiedział:

- Radzie brakuje ambicji. Ostatnia analiza pokazuje, że 27-procentowy cel jest daleki od optymalnego celu na rok 2030 i opiera się na przestarzałych założeniach, dotyczących kosztów. 35-procentowy cel to absolutne minimum, jeśli chcemy, aby UE stała się światowym liderem w dziedzinie odnawialnych źródeł energii.

 

Eurodeputowany S&D, Miroslav Poche, sprawozdawca ds. dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej, powiedział:

- Europa potrzebuje wiążącego celu na poziomie 35% i silnego artykułu 7. Efektywność energetyczna jest poza wszelką dyskusją; tworzy ona wzrost gospodarczy i lokalne miejsca pracy, pomaga w walce ze zmianami klimatycznymi i zmniejsza naszą zależność energetyczną. To najlepszy sposób, aby pomóc ludziom, by byli oni w stanie opłacić swoje rachunki za energię i walczyć z ubóstwem energetycznym. Ministrowie UE ds. energii muszą zwiększyć swoje ambicje.

 

Eurodeputowani z grupy Zielonych, Michèle Rivasi i Claude Turmes, współsprawozdawcy ds. rozporządzenia dotyczącego zarządzania, powiedzieli:

- Państwa członkowskie powinny uznać skalę skutków zmian klimatycznych. Przejście na gospodarkę o zerowej emisji dwutlenku węgla najpóźniej do 2050 roku to jedyny sposób, zapewniający wdrożenie porozumienia paryskiego i wypełnienie naszych zobowiązań klimatycznych.

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Fundusze UE dla Europejczyków, a nie dla populistycznych polityków - mówi Grupa S&D

Komunikat prasowy

„Potrzebujemy nowych funduszy i środków społecznych, aby zapewnić sprawiedliwą transformację” - mówi Iratxe García

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Bez pszczół nie będzie żywności ani życia. Komisja Europejska musi podjąć natychmiastowe działania w celu redukcji stosowania pestycydów i uratowania owadów zapylających