Podziel się:

Zabierając głos przed Międzynarodowym Dniem Zerowej Tolerancji dla Okaleczania Narządów Płciowych Kobiet, obchodzonym 6 lutego, w której to sprawie Parlament Europejski przedłożył Komisji Europejskiej pytanie ustne z prośbą o przedstawienie sprawozdania z postępów w tej kwestii, eurodeputowana Iratxe García Pérez, rzeczniczka Grupy S&D ds. kobiet powiedziała:

- Codziennie 6000 dziewcząt pada ofiarą straszliwej praktyki okaleczania narządów płciowych, a prawie jedna czwarta z nich liczy mniej niż 14 lat. Ta barbarzyńska praktyka powoduje, że przez całe życie odczuwany jest fizyczny i psychiczny ból.

- Oczekujemy od Komisji odpowiedzi na pytanie, jakie postępy osiągnęła ona w ramach swojej strategii na rzecz „Położenia kresu okaleczaniu żeńskich narządów płciowych (FGM)”. Oczywiście Komisja nie może dokonać tego sama. Kluczem do sukcesu jest zapobieganie okaleczaniu żeńskich narządów płciowych we wszystkich odpowiednich obszarach polityki; UE współpracuje w tej kwestii z państwami członkowskimi, ONZ, organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami. Działania zewnętrzne UE muszą w szczególności angażować się w umacnianie pozycji kobiet oraz promowanie praw kobiet we współpracy z państwami trzecimi w celu położenia kresu okaleczaniu żeńskich narządów płciowych na drodze prawnej i w praktyce.

- Wzywamy Komisję, aby wykorzystała unijne narzędzia i środki, a państwa członkowskie, aby wykorzystały swoją siłę do kampanii na rzecz położenia kresu okaleczaniu żeńskich narządów płciowych. Każdy z nas będzie musiał odpowiedzieć sobie na pytanie, czy zrobiliśmy wystarczająco dużo, aby chronić młode dziewczęta przed szkodliwymi skutkami okaleczania żeńskich narządów płciowych. Należy podjąć natychmiastowe działania w tej sprawie.

 

We wtorek, 6 lutego 2018 roku, Grupa Socjalistów i Demokratów będzie gospodarzem wydarzenia w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, którego celem będzie podniesienie świadomości w kwestii okaleczania żeńskich narządów płciowych. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.

 

Uwaga dla wydawcy:

Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), okaleczanie żeńskich narządów płciowych (FGM) obejmuje wszystkie procedury obejmujące częściowe lub całkowite usunięcie żeńskich zewnętrznych narządów płciowych lub inne uszkodzenia żeńskich narządów płciowych z przyczyn niemedycznych.

Okaleczanie żeńskich narządów płciowych jest przeprowadzane z powodów kulturowych, religijnych i/lub społecznych w odniesieniu do młodych dziewcząt w wieku od niemowlęctwa do wieku 15 lat. Okaleczanie żeńskich narządów płciowych stanowi formę przemocy wobec dzieci oraz przemocy wobec kobiet i dziewcząt; ma ono poważne, krótkoterminowe i długoterminowe konsekwencje fizyczne i psychiczne.

Według WHO, 140 milionów kobiet i dziewcząt na całym świecie ma obecnie do czynienia ze szkodliwymi skutkami okaleczania żeńskich narządów płciowych, podczas gdy Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) donosi o ofiarach w co najmniej 13 krajach członkowskich UE.

W lutym 2015 roku Komisja po raz ostatni poinformowała Parlament Europejski o swoich działaniach w zakresie eliminacji okaleczania żeńskich narządów płciowych, podjętych w ramach strategii na rzecz „Położenia kresu okaleczaniu żeńskich narządów płciowych”. Jutro, aby uczcić Międzynarodowy Dzień Zerowej Tolerancji dla Okaleczania Narządów Płciowych Kobiet, chcielibyśmy poprosić Komisję o przedstawienie nam przeglądu poczynionych postępów i działań podjętych od tego czasu.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Kobiety są na pierwszej linii walki z pandemią COVID-19. Socjaldemokraci apelują do UE o podjęcie działań, aby udzielić im wsparcia!

Komunikat prasowy

Europa ma wreszcie strategię na rzecz osiągnięcia równości kobiet i mężczyzn. Teraz musi ona przynieść skutek!

Komunikat prasowy

Iratxe García podpisała protokół ustaleń z parlamentarną grupą Morena w meksykańskim Senacie