Podziel się:

W odpowiedzi na konsekwencje regulacyjne aktualnych informacji pochodzących z akt FinCEN, Jonás Fernandez, rzecznik Grupy S&D do spraw gospodarczych i monetarnych, powiedział:

- Z akt FinCEN wynika, że ​​zbyt wiele największych banków na świecie wciąż nie wyciągnęło odpowiednich wniosków. Są one zbyt skłonne do pobierania brudnych pieniędzy od podejrzanych o popełnienie przestępstwa i przywłaszczania sobie opłat. Podejście tzw. „defensywnego raportowania”, stosowane w systemie bankowym, po prostu nie działa. Potrzebujemy surowszych przepisów, określających, kiedy podejrzane konta muszą zostać zamknięte, a transakcje odrzucone, a także skutecznego systemu sankcji, obejmującego sankcje finansowe i karne. Musi również skończyć się korporacyjna bezkarność dyrektorów banków za nieprzestrzeganie kontroli w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

- Po raz kolejny akta FinCEN wskazują na potrzebę stworzenia jednolitego zbioru przepisów, zawierającego wspólne przepisy, egzekwowane przez organ nadzoru UE i jednostkę analityki finansowej UE. Chcemy również, aby UE była światowym liderem w zwalczaniu anonimowych spółek fasadowych poprzez naciskanie na przejrzystość w kwestii faktycznej własności. Najwyższy czas odzyskać te brudne pieniądze od przestępców i terrorystów i zwrócić je obywatelom Europy.

- W lipcu tego roku Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą do zaostrzenia środków przeciwko praniu pieniędzy w całej UE, zawierających skuteczny system sankcji. Jestem pewien, że gdyby te środki zostały zastosowane, można byłoby zapobiec wielu przypadkom przestępczego niedopełnienia obowiązków, ujawnionym w aktach FinCEN; dlatego też należy je uwzględnić w przyszłej reformie rozporządzenia w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Uwaga dla wydawcy:

W lipcu 2020 roku Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy, którą można znaleźć tutaj. Socjaliści i Demokraci wystąpili o dodanie debaty na temat akt FinCEN do debaty plenarnej podczas pierwszej październikowej sesji.

Zaangażowani europosłowie

FERNÁNDEZ Jonás

FERNÁNDEZ Jonás

Koordynator
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Pelz Silvia

PELZ Silvia

Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Ożywienie Inicjatywy Progressive Society: Nadszedł czas na przebudowę kapitalizmu i mamy na to plan

Komunikat prasowy

W obliczu kryzysu, związanego z pandemią Covid-19, Grupa S&D broni naszych obywateli i naszej planety przed niepoprawnymi ideologami polityki oszczędnościowej

Komunikat prasowy

Grupa S&D o programie prac Komisji na 2021 rok: „Nie ma czasu do stracenia w kwestii spełnienia oczekiwań obywateli UE!”