Opublikowane:
Podziel się:

Przewodnicząca Grupy Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, Iratxe García, przewodniczący PES, Sergej Staniszew oraz przewodniczący Grupy PES w Komitecie Regionów, Christophe Rouillon, napisali list otwarty do Eurogrupy, wzywając ją do podjęcia działań w celu złagodzenia społeczno-ekonomicznego wpływu epidemii COVID-19 w Europie.

List ten przyjmuje z zadowoleniem kroki, jakie zostały już podjęte przez Komisję i Europejski Bank Centralny, ale wymienia dalsze postępowe środki, które powinny teraz zostać podjęte:

„… Wzywamy do opracowania ogólnoeuropejskiego planu naprawy gospodarczej, związanego z epidemią COVID-19, wraz ze skonsolidowaną i spójną strategią dotyczącą szybkiej mobilizacji różnych dostępnych instrumentów UE w celu wspierania ludzi, MŚP i przedsiębiorstw…

„Należy zwiększyć kapitał własny Europejskiego Banku Inwestycyjnego, a co najważniejsze, potencjał oferowany przez europejski mechanizm stabilności należy wykorzystać w ramach obowiązkowej linii kredytowej do sfinansowania wspólnego instrumentu inwestycyjnego. Wzywamy Eurogrupę do przedstawienia odpowiedniego pakietu stymulacyjnego uzgodnionego na szczeblu europejskim.

„Aby chronić życie i zdrowie ludzi, list zachęca również UE do podjęcia kroków gwarantujących, że nikt nie będzie musiał wybierać między ochroną siebie i swoich bliskich, a zachowaniem miejsca pracy. UE musi pilnie wzmocnić swoją zdolność fiskalną oraz wdrożyć program reasekuracji na wypadek bezrobocia, aby zaradzić wszelkiemu społeczno-ekonomicznemu szokowi, z jakim mają do czynienia kraje UE z powodu pandemii.

„Jako PES, Grupa S&D i Grupa PES w KR wierzymy, że ci, którzy walczą z epidemią COVID-19 i jej skutkami muszą mieć poczucie, że UE robi wszystko, co w ich mocy, aby ich chronić. UE musi wysłać silny sygnał jedności i solidarności. Dzięki właściwej reakcji, UE będzie mogła wyjść z tego trudnego okresu jeszcze silniejsza.”

Powiązane dokumenty

Opublikowane: 16/03/2020

Open letter to the Eurogroup Ministers

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania

STANISHEV Sergei

Członek
Bułgaria

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

„Plan odbudowy gospodarki jest historyczną inwestycją, którą jesteśmy winni przyszłym pokoleniom” - mówi Iratxe García

Komunikat prasowy

Grupa S&D przewodzi w kwestii odpowiedzi Parlamentu Europejskiego w sprawie europejskiego planu naprawczego

Komunikat prasowy

„Musimy podjąć natychmiastowe działania. Później będzie za późno!” Grupa S&D naciska na instytucje UE, aby ocaliły sektor turystyczny przed bankructwem