Published:
Share:

Grupa S&D wyraża swoje zadowolenie z przyjęcia dziś przez zdecydowaną większość plenum sprawozdania dotyczącego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności. To ważny krok w zwiększeniu jakże ważnej roli tych funduszy, które są największym w Europie narzędziem inwestycji publicznych oraz których środki stanowią jedną czwartą funduszy wieloletnich ram finansowych na kolejne siedem lat, 2021–2027.

Celem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności jest utworzenie miliona nowych miejsc pracy (co udało się w latach 2007–2013) oraz, w szerszym kontekście, wspomożenie wysiłków wszystkich 247 regionów Europejskich w zakresie innowacji, działań dla klimatu, transportu oraz kwestii społecznych.  

Zawsze staliśmy na czele walki o sprawiedliwy i zrównoważony program inwestycyjny, umożliwiający stawianie czoła powstającym w społeczeństwie wyzwaniom. Jesteśmy dumni, że udało nam się osiągnąć jeszcze większą elastyczność w obecnych ramach paktu stabilności i rozwoju dla inwestycji publicznych. 

Sprawozdawca Grupy S&D ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności, Andrea Cozzolino, powiedział:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności będą od teraz bardziej elastyczne, ponieważ skupiać się będą na działaniach na poziomie regionalnym, a nie krajowym. Podwoiliśmy niemal inwestycje dla miast oraz zrównoważonego rozwoju urbanistycznego, od 6% do 10%. Po raz pierwszy będzie możliwe przeznaczenie 5% dla małych wsi i rejonów wiejskich, które zostały najciężej dotknięte kryzysem. Klauzula dotycząca inwestycji zapewnia też większą elastyczność na poziomie krajowym, aby zagwarantować wsparcie obywatelem w najważniejszych dziedzinach. Jest to wielki sukces, który przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy oraz do zrównoważonego rozwoju regionów Europy.  

Rzeczniczka Grupy S&D do spraw rozwoju regionalnego, Constanze Krehl, dodała:

-       To największe narzędzie inwestycji publicznych pozwoliło nam wyznaczyć priorytety dla Europy na nadchodzące dziesięciolecie oraz zagwarantować, że każdy region będzie czerpał korzyści z funduszy, dzięki projektom społecznym, innowacjom oraz lepszej infrastrukturze. Jestem pełna optymizmu, jeśli chodzi o szansę stworzenia kolejnego miliona miejsc pracy w Europie, co udało się w poprzednim okresie. Rozczarowała mnie jednak postawa grup konserwatywnych, które nie wykazały się ambicją i nie wsparły naszych działań na rzecz redukowania zmiany klimatu – wyraźnie nie zdają sobie one sprawy z tego, że inwestycje w lotniska i paliwa kopalne nie mogą być częścią zrównoważonej przyszłości

MEPs Involved

KREHL Constanze Angela
Koordynator
Niemcy
COZZOLINO Andrea
Członek
Włochy

S&D Press contact

BERNAS Jan
Press Officer
Włochy

Related News

Komunikat prasowy

Nie chcemy specjalnego traktowania europosłów podejrzewanych o oszustwa, którego wprowadzenie optuje sojusz PPE-EKR-ENF. Kto nie ma nic do ukrycia, nie ma się czego bać, oznajmia Grupa S&D

Komunikat prasowy

Grupa S&D definiuje stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie nowego narzędzia do zmniejszania ryzyka finansowego w Europie

Komunikat prasowy

Grupa S&D z zadowoleniem przyjmuje zaangażowanie Rady Europejskiej w uczynienie celów zrównoważonego rozwoju priorytetem Europy