Podziel się:

Socjaliści i Demokraci wezwali dziś państwa członkowskie do podjęcia działań w celu zapewnienia bardziej sprawiedliwego opodatkowania w Europie po decyzji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości o anulowaniu wypłaty 13 miliardów euro niedozwolonej pomocy publicznej, otrzymanej przez Apple, a także do zareagowania na zaktualizowany pakiet podatkowy Komisji Europejskiej.

Jonás Fernández, rzecznik Grupy S&D ds. podatków, powiedział:

- Wyrok wydany dzisiaj przez Sąd Unii Europejskiej był szokujący. Instytucja ta uchyliła decyzję Komisji Europejskiej, zgodnie z którą Apple miał zapłacić swoją sprawiedliwą część podatków od znacznych zysków, osiągniętych w Europie. Jest to cios dla nas jako prawodawców, a także cios dla obywateli UE i Irlandii, europejskiego „drugiego domu” tej firmy; kraj ten został obecnie pozbawiony co najmniej 13 miliardów euro, które Apple musiałby zapłacić, gdyby decyzja ta nie została unieważniona.

- Przepisy dotyczące pomocy publicznej są potrzebne bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, aby zapewnić stosowanie sprawiedliwych przepisów podatkowych w UE, ale nie mogą one być ostatecznym rozwiązaniem. Ta sprawa i to orzeczenie nieważności pokazują, że nasze przepisy te wymagają reformy, ponieważ żaden obywatel UE nigdy nie mógłby uwierzyć w to, że firma płacąca 0,005% podatku od osób prawnych w 2014 roku wnosi swój sprawiedliwy wkład do obciążeń podatkowych.

- Chociaż UE poczyniła znaczne postępy na rzecz zwiększenia przejrzystości podatkowej, zacieśnienia współpracy między państwami członkowskimi i zlikwidowania luk prawnych prowadzących do unikania podatków, potrzebne są większe bezpieczeństwo prawne i jasno określone ramy prawne. Potrzebujemy szybko minimalnego efektywnego opodatkowania; musimy też zadbać o to, aby decyzje były podejmowane wystarczająco szybko, żeby zapewnić, by wszyscy podatnicy, a zwłaszcza większe firmy, wnosili swój sprawiedliwy wkład do obciążeń podatkowych. Dlatego też jesteśmy zmotywowani do rozpoczęcia we wrześniu pracy w podkomisji do spraw podatkowych, w ramach której sprawa Apple będzie niewątpliwie świetnym studium przypadku.

Biljana Borzan, wiceprzewodnicząca Grupy S&D ds. sprawiedliwego opodatkowania, powiedziała:

- Pandemia pokazała nam z pewnością, że musimy zainwestować w usługi publiczne i chronić nasze państwa opiekuńcze. Możemy to zrobić, pobierając należne podatki. Ten nowy pakiet, przedstawiony przez Komisję, obejmuje już transformację naszych gospodarek. Obecnie konieczne jest znalezienie porozumienia na szczeblu globalnym w sprawie opodatkowania gospodarki cyfrowej, w tym w sprawie wprowadzenia minimalnej efektywnej stawki podatkowej oraz wdrożenie go również na szczeblu UE.

- Przyjmujemy z zadowoleniem polityczne zobowiązanie Komisji w kwestii zachowania sprawiedliwego opodatkowania oraz walki z oszustwami i unikaniem podatków, traktowanej jako polityczny priorytet. Z satysfakcją przyjmujemy również do wiadomości, że uwzględniono nasz postulat dotyczący wniosku legislacyjnego w sprawie automatycznej wymiany informacji o dochodach osiąganych przez sprzedawców na platformach cyfrowych; podobnie jest z szeregiem naszych innych kluczowych żądań; takich jak: wniosek w sprawie poprawienia unijnej czarnej listy rajów podatkowych, która to kwestia jest od dawna naszym priorytetem; reforma kodeksu postępowania w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej i opodatkowanie jako element instrumentów polityki w odpowiedzi na pandemię COVID-19.

Uwaga dla wydawców:

W ubiegłym tygodniu Grupa S&D opublikowała swoje priorytety w kwestiach podatkowych. Aby zobaczyć cały dokument, należy kliknąć tutaj.

Więcej szczegółów na temat naszego stanowiska można znaleźć na naszej dedykowanej stronie internetowej, na której można również zobaczyć zespół, który będzie stanowił część nowej podkomisji PE do spraw podatkowych, która rozpocznie swoje prace we wrześniu i w ramach której będziemy prowadzić walkę o sprawiedliwszą politykę podatkową w Europie.

Zaangażowani europosłowie

BORZAN Biljana

BORZAN Biljana

Head of delegation
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Chorwacja
FERNÁNDEZ Jonás

FERNÁNDEZ Jonás

Koordynator
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Chiru Dana

CHIRU Dana

Press Officer
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Dyrektywa MiFID: Grupa S&D odrzuca nacisk konserwatystów na deregulację, udającą środek kryzysowy w następstwie pandemii Covid-19

Komunikat prasowy

Europejski Instrument na rzecz Odbudowy został zatwierdzony przez Parlament. Teraz nadszedł czas, aby państwa członkowskie przyspieszyły prace nad planami krajowymi

Komunikat prasowy

Fundusz Odbudowy jest punktem wyjścia dla naszej wspólnej przyszłości - mówi Grupa S&D