Podziel się:

Parlament Europejski przygotowuje się dziś do zwiększenia finansowania programów UE, których celem jest propagowanie praw podstawowych, praworządności i sprawiedliwości w UE w latach 2021-2027.

W wyniku pogarszającej się sytuacji w zakresie praworządności w całej UE, eurodeputowani negocjowali, aby wzmocnić program „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości”, znacznie zwiększając środki na ten cel, na łączną kwotę 1,55 mld euro.

Program „Sprawiedliwość”, który propaguje edukację sądową oraz współpracę sędziów i prawników w całej Europie, a także pomaga ludziom w dostępie do wymiaru sprawiedliwości, będzie dysponował środkami w wysokości 305 mln euro.

Eurodeputowany Juan Fernando López Aguilar, przewodniczący Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz negocjator Grupy S&D ds. programu „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” na lata 2021-2027, powiedział:

- Parlamentowi Europejskiemu udało się zapewnić duże i niezbędne zwiększenie funduszy na ochronę praw podstawowych i demokracji w UE. Organizacje społeczeństwa obywatelskiego słusznie domagały się zwiększenia finansowania w następstwie niedostatecznego wniosku Komisji i słusznie odpowiedzieliśmy na ich apele. Ponieważ ludzie nadal spotykają się z codzienną dyskryminacją oraz niedopuszczalnymi atakami na ich prawa i wolności, organizacje społeczeństwa obywatelskiego dramatycznie potrzebują większych środków, aby wzmocnić swoją kluczową pracę w zakresie ochrony i propagowania europejskich wartości na całym kontynencie. Dysponując większymi dostępnymi funduszami, lokalne, regionalne i paneuropejskie organizacje społeczeństwa obywatelskiego mogą zrobić więcej, aby chronić mniejszości, promować równość, walczyć o prawa osób LGBTI i zwalczać przemoc na tle płciowym. Skandaliczne ataki na różne wrażliwe części naszych społeczeństw mają miejsce obecnie, a nie w przyszłym roku, musimy więc zapewnić, aby fundusze te były dostępne już teraz. UE udowadnia, że jest zaangażowana w obronę swoich wartości. Po raz pierwszy zaangażowanie UE w program „Sprawiedliwość, wartości i prawa” daje łącznie 1,6 mld euro na lata 2021-2027, z czego 44% przeznaczono na unijny program „Wartości”, 23% na ochronę dzieci i kobiet przed przemocą związaną z płcią, a 23% na zwiększenie zaangażowania i udziału obywateli.

Katarina Barley, eurodeputowana S&D i sprawozdawczyni ds. programu „Sprawiedliwość” na lata 2021-2027, powiedziała:

- Dzisiaj głosujemy za pakietem o wartości 300 milionów euro, aby propagować kulturę sprzyjającą praworządności i zrobić krok w kierunku wspólnej europejskiej przestrzeni sprawiedliwości. Jest to dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, ponieważ nadal jesteśmy świadkami, jak rządy w Europie wykorzystują większość parlamentarną do podważania niezależności sądownictwa i praworządności. Rzeczą znamienną jest fakt, że Węgry i Polska były jedynymi dwoma krajami, które głosowały w Radzie przeciwko temu programowi. W dalszym ciągu zaprzeczają one pierwszeństwu prawa UE, zagrażając tym samym fundamentom naszej europejskiej wspólnoty. Współpraca transgraniczna i wzajemne uznawanie orzeczeń sądowych mogą funkcjonować tylko wtedy, kiedy istnieje zaufanie do niezawisłego wymiaru sprawiedliwości, który funkcjonuje skutecznie w każdym państwie członkowskim. Fundusze dostępne w ramach tego programu zostaną przeznaczone na wzmocnienie tego zaufania i współpracy oraz promowanie wspólnej kultury w Europie poprzez szkolenia i edukację. W coraz bardziej cyfrowym świecie fundusze te zostaną również wykorzystane do tego, aby dostęp do wymiaru sprawiedliwości był bardziej sprawiedliwy i skuteczny dla wszystkich. Program „Sprawiedliwość” na lata 2021-2027 jest jedną z najlepszych inwestycji, jakie możemy poczynić, aby wzmocnić europejski wymiar sprawiedliwości i zrobić krok w kierunku prawdziwej europejskiej przestrzeni sprawiedliwości.

Zaangażowani europosłowie

BARLEY Katarina
BARLEY Katarina
Członek
Niemcy
LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando
LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando
Członek
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Macphee Ewan
MACPHEE Ewan
Press Officer
Wielka Brytania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Grupa S&D: Nie może być unijnych pieniędzy dla państw członkowskich, które nie przestrzegają praworządności
Komunikat prasowy
Czas, aby rządy UE wykorzystały zaświadczenia COVID-19 do zniesienia ograniczeń
Komunikat prasowy
Iratxe García: „Mam nadzieję, że EPL nie przymknie oczu na korupcję Borisowa w Bułgarii”