Podziel się:

W odpowiedzi na zatwierdzenie przez Parlament Europejski Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) eurodeputowany S&D, Costas Mavrides, negocjator ds. sprawozdania w tej sprawie w imieniu Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych, powiedział:

- UE zrobiła dzisiaj ważny krok w kierunku wyjścia z kryzysu jako silniejsza i zjednoczona. Parlament Europejski zdecydowaną większością głosów przyjął ustanowienie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, który jest kluczowym instrumentem Planu Odbudowy Next Generation EU i jak dotychczas największym instrumentem finansowym UE. Dzięki wspólnemu zadłużeniu UE, RRF zapewni państwom członkowskim finansowanie w wysokości 672,5 mld euro w formie dotacji i pożyczek, aby pomóc im odbudować gospodarki po pandemii Covid-19 oraz sprawić, by ich gospodarki i społeczeństwa stały się bardziej zrównoważone i odporne na przyszłe kryzysy.

- Nasze stanowisko negocjacyjne jako stanowisko Parlamentu Europejskiego było od początku jasne. Bezprecedensowy kryzys, który ma szkodliwe, negatywne konsekwencje gospodarcze i społeczne, wymaga bezprecedensowych środków, co należy zademonstrować w praktyce. Pomimo dzielących nas różnic, w trakcie intensywnych negocjacji przebyliśmy długą drogę, aby osiągnąć to porozumienie, co świadczy o naszej determinacji w kwestii wspólnego działania UE w walce z tym kryzysem. To bardzo ważny krok w kierunku budowy naszego europejskiego gmachu.

- Udało nam się również wprowadzić kluczowe priorytety dla naszej Grupy, takie jak zaangażowanie interesariuszy, promowanie transformacji sprzyjającej włączeniu społecznemu jako kluczowego celu oraz odniesienie się do europejskiego filaru praw socjalnych oraz celów zrównoważonego rozwoju (SDG) jako celu ogólnego. Ponadto udało nam się zwiększyć prefinansowanie i zapewnić wsparcie techniczne na realizację inwestycji, a nie tylko na realizację reform w państwach członkowskich.

- Mamy już do czynienia z drugą falą pandemii. Pracownicy, gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, grupy szczególnie wrażliwe, kobiety, dzieci, edukacja, kultura i wiele innych sektorów i grup zostało nią dotkniętych i potrzebują wsparcia. RRF umożliwia państwom członkowskim pozyskanie znacznych funduszy na reformy i inwestycje w szerokim zakresie obszarów polityki o znaczeniu europejskim, obejmującym zatrudnienie, ochronę zdrowia, turystykę, badania naukowe i innowacje, środowisko i energię, małe i średnie przedsiębiorstwa, itp. Nasza Grupa walczyła o to, aby państwa członkowskie mogły natychmiast i skutecznie wykorzystać te pieniądze, aby walczyć z ekonomicznymi i społecznymi skutkami pandemii Covid-19 zgodnie z naszą agendą społeczną i środowiskową, zapewniając jednocześnie, że nasze gospodarki staną się bardziej odporne na wstrząsy w sprawiedliwy, zrównoważony i inkluzywny sposób, który wspierać będzie dobrobyt dla wszystkich. Państwa członkowskie powinny teraz niezwłocznie przystąpić do przedkładania swoich planów krajowych, dostosowanych do ich konkretnych potrzeb i ukierunkowanych na zwalczanie społecznych i gospodarczych skutków pandemii Covid-19.

Zaangażowani europosłowie

MAVRIDES Costas

MAVRIDES Costas

Head of delegation
Członek
Cypr

Kontakt dla prasy

Chiru Dana

CHIRU Dana

Press Officer
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Budżet UE na rok 2022 będzie miał silne, postępowe jądro, koncentrujące się na kwestiach społecznych i ekologicznych

Komunikat prasowy

Zielone światło dla wykorzystania zasobów własnych do szybkiej odbudowy społecznej i gospodarczej w Europie

Komunikat prasowy

Grupa S&D odnosi sukcesy w zakresie efektywnej minimalnej stawki podatkowej, która przyniesie przełom w dziedzinie sprawiedliwości podatkowej