Opublikowane:
Podziel się:

Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO), jedno z podstawowych narzędzi UE w dziedzinie zarządzania azylem, został ponownie poddany kontroli w Parlamencie Europejskim. Podczas drugiej próby udzielenia absolutorium w kwestii sposobu, w jaki instytucja ta wykonała budżet w 2017 roku, eurodeputowani S&D postanowili wstrzymać się od głosu.

Eurodeputowani Grupy S&D potwierdzają fakt, że obecny zarząd EASO poczynił znaczące kroki w celu naprawy nieprawidłowości finansowych i reputacji tej instytucji oraz wyrazili poparcie dla nowego kierownictwa w kwestii ciągłego wzmacniania oraz dalszej poprawy zarządzania i funkcjonowania EASO.

Lara Wolters, negocjatorka Grupy S&D ds. udzielenia absolutorium EASO powiedziała:

 - EASO ma kluczowe znaczenie dla Grupy S&D, ponieważ zarządzanie azylem i migracją oraz unikanie ludzkich tragedii stanowi bardzo trudne zadanie. Niestety, w przeszłości nieprawidłowości finansowe i operacyjne odwracały uwagę od misji EASO. Cieszymy się z postępów poczynionych przez nowy zarząd tego urzędu i jesteśmy przekonani, że w najbliższej przyszłości będziemy w stanie wydać pozytywną opinię w sprawie absolutorium.

Eurodeputowany Claude Moraes, wiceprzewodniczący Grupy S&D ds. demokratycznej odporności i praw podstawowych, powiedział:

 - Musimy odnieść się do nieprawidłowości finansowych, z jakimi borykał się EASO w 2017 roku, powinniśmy jednak również uznać, że urząd ten znajduje się obecnie na nowej ścieżce i podejmowane są rzeczywiste kroki w celu usprawnienia operacji zarządzania. Pani Gregori, nowej dyrektor wykonawczej EASO, udało się zbudować odpowiedzialną i przejrzystą strukturę zarządzania oraz przywrócić wiarygodność i zaufanie. W świetle nowego zarządzania i podjętych środków naprawczych uważam, że jesteśmy na dobrej drodze, aby EASO stał się pełnoprawną agencją UE ds. azylu, jakiej potrzebujemy. Motywowane politycznie ataki na EASO ze strony prawicowych grup politycznych stanowią przeszkodę w ważnej pracy, jaką należy wykonać, aby zapewnić w pełni funkcjonujący wspólny europejski system azylowy.

Uwaga dla wydawców:

W marcu 2019 roku Parlament odroczył decyzję w sprawie udzielenia absolutorium Europejskiemu Urzędowi Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO).

Dochodzenie OLAF-u i kontrole Europejskiego Trybunału Obrachunkowego ujawniły poważne nieprawidłowości w 2017 roku, polegające na niewłaściwym postępowaniu kierownictwa, nękaniu, faworyzowaniu, nieprawidłowościach procedur rekrutacyjnych, naruszeniach przepisów dotyczących zamówień publicznych oraz przepisów finansowych i przepisów dotyczących ochrony danych.

Te poważne wykroczenia popełnione przez kierownictwo EASO i niewystarczające dowody na znaczącą poprawę postępowania przez urząd w 2018 roku były powodem, dla którego Grupa S&D poparła w marcu 2019 roku odroczenie decyzji w sprawie udzielenia absolutorium EASO.

W dniu 4 września odbyło się wysłuchanie przy drzwiach zamkniętych nowej dyrektor wykonawczej EASO, pani Niny Gregori przed członkami Komisji Kontroli Budżetowej.

Wszystkie grupy polityczne doceniły wielkie zaangażowanie nowej dyrektor wykonawczej EASO oraz przedstawione informacje dotyczące pozytywnego rozwoju sytuacji oraz poprawy zarządzania i funkcjonowania EASO.

Zaangażowani europosłowie

WOLTERS Lara

Członek
Holandia

Kontakt dla prasy

CHIRU Dana

Press Officer
Rumunia

MACPHEE Ewan

Press Officer
Wielka Brytania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Koronawirus nie stanowi usprawiedliwienia dla blokowania demokracji

Komunikat prasowy

Grupa S&D do przywódców UE: Wszelkie formy rasizmu, antysemityzmu, homofobii i mowy nienawiści są przestępstwem

Komunikat prasowy

#EUinSolidarity: Grupa S&D wzywa Komisję, aby przestała mówić o tarczach, a zaczęła mówić o solidarności