Podziel się:

Podczas wymiany poglądów z przywódczynią białoruskiej opozycji, Swiatłaną Cichanouską  na dzisiejszym nadzwyczajnym posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych, Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim zaapelowali do ministrów spraw zagranicznych UE przed ich posiedzeniem w formule Gymnich w dniach 27 i 28 sierpnia o dokonanie ponownej, krytycznej oceny polityki UE wobec reżimu białoruskiego, szybkie wprowadzenie ukierunkowanych sankcji, w tym wobec Aleksandra Łukaszenki oraz poszerzenie naszego wsparcia dla białoruskich obywateli.

Kati Piri, wiceprzewodnicząca Grupy S&D do spraw zagranicznych, powiedziała:

- Białoruski reżim nie tylko na masową skalę sfałszował wyniki ostatnich wyborów prezydenckich, ale także torturował i bił własnych obywateli. Ta brutalna rozprawa z ludźmi pokojowo protestującymi w obronie ich demokratycznego prawa do wolnych i uczciwych wyborów sprawia, że ​​UE musi definitywnie odejść od swojej polityki krytycznego zaangażowania na rzecz krytycznej oceny i odpowiedzi. Musi to obejmować wolę wykluczenia Białorusi z programu Partnerstwa Wschodniego.

- Przed posiedzeniem w formule Gymnich wzywamy ministrów UE do ponowienia apelu UE o przeprowadzenie nowych, wolnych i uczciwych wyborów, do szybkiego wprowadzenia ukierunkowanych sankcji wobec wszystkich tych, którzy są odpowiedzialni za fałszowanie wyborów i represjonowanie Białorusinów, w tym wobec samego Łukaszenki oraz do skoordynowania tych sankcji z podobnie myślącymi państwami trzecimi. Jednocześnie musimy starannie unikać jakiegokolwiek negatywnego wpływu na obywateli Białorusi. Oni już dość wycierpieli.

Rzecznik Grupy S&D do spraw zagranicznych, Tonino Picula powiedział:

- Oddajemy hołd odwadze i determinacji, jakimi wykazali się Białorusini w ciągu ostatnich dni i miesięcy, pokojowo protestując przeciwko sfałszowanym wyborom i potępiając straszliwą przemoc, jakiej reżim użył wobec własnego narodu. Olbrzymie poparcie dla Swiatłany Cichanouskiej świadczy o tym, że ludzie pragną demokracji.

- Rzecz jasna nie uznajemy wyników wyborów, które nie były ani uczciwe, ani wolne, nie zezwoliły na udział obserwatorów wyborów, ani przestrzegały międzynarodowych standardów. Muszą się odbyć nowe wybory prezydenckie. Wszyscy zatrzymani demonstranci muszą zostać natychmiast zwolnieni, a wszelkie akty przemocy i nieludzkiego traktowania muszą zostać zbadane i ukarane.

- Jako Socjaliści i Demokraci wspieramy Białorusinów i popieramy ich dążenia do zapewnienia demokratycznej reprezentacji i udziału w życiu politycznym. Umowa w sprawie zniesienia wiz, która weszła w życie w dniu 1 lipca, stanowi mocny sygnał dla Białorusinów, że jesteśmy po ich stronie.

Zaangażowani europosłowie

PIRI Kati

PIRI Kati

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Holandia
PICULA Tonino

PICULA Tonino

Koordynator
Chorwacja

Kontakt dla prasy

Pelz Silvia

PELZ Silvia

Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Nie może być współpracy UE z białoruskimi władzami represjonującymi swoich obywateli

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Pomimo pandemii Covid-19 rozpoczyna się czwarty „Tydzień Afryki” na rzecz nowego, zrównoważonego i równego partnerstwa UE-Afryka

Komunikat prasowy

Grupa S&D przyjmuje z zadowoleniem plan inwestycyjny dla Bałkanów Zachodnich, ale ostrzega, że nie ma drogi na skróty do demokracji i rządów prawa