Podziel się:

Dziś po południu Komisja Spraw Gospodarczych i Monetarnych Parlamentu Europejskiego głosowała za przyjęciem sprawozdania Tinagli w sprawie „opodatkowania cyfrowego i trwających obecnie reform w ramach G20 i OECD (BEPS 2.0)*, które stanowią ważny element sprawiedliwego systemu podatkowego”.

Irene Tinagli, eurodeputowana S&D i autorka sprawozdania w tej sprawie, powiedziała:

 - Wysłaliśmy dzisiaj z Parlamentu Europejskiego silny sygnał na rzecz ambitnej globalnej reformy podatkowej. Aby reforma ta przyniosła sukces, musi ona zapewnić, by wszystkie duże firmy płaciły swoją sprawiedliwą część podatku w miejscu, w którym tworzona jest przez nie wartość i tam, gdzie prowadzona jest przez nie działalność gospodarcza. Dzięki łatwym do wdrożenia przepisom, chcemy ograniczyć konkurencję podatkową, zagwarantować równe warunki działania między firmami, a także zapewnić objęcie nimi międzynarodowych firm cyfrowych, przy aktywnym zaangażowaniu i interakcji z klientami i użytkownikami. W ramach międzynarodowej debaty na ten temat Unia Europejska i państwa członkowskie powinny mówić jednym głosem. Nasi obywatele domagają się sprawiedliwości podatkowej, a ich apel w tej sprawie nie może już dłużej czekać na odpowiedź.

 Jonás Fernández, eurodeputowany S&D i rzecznik Grupy do spraw gospodarczych powiedział:

- 18% to minimalna efektywna stawka podatkowa, jaką my, Socjaliści i Demokraci, chcemy wprowadzić w życie. Minimalna efektywna stawka podatkowa jest kluczem do zakończenia niezdrowej konkurencji podatkowej pomiędzy krajami, która umożliwia dużym międzynarodowym przedsiębiorstwom płacenie prawie zerowych podatków i pozbawia kasy publiczne tak bardzo potrzebnych dochodów. Najwyższy czas, żebyśmy dostosowali prawo podatkowe do ery cyfrowej.

Uwaga dla wydawcy:

*W styczniu 2019 roku rozpoczęły się międzynarodowe negocjacje w sprawie wyzwań podatkowych wynikających z cyfryzacji gospodarki („BEPS 2.0”) na podstawie ram włączających (134 kraje współpracujące w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych), przy wsparciu ze strony OECD. Prace te mają również zostać zatwierdzone przez G20 do końca 2020 roku; mają one na celu znalezienie jednolitego podejścia w kwestii realokacji praw podatkowych i ponownego zdefiniowania obecności podatkowej (nowy związek) w pierwszym filarze. Drugi filar ma na celu określenie minimalnego poziomu efektywnego opodatkowania poprzez globalny podatek zapobiegający erozji podstawy podatkowej.

Zaangażowani europosłowie

FERNÁNDEZ Jonás

FERNÁNDEZ Jonás

Koordynator
Hiszpania
TINAGLI Irene

TINAGLI Irene

Członek
Włochy

Kontakt dla prasy

Pelz Silvia

PELZ Silvia

Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Propozycja Charlesa Michela dotycząca Planu Odbudowy i WRF jest „rozczarowująca” - mówi Iratxe García

Komunikat prasowy

Przestępcy napychają sobie kieszenie z powodu braku skutecznych unijnych przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

Komunikat prasowy

Przemysł przyszłości będzie miał ekologiczny, zrównoważony i socjalny charakter - proponuje Grupa S&D