Published:
Share:

Grupa S&D definiuje stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie nowego narzędzia do zmniejszania ryzyka finansowego w Europie

Konstrukcja nowego instrumentu finansowego o nazwie papiery wartościowe zabezpieczone obligacjami skarbowymi (SBBS) została wynegocjowana przez Parlament Europejski, w czym wiodącą rolę odegrał europoseł z Grupy S&D, Jonás Fernández Álvarez. Jeśli instrument ten przyjmą współustawodawcy, SBBS pomogą bankom zdywersyfikować ekspozycję na ryzyko oraz zmniejszyć powiązania z rządami krajowymi. Dla obywateli Europy oznaczałoby to kolejny postępowy krok w stronę bardziej stabilnego i bezpiecznego środowiska gospodarczego w unii bankowej. 

Jonás Fernández Álvarez, główny negocjator z Grupy S&D ds. papierów wartościowych zabezpieczonych obligacjami skarbowymi (SBBS), powiedział:

-       Papiery wartościowe zabezpieczone obligacjami skarbowymi mają za zadanie zmniejszenie ryzyka oraz podział ryzyka, co poprawi stabilność finansową strefy euro – Socjaliści i Demokraci walczyli o to od lat. W czasie kryzysu finansowego zrozumieliśmy, że sektor bankowości w strefie euro jest szczególnie narażony na problemy związane z więzią bank-państwo. SBBS przyczyniłyby się do osłabienia tej więzi, prowadząc zarazem do większej dywersyfikacji portfeli w sektorze finansowym. Ponadto sprawiłyby one, że mniejsze i mniej płynne rynki stałyby się bardziej atrakcyjne dla inwestorów międzynarodowych. 

Pervenche Berès, rzeczniczka Grupy S&D ds. gospodarczych i monetarnych, dodała:

-       Kryzys finansowy w 2008 r. pokazał nam, że musimy ciężko pracować, aby uczynić nasz system finansowy stabilniejszym i mniej narażonym na ryzyko. W połączeniu ze zdywersyfikowanym portfelem centralnych skonsolidowanych obligacji skarbowych strefy euro, SBBS stanowiłyby mały, ale znaczący postęp w dobrym kierunku, jako że są to instrumenty finansowe do użytku banków dla dywersyfikacji i podziału ryzyka w całej strefie euro, przy czym jedynie prywatni inwestorzy ponosiliby wówczas potencjalnie straty.

MEPs Involved

BERÈS Pervenche
Coordinator
Francja
FERNÁNDEZ Jonás
Member
Hiszpania

S&D Press contact

WOLSCHLAGER Markus
Political Advisor
Austria

Related News

Komunikat prasowy

Grupa S&D doprowadza do przyjęcia wiążących przepisów dotyczących przejrzystości w zakresie zrównoważonego charakteru inwestycji sektora finansowego

Komunikat prasowy

Nie chcemy specjalnego traktowania europosłów podejrzewanych o oszustwa, którego wprowadzenie optuje sojusz PPE-EKR-ENF. Kto nie ma nic do ukrycia, nie ma się czego bać, oznajmia Grupa S&D

Komunikat prasowy

Grupa S&D zapewnia surowszy nadzór sektora finansowego oraz lepszą ochronę konsumentów na poziomie europejskim