Podziel się:

Grupa S&D definiuje stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie nowego narzędzia do zmniejszania ryzyka finansowego w Europie

Konstrukcja nowego instrumentu finansowego o nazwie papiery wartościowe zabezpieczone obligacjami skarbowymi (SBBS) została wynegocjowana przez Parlament Europejski, w czym wiodącą rolę odegrał europoseł z Grupy S&D, Jonás Fernández Álvarez. Jeśli instrument ten przyjmą współustawodawcy, SBBS pomogą bankom zdywersyfikować ekspozycję na ryzyko oraz zmniejszyć powiązania z rządami krajowymi. Dla obywateli Europy oznaczałoby to kolejny postępowy krok w stronę bardziej stabilnego i bezpiecznego środowiska gospodarczego w unii bankowej. 

Jonás Fernández Álvarez, główny negocjator z Grupy S&D ds. papierów wartościowych zabezpieczonych obligacjami skarbowymi (SBBS), powiedział:

-       Papiery wartościowe zabezpieczone obligacjami skarbowymi mają za zadanie zmniejszenie ryzyka oraz podział ryzyka, co poprawi stabilność finansową strefy euro – Socjaliści i Demokraci walczyli o to od lat. W czasie kryzysu finansowego zrozumieliśmy, że sektor bankowości w strefie euro jest szczególnie narażony na problemy związane z więzią bank-państwo. SBBS przyczyniłyby się do osłabienia tej więzi, prowadząc zarazem do większej dywersyfikacji portfeli w sektorze finansowym. Ponadto sprawiłyby one, że mniejsze i mniej płynne rynki stałyby się bardziej atrakcyjne dla inwestorów międzynarodowych. 

Pervenche Berès, rzeczniczka Grupy S&D ds. gospodarczych i monetarnych, dodała:

-       Kryzys finansowy w 2008 r. pokazał nam, że musimy ciężko pracować, aby uczynić nasz system finansowy stabilniejszym i mniej narażonym na ryzyko. W połączeniu ze zdywersyfikowanym portfelem centralnych skonsolidowanych obligacji skarbowych strefy euro, SBBS stanowiłyby mały, ale znaczący postęp w dobrym kierunku, jako że są to instrumenty finansowe do użytku banków dla dywersyfikacji i podziału ryzyka w całej strefie euro, przy czym jedynie prywatni inwestorzy ponosiliby wówczas potencjalnie straty.

Zaangażowani europosłowie

FERNÁNDEZ Jonás

FERNÁNDEZ Jonás

Koordynator
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Wolschlager Markus

WOLSCHLAGER Markus

Political Advisor
Austria

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Inna Europa jest możliwa, oparta na jasnych zobowiązaniach w kwestii przestrzegania unijnych wartości - mówi przewodnicząca Grupy S&D, Iratxe García

Komunikat prasowy

„Rada Europejska osiągnęła historyczne porozumienie w sprawie Funduszu Odbudowy, ale Parlament poprawi budżet UE” - mówi Iratxe García

Komunikat prasowy

Dzisiejsze orzeczenie Sądu UE w sprawie Apple pokazuje, jak bardzo potrzebujemy sprawiedliwości podatkowej - mówi Grupa S&D