Podziel się:

To Unia Europejska musi przejąć odpowiedzialność i zapewnić podjęcie odpowiednich działań w celu aktywnego przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Jest to kluczowe przesłanie delegacji Socjalistów i Demokratów w Nowym Jorku, którzy aktywnie uczestniczyli w szczycie w sprawie działań na rzecz klimatu 2019, szczycie w sprawie celów zrównoważonego rozwoju (SDG) oraz Dialogu na Wysokim Szczeblu ds. Finansowania Rozwoju. Eurodeputowani S&D - wiceprzewodnicząca, odpowiedzialna za Nowy Zielony Ład, Miriam Dalli, koordynator Grupy S&D w Komisji Rozwoju (DEVE), Udo Bullmann, członek komisji DEVE, Marc Tarabella i członek Komisji Ochrony Środowiska (ENVI), Javier López - przyłączyli się również do strajku klimatycznego w Nowym Jorku i w państwach członkowskich UE, domagając się podjęcia działań w ramach walki ze zmianami klimatu. Delegacja Grupy S&D odbyła spotkania z kluczowymi zainteresowanymi stronami oraz wzięła udział w dyskusjach na temat sposobów przeciwdziałania zmianie klimatu. Tegoroczne Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych obejmuje szczyt w sprawie działań na rzecz klimatu, który ma umożliwić realizację agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030.

Wiceprzewodnicząca Grupy S&D ds. Nowego Zielonego Ładu, Miriam Dalli powiedziała:

 - UE powinna odgrywać wiodącą rolę w kwestii reagowania na zagrożenia klimatyczne. Z powodu tego, że administracja USA dokonuje kroków wstecz w kwestii walki ze zmianami klimatu, a rozwój sytuacji w Brazylii i w innych krajach jest niepokojący, Unia Europejska musi odegrać w tej sprawie wiodącą rolę.

- Zobowiązania, przyjęte na szczycie w sprawie działań na rzecz klimatu, są niewystarczające, dlatego też zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zwiększyć nasze ambicje. Musimy obniżyć nasze emisje w Europie o 55% do roku 2030, abyśmy mogli osiągnąć gospodarkę neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla przed rokiem 2050. Będzie to wielka transformacja dla naszego społeczeństwa i musimy zapewnić, że zostanie ona przeprowadzona w sprawiedliwy i zrównoważony sposób.

Koordynator Grupy S&D w Komisji Rozwoju, Udo Bullmann powiedział:

- Aby zbudować równe, zrównoważone i sprawiedliwe społeczeństwa, Europa i reszta świata muszą osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju. Cele te są uniwersalne i niepodzielne; nie będziemy mogli osiągnąć pokoju, jeśli nie powstrzymamy zmian klimatycznych; nie będziemy mogli powstrzymać zmian klimatycznych bez walki z nierównościami w naszych społeczeństwach. Nasza grupa polityczna mówi głośno i wyraźnie, że cele zrównoważonego rozwoju powinny kierować wszystkim, co robić będzie nowa Komisja Europejska; powinna ona również zapewnić, że nasza polityka wewnętrzna będzie spójna z naszymi politykami zewnętrznymi.

 

Zaangażowani europosłowie

DALLI Miriam

DALLI Miriam

Head of delegation
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Malta
BULLMANN Udo

BULLMANN Udo

Koordynator
Niemcy
LÓPEZ Javi

LÓPEZ Javi

Członek
Hiszpania
TARABELLA Marc

TARABELLA Marc

Członek
Belgia

Kontakt dla prasy

Bernas Jan

BERNAS Jan

Press Officer
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Przemysł przyszłości będzie miał ekologiczny, zrównoważony i socjalny charakter - proponuje Grupa S&D

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Odnieśliśmy dzisiaj duży sukces w ramach walki ze zmianami klimatu. Komisja Ochrony Środowiska UE zażądała włączenia sektora żeglugi do unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji

Komunikat prasowy

Grupa S&D: COVID-19 nie może być pretekstem do odsunięcia w czasie realizacji celów zrównoważonego rozwoju. UE i ONZ muszą podjąć natychmiastowe działania