Podziel się:

W odpowiedzi na dzisiejsze poranne doniesienia francuskiej strony internetowej Contexte, że ​​francuska organizacja przedsiębiorców Medef, afiliowana przy Business Europe, częściowo opracowała dla francuskiego Ministerstwa Gospodarki dokument roboczy na temat dyrektywy w sprawie przejrzystości finansowej, której celem jest umożliwienie publicznej kontroli podatku dochodowego od osób prawnych i wspieranie odpowiedzialności przedsiębiorstw, Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim są zaniepokojeni wpływem biznesu na tę kluczową kwestię i wzywają francuski rząd do wyjaśnienia swojego stanowiska na ten temat.

Tak zwana publiczna sprawozdawczość w podziale na kraje (pCBCR) ma zobowiązać duże korporacje międzynarodowe do ujawniania, gdzie osiągają zyski i gdzie płacą podatki. Przyjęcie „czerwonych linii”, zaproponowanych we francuskim dokumencie znacznie osłabiłoby cel dyrektywy, jakim jest zapewnienie znaczącej przejrzystości podatkowej i odpowiedzialności przedsiębiorstw. Doniesienia te poprzedzają kluczową rundę negocjacji między rządami UE, Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim, która odbędzie się dziś po południu.

Evelyn Regner i Ibán García del Blanco, eurodeputowani z Grupy S&D i negocjatorzy Parlamentu ds. publicznej sprawozdawczości w podziale na kraje, powiedzieli:

- Byliśmy zaszokowani, kiedy dowiedzieliśmy się, że organizacja przedsiębiorców określa stanowisko negocjacyjne francuskiego Ministerstwa Gospodarki w sprawie przepisów UE. Co gorsza, przyjęcie tych wniosków poważnie naruszyłoby unijne prawo dotyczące przejrzystości finansowej. Efektem tego mogła być tępa broń w walce z unikaniem opodatkowania i słabe narzędzie do inwestowania. Celem tej dyrektywy jest zobowiązanie dużych korporacji międzynarodowych do ujawnienia, gdzie osiągają zyski, a gdzie płacą podatki, aby umożliwić odpowiednią kontrolę publiczną. Aby zapewnić znaczącą przejrzystość finansową, musimy wiedzieć, ilu pracowników zatrudnionych jest w pełnym wymiarze godzin, ile wynoszą obroty podmiotów powiązanych i niepowiązanych, jakie są wszystkie zyski i straty, a także dotacje otrzymane przez międzynarodowe korporacje rządowe w każdym kraju, w którym prowadzona jest działalność - w UE i poza nią. Publikowanie informacji dotyczących operacji w państwach trzecich w sposób zagregowany i opóźnianie ich publikacji o sześć lat jest niezgodne z tym celem. Pod pozorem ochrony dużych korporacji międzynarodowych przed konkurencją, wspiera to agresywne planowanie podatkowe.

- Wzywamy francuski rząd do wyjaśnienia swojego stanowiska, aby udowodnić, że jest on naprawdę zaangażowany w zapewnienie swoim obywatelom znaczącego narzędzia w zakresie przejrzystości.

Eurodeputowana Aurore Lalucq i rzeczniczka Grupy S&D do spraw podatkowych, powiedziała:

- Zamiast wysłuchać apeli obywateli o większą przejrzystość finansową, francuski rząd broni partykularnych interesów organizacji przedsiębiorców. Jakby tego było mało, posunięcie to, mające na celu zachowanie w tajemnicy ustaleń fiskalnych dużych podmiotów następuje w czasie, kiedy w ramach OECD tworzone są pierwszy w historii globalny podatek cyfrowy i pierwsza w historii globalna efektywna minimalna stawka podatku. Prezydent Biden daje przykład w postaci propozycji podniesienia stawki podatkowej od dochodu osób prawnych z 21 proc. i planów dotyczących krajowej reformy podatkowej. Wzywam francuski rząd, aby wykazał się przywództwem w zakresie przejrzystości finansowej i korporacyjnej. Najwyższy czas rzucić światło na nieprzejrzysty system fikcyjnych spółek, agresywne planowanie podatkowe i podejrzane firmy prawnicze. Teraz, kiedy rządy ponownie pomagają firmom za publiczne pieniądze, aby mogły poradzić sobie z pandemią, podatnicy mają większe niż kiedykolwiek wcześniej prawo wiedzieć, które duże międzynarodowe koncerny grają uczciwie, a które przenoszą swoje zyski do rajów podatkowych. Bezkarność podmiotów unikających płacenia podatków musi wreszcie się skończyć.

Uwaga dla wydawcy:

Po pięciu latach, w czasie których wiele państw członkowskich UE blokowało postępy w tej kwestii, pojawiły się ponownie oznaki postępu w sprawie pCBCR, kiedy w lutym portugalska prezydencja w UE przedstawiła dokument w tej sprawie. Kluczowa runda negocjacji między unijnymi prawodawcami odbędzie się tego popołudnia; podczas tej rundy będą musiały zostać uzgodnione kluczowe kwestie związane z potencjalnym sześcioletnim opóźnieniem publikacji informacji, takich jak liczba pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, środki trwałe i kapitał, obroty netto, wszystkie zyski i straty, jak również dotacje otrzymane od rządów przez przedsiębiorstwa wielonarodowe w każdym kraju, w którym prowadzona jest działalność w UE oraz w państwach trzecich.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA DEL BLANCO Ibán
GARCÍA DEL BLANCO Ibán
Koordynator
Hiszpania
LALUCQ Aurore
LALUCQ Aurore
Koordynatorka
Francja
REGNER Evelyn
REGNER Evelyn
Członkini
Austria

Kontakt dla prasy

Pelz Silvia
PELZ Silvia
Rzeczniczka prasowa
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Nowy jednolity zbiór przepisów wzmacnia unijne przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy
Komunikat prasowy
Parlament Europejski popiera apel Grupy S&D o reformę przestarzałych reguł fiskalnych UE
Komunikat prasowy
130 krajów osiągnęło historyczne porozumienie dla zapewnienia sprawiedliwości podatkowej w zakresie globalnej minimalnej stawki podatkowej od przedsiębiorstw