Podziel się:

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim skrytykowali konserwatystów i liberałów za zademonstrowanie podwójnych standardów w dziedzinie ochrony praw człowieka. Koalicja grup EPL, Odnowić Europę, EKR i skrajnie prawicowych eurodeputowanych odrzuciła wczoraj poprawkę Socjalistów i Demokratów, aby ustanowić system sankcji wobec państw członkowskich, eksportujących broń do krajów, które łamią warunki wspólnego stanowiska UE w sprawie wywozu broni.

Odrzucona poprawka Grupy S&D stanowiła część sprawozdania przyjętego na sesji plenarnej, w którym oceniono, w jaki sposób państwa członkowskie wdrażają i przestrzegają wspólnych zasad UE dotyczących wywozu broni, które zostały uzgodnione w 2008 roku.

Eurodeputowany Joachim Schuster, negocjator Grupy S&D ds. sprawozdania w sprawie wywozu broni, powiedział:

- Jako Europejczycy jesteśmy zobowiązani do zapewnienia, by ​​broń wyprodukowana w UE nie była wywożona do reżimów, łamiących prawa człowieka. Dlatego też już w 2008 roku wszystkie państwa członkowskie przyjęły w tej sprawie wspólne stanowisko. Ten prawnie wiążący dokument określa zasady wywozu technologii wojskowej i sprzętu wojskowego do krajów trzecich. Niestety, widzimy jednak, że niektóre państwa członkowskie nadal eksportują broń do takich krajów, jak Arabia Saudyjska, tym samym nie wypełniając naszego wspólnego obowiązku w zakresie zapobiegania godnym potępienia naruszeniom praw człowieka.

- W sprawozdaniu, przyjętym na dzisiejszej sesji plenarnej ponawiamy nasz stanowczy apel o nałożenie przez UE embarga na dostawy broni do państw łamiących wspólne stanowisko, w tym do Arabii Saudyjskiej, Egiptu i Turcji. Ale to nie wystarczy. Potrzebujemy instytucjonalnego mechanizmu, który umożliwi egzekwowanie wspólnego stanowiska. Dlatego też podczas głosowania nad sprawozdaniem w Komisji Spraw Zagranicznych Grupa S&D z powodzeniem wprowadziła poprawkę w kwestii wprowadzenia mechanizmu sankcji wobec państw członkowskich, które naruszają te uzgodnione unijne kryteria w dziedzinie wywozu broni. Poprawka ta została niestety odrzucona przez prawicową większość na posiedzeniu plenarnym. Jest to wielki wstyd dla partii, które nazywają siebie obrończyniami praw człowieka, a głosują przeciwko wiążącym przepisom na szczeblu UE, które mają zapobiec wykorzystywaniu broni UE do naruszania praw człowieka.

Eurodeputowany Sven Mikser, rzecznik Grupy S&D ds. obrony, powiedział:

- Chcemy, aby UE była globalnym podmiotem na rzecz pokoju, zaangażowanym w nierozprzestrzenianie broni i globalne rozbrojenie. Ponieważ UE jest coraz bardziej ambitna w dziedzinie obronności, potrzebujemy większej konwergencji i spójności polityki państw członkowskich w zakresie wywozu broni.

- Wzrost konkurencyjności europejskiego sektora obronnego i interesy przemysłowe państw członkowskich nie mogą w żaden sposób naruszać praw człowieka, międzynarodowego prawa humanitarnego i regionalnej stabilności, ani zwiększać ryzyka przenikania broni.

- Grupa S&D odnotowuje również i przyjmuje z zadowoleniem działania UE mające na celu wspieranie upowszechnienia Traktatu o handlu bronią i wzywa wszystkie główne kraje eksportujące broń, takie jak Stany Zjednoczone, Chiny i Rosję, do jego jak najszybszego podpisania i ratyfikacji.

Zaangażowani europosłowie

MIKSER Sven
MIKSER Sven
Koordynator
Estonia
SCHUSTER Joachim
SCHUSTER Joachim
Członek
Niemcy

Kontakt dla prasy

Czerny-grimm Inga
CZERNY-GRIMM Inga
Press Officer
Polska

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
UE musi przyjąć nową strategię wobec Rosji, która zawierałaby wyraźną cenę za zagrożenia dla bezpieczeństwa w Europie
Komunikat prasowy
Eurodeputowani S&D ponownie wyrażają poparcie dla kolumbijskiego porozumienia pokojowego
Komunikat prasowy
PE musi wstrzymać umowę inwestycyjną między UE a Chinami dopóty, dopóki Pekin nakłada sankcje na deputowanych z UE