Opublikowane:
Podziel się:

Negocjatorzy Grupy S&D ds. dyrektywy w sprawie publicznej sprawozdawczości w podziale na kraje (CBCR), Evelyn Regner i Ibán García del Blanco powiedzieli:

- Jesteśmy głęboko rozczarowani faktem, że rządy UE nie były dziś w stanie osiągnąć porozumienia w sprawie publicznej sprawozdawczości w podziale na kraje z powodu blokującej mniejszości w Radzie ds. Konkurencyjności. Jest to po prostu niedopuszczalne, że niektóre państwa członkowskie stosują legalistyczne wymówki, aby zapobiec postępowi w zakresie przejrzystości podatkowej, czego od wielu lat domagają się obywatele i parlamentarzyści.

- Cel tej dyrektywy jest bardzo jasny: chcemy zwiększyć przejrzystość korporacyjną, umożliwiając obywatelom i organizacjom społeczeństwa obywatelskiego na całym świecie śledzenie przepływu pieniędzy. Wniosek ten zapewni, że podatki będą płacone tam, gdzie osiągane są zyski, co pomoże zapewnić odpowiednie dochody na usługi publiczne i co przyniesie korzyści dla całej gospodarki. Przejrzystość jest kluczem do walki z uchylaniem się od opodatkowania i przenoszeniem zysków.

- Rządy krajowe będą musiały wyjaśnić swoim obywatelom, dlaczego muszą płacić podatki, podczas gdy duże międzynarodowe korporacje, takie jak Amazon i Starbucks, mogą nadal płacić zerowe podatki.

- Jako Socjaliści i Demokraci przewodzimy walce o przejrzystość korporacyjną i podatkową i będziemy kontynuować walkę o sprawiedliwość podatkową.

Uwaga dla wydawcy: Kraje blokujące przyjęcie ogólnego podejścia w tej kwestii: Austria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Węgry, Irlandia, Łotwa, Luksemburg, Malta, Słowenia, Szwecja; Niemcy wstrzymały się od głosu.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA DEL BLANCO Iban

Członek
Hiszpania

REGNER Evelyn

Członek
Austria

Kontakt dla prasy

PELZ Silvia

Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Eurogrupa musi wykazać się determinacją, aby uchronić strefę euro przed ogólnoświatowym szokiem gospodarczym - mówią García i Staniszew

Komunikat prasowy

Tymczasowy instrument wsparcia dla pracowników w UE powinien stanowić podstawę prawdziwego systemu reasekuracji na wypadek bezrobocia - mówi Iratxe García

Komunikat prasowy

Grupa S&D popiera środki legislacyjne w ramach walki z epidemią COVID-19 na nadzwyczajnej sesji plenarnej