Podziel się:

Podczas dzisiejszej debaty na posiedzeniu plenarnym PE w sprawie programu prac Komisji na 2021 rok Socjaliści i Demokraci określili swoje priorytety w zakresie działań Komisji w przyszłym roku. Przed debatą Grupa S&D wystosowała list  do przewodniczącej Komisji, Ursuli von der Leyen i wiceprzewodniczącego Komisji, Maroša Šefčoviča, wzywając ich do dokonania postępu, zwłaszcza w dziedzinie społeczno-gospodarczej.

Wiceprzewodnicząca Grupy S&D Simona Bonafè, która wysłała list wspólnie z przewodniczącą Grupy S&D, Iratxe Garcíą Pérez, powiedziała:

- Dobrze, że Komisja przyjęła tak wiele kluczowych elementów naszego postępowego programu. Jednak za słowami muszą pójść konkretne działania. Wzywamy Komisję do przedstawienia wszystkich dokumentów legislacyjnych do końca 2021 roku, tak, aby Parlament Europejski i Rada miały wystarczająco dużo czasu na osiągnięcie porozumienia i zatwierdzenie polityk w odpowiednim czasie.

- W przyszłości należy wzmocnić wymiar społeczny sztandarowych unijnych polityk, takich jak Europejski Zielony Ład i transformacja cyfrowa. To, co Komisja osiągnęła dotychczas i co zamierza zrobić, nie wystarczy. Postępu społecznego nie można już dokonywać wyłącznie w izolacji; musi on stać się integralną, przekrojową częścią wszystkich polityk w zakresie transformacji.

- Plan działania na rzecz wdrożenia europejskiego filaru praw socjalnych musi zawierać jasne i wiążące cele, powiązane z dostępem do funduszy europejskich, a towarzyszyć mu powinny kluczowe wnioski legislacyjne, takie jak strategia walki z ubóstwem lub przegląd dyrektywy w sprawie pracy tymczasowej. Czas nagli, a wnioski w tych sprawach powinny zostać przedstawione do początku 2021 roku, tak, aby portugalska prezydencja mogła poczynić duże postępy w sferze polityki socjalnej.

- Najwyższy czas podjąć również działania na rzecz Europejskiej Unii Zdrowia, jednego z głównych priorytetów naszej Grupy od czasu wybuchu pandemii Covid-19. Z tego samego powodu wzywamy Komisję do zapewnienia, aby kwestie równości płci były uwzględniane w całym programie prac.

- Trwająca obecnie pandemia Covid-19 pokazuje, że nasze stare reguły gospodarcze nie są już odpowiednie do osiągnięcia celu i musimy je zreformować. Musimy sprawić, by europejski semestr powrócił do ram opartych na koordynacji polityki w zakresie zrównoważonego rozwoju. Musimy ponadto zrewidować pakt na rzecz wzrostu i stabilności w oparciu o metodę wspólnotową i uwzględnić złotą zasadę w zakresie zrównoważonych inwestycji publicznych.

- Na arenie światowej UE powinna działać jako prawdziwy globalny podmiot i bronić międzynarodowego systemu opartego na zasadach. Potrzebujemy obowiązkowego unijnego instrumentu należytej staranności w zakresie praw człowieka, musimy też walczyć z dezinformacją. Aby uchronić kraje rozwijające się przed nadmiernym zadłużeniem, Komisja powinna wystąpić z inicjatywą dotyczącą zdolności obsługi zadłużenia, która obejmie redukcję zadłużenia.

- Komisja musi również dotrzymać obietnicy dotyczącej wartości. W przyszłym roku oczekujemy wniosków ustawodawczych w sprawie legalnej migracji i wiz humanitarnych, a także pilnie potrzebnego wniosku w sprawie mechanizmu praworządności w celu monitorowania sytuacji w dziedzinie demokracji, praw podstawowych i praworządności. Powinien on obejmować sankcje finansowe i położyć silny nacisk na niezależność sądów.

Powiązane dokumenty

Letter to Commission president Ursula von der Leyen and Commission vice-president Maroš Šefčovič

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania
BONAFÈ Simona

BONAFÈ Simona

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Włochy

Kontakt dla prasy

Tuttlies Utta
Head of Department

TUTTLIES Utta

Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Portugalska prezydencja i komisarz Schmit ponownie umieścili prawa socjalne na pierwszym miejscu w programie UE

Komunikat prasowy

Wiążący wniosek w sprawie przejrzystości wynagrodzeń został wreszcie zaprezentowany! To pierwszy i konieczny krok w celu zlikwidowania różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Zamiast czekać na rezygnację Fideszu, EPL powinna go wyrzucić wiele lat temu