Podziel się:

Komisja Spraw Gospodarczych i Monetarnych przyjmie dziś sprawozdanie w sprawie opodatkowania usług cyfrowych, w którym po raz pierwszy popiera postulat Grupy S&D, dotyczący wprowadzenia minimalnej efektywnej stawki podatku od osób prawnych. Socjaliści i Demokraci stoją na czele walki o sprawiedliwość podatkową i w dalszym ciągu dążą do wprowadzenia przepisów podatkowych, które zapewnią, że każdy będzie wnosił swój sprawiedliwy wkład, również w toku negocjacji w ramach OECD.

Zabierając głos po głosowaniu, Niels Fuglsang, eurodeputowany S&D, odpowiedzialny za opodatkowanie cyfrowe, powiedział:

- Dziś po raz pierwszy ponadpartyjna koalicja poparła nasz postulat, dotyczący wprowadzenia minimalnej efektywnej stawki podatkowej. Ograniczając konkurencję podatkową, sprawiedliwa minimalna efektywna stawka podatkowa przyniesie prawdziwy przełom w dziedzinie sprawiedliwości podatkowej. W ostatnich latach efektywne stawki podatkowe dużych firm technologicznych gwałtownie spadły i osiągnęły najniższy w historii poziom 9,5%, podczas gdy MŚP płacą w UE około 23%. Nie można pozwolić na to, by zwykli obywatele płacili podatki za bogate i potężne, wielkie firmy technologiczne. Dziś Parlament Europejski przemawia jednym głosem w obronie ambitnej, międzynarodowej reformy opodatkowania cyfrowego, podczas gdy kraje UE nie potrafiły uzgodnić wspólnej obrony interesów Unii.

Eurodeputowana Aurore Lalucq, rzeczniczka Grupy S&D ds. kwestii podatkowych, powiedziała:

- Socjaliści i Demokraci dążą do wprowadzenia minimalnej efektywnej stawki podatkowej w wysokości 18%, aby zlikwidować konkurencję podatkową. Ponieważ tworzenie wartości cyfrowej nie wymaga fizycznej obecności, co jest zasadą, na której opierają się nasze obecne przepisy, minimalna stawka podatku będzie dużym krokiem w kierunku lepszego zarządzania cyfryzacją gospodarki.

- Ale jedna kwestia jest jasna: Chcemy rozwiązania na szczeblu G20/OECD, ale jeśli nie uda się osiągnąć międzynarodowego porozumienia, UE musi być gotowa do podjęcia działań w pojedynkę. Nasi obywatele domagają się sprawiedliwości podatkowej. Socjaliści i Demokraci bronią zapowiadanego wniosku dotyczącego opłaty cyfrowej, która powinna stać się jednym ze źródeł nowych zasobów własnych UE oraz przyczynić się do finansowania odbudowy gospodarki po pandemii Covid-19 w ramach pakietu Next Generation EU.

Uwaga dla wydawcy:

Wprowadzane obecnie reformy w ramach G20 i OECD mają na celu uregulowanie tego, gdzie i ile podatku płacą firmy, dostosowując tym samym przepisy podatkowe do ery cyfrowej, ograniczając konkurencję podatkową oraz zapewniając równe warunki działania dla krajów i przedsiębiorstw.

Zaangażowani europosłowie

LALUCQ Aurore
LALUCQ Aurore
Koordynator
Francja
FUGLSANG Niels
FUGLSANG Niels
Członek
Dania

Kontakt dla prasy

Pelz Silvia
PELZ Silvia
Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Czas podjąć działania w sprawie podatku cyfrowego i globalnej minimalnej efektywnej stawki podatkowej - mówi Grupa S&D, wzywając przywódców UE do poparcia propozycji Bidena
Komunikat prasowy
Grupa S&D jest zaniepokojona wpływem biznesu na przejrzystość finansową po ujawnieniu ingerencji organizacji biznesowej w projekt dyrektywy
Komunikat prasowy
Budżet UE na rok 2022 będzie miał silne, postępowe jądro, koncentrujące się na kwestiach społecznych i ekologicznych