Podziel się:

Grupa S&D przewodzi apelom do Komisji Europejskiej o jak najszybsze przedstawienie przepisów gwarantujących zrównoważone i odpowiedzialne praktyki biznesowe wszystkich przedsiębiorstw w Europie w całym łańcuchu dostaw.W projekcie sprawozdania w tej sprawie, opracowanym przez eurodeputowaną Grupy S&D, Larę Wolters (głosowanie w jego sprawie odbędzie się w dniu dzisiejszym, a wyniki oczekiwane są o godz. 19.00), Parlament Europejski chce, aby obowiązkowe przepisy dotyczące należytej staranności pociągały przedsiębiorstwa do odpowiedzialności, nakładając na nie prawny obowiązek identyfikowania oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom ich działalności dla praw pracowników, praw człowieka i środowiska. Przepisy obejmują wszystkie operacje biznesowe prowadzone poza UE. Miałyby one zastosowanie do każdego przedsiębiorstwa, które pragnie sprzedawać towary lub usługi na rynku wewnętrznym, w tym do przedsiębiorstw spoza UE.

Eurodeputowana Lara Wolters, sprawozdawczyni Parlamentu Europejskiego ds. należytej staranności przedsiębiorstw, powiedziała:

- Parlament Europejski ma w tym tygodniu szansę stać się liderem w zakresie odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej. Status quo oznacza, że ​​przedsiębiorstwa postępujące właściwie znajdują się w niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej. Ten czas się skończył. Przedsiębiorstwa w pełni rozumieją, że obowiązkowe normy są jedyną drogą prowadzącą do zapewnienia równych szans i bezpieczeństwa gospodarczego. Rozumieją oni również, że współcześni konsumenci mają wysokie standardy i że prowadzenie działalności gospodarczej w XXI wieku oznacza prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny. Opracowaliśmy ambitne przepisy, które gwarantują konsumentom odpowiednie produkty, zwiększają ochronę pracowników, poprawiają dostęp ofiar nadużyć do wymiaru sprawiedliwości i stanowią ważny krok naprzód w zakresie ochrony środowiska. Tego samego oczekujemy po wnioskach Komisji Europejskiej, które mają zostać przedstawione pod koniec tego roku i które powinny spełniać oczekiwania obywateli i odpowiadać ambicjom Parlamentu.

Eurodeputowany Bernd Lange, przewodniczący Komisji Handlu Międzynarodowego i sprawozdawca tej komisji ds. należytej staranności przedsiębiorstw, powiedział:

- Handel światowy stwarza nowe możliwości i generuje nowe miejsca pracy. Handel musi jednak zapewniać miejsca pracy wysokiej jakości, a także sprawiedliwą i zrównoważoną globalizację. Ponieważ 70% światowego handlu odbywa się w łańcuchach dostaw, musimy skupić się na uregulowaniu ich w zrównoważony sposób. Podstawowe prawa pracowników i normy środowiskowe, takie jak porozumienie klimatyczne z Paryża, muszą stać się wiążącymi punktami odniesienia w całym łańcuchu dostaw działalności gospodarczej. Oprócz obowiązku należytej staranności europejskich przedsiębiorstw, musimy przyjrzeć się produktom pochodzącym od producentów spoza UE oraz zakazać wprowadzania na rynek europejski produktów wytwarzanych z wykorzystaniem pracy przymusowej. Nowe, wiążące przepisy w zakresie należytej staranności, to pewny sposób, aby zagwarantować, że czekolada nie będzie już miała gorzkiego smaku pracy dzieci.

Eurodeputowany Raphaël Glucksmann, sprawozdawca Komisji Praw Człowieka ds. należytej staranności przedsiębiorstw, powiedział:

- Europejscy obywatele nie akceptują już swojego udziału w łamaniu praw człowieka i niszczeniu środowiska, kiedy dokonują zakupu odzieży lub samochodów w UE. Nie chcą, aby ich produkty były skażone zbrodniami przeciwko ludzkości w Chinach lub wylesianiem i utratą różnorodności biologicznej w Afryce. Naszą rolą jako wybranych przedstawicieli obywateli, jest zaproponowanie niepodważalnych i możliwych do wyegzekwowania przepisów prawnych w celu zaspokojenia ich żądań. To właśnie dzisiaj robimy; położymy kres bezkarności przedsiębiorstw, które czerpią korzyści z pracy dzieci i pracy przymusowej w całym swoim globalnym łańcuchu wartości, nie płacąc żadnej ceny ani nie ponosząc za nią odpowiedzialności. Musimy przywrócić przepisy i odpowiedzialność w całym systemie globalizacji. Dzięki wielkości i sile swojego rynku i przedsiębiorstw, UE może zmieniać normy i praktyki na całym świecie. Nadszedł czas, aby zrobić użytek z tej siły.

Zaangażowani europosłowie

GLUCKSMANN Raphaël
GLUCKSMANN Raphaël
Członek
Francja
LANGE Bernd
LANGE Bernd
Członek
Niemcy
WOLTERS Lara
WOLTERS Lara
Członek
Holandia

Kontakt dla prasy

Macphee Ewan
MACPHEE Ewan
Press Officer
Wielka Brytania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Grupa S&D: Szczepionka jest dobrem publicznym, a Komisja powinna znieść wszelkie bariery związane z prawami własności intelektualnej
Komunikat prasowy
Czas podjąć działania w sprawie podatku cyfrowego i globalnej minimalnej efektywnej stawki podatkowej - mówi Grupa S&D, wzywając przywódców UE do poparcia propozycji Bidena
Komunikat prasowy
PE musi wstrzymać umowę inwestycyjną między UE a Chinami dopóty, dopóki Pekin nakłada sankcje na deputowanych z UE