Opublikowane:
Podziel się:

Grupa Socjalistów i Demokratów przyjęła kompleksowy plan działań UE, obejmujący 25 pilnych i średniookresowych środków walki z kryzysem, wywołanym przez COVID-19, obejmujący także jego skutki społeczne i gospodarcze.

Przewodnicząca Grupy S&D w Parlamencie Europejskim, Iratxe García wysłała dziś list z postulatami Grupy S&D do przewodniczącej Komisji, Ursuli von der Leyen, przewodniczącego Rady Europejskiej, Charlesa Michela oraz szefów państw i rządów UE przed ich jutrzejszym wirtualnym posiedzeniem.

Iratxe García powiedziała:

- Potrzebujemy pilnych, zdecydowanych i skoordynowanych działań na szczeblu europejskim. Przede wszystkim musimy chronić ludzkie życie i zdrowie. Dlatego też wzywamy do dokonania natychmiastowych ogólnounijnych inwestycji w badania naukowe oraz do efektywnego dzielenia się danymi w celu skutecznego leczenia i stworzenia potencjalnej szczepionki przeciwko COVID-19, która musi być dostępna dla wszystkich. Musimy również zabezpieczyć ogólnounijne zapasy niezbędnego sprzętu medycznego, materiałów i środków.

- Będziemy nadal nalegać na potrzebę emisji koronaobligacji oraz uruchomienie europejskiego mechanizmu stabilności, ale także na konieczność dokonania dużych inwestycji w sprzęt medyczny i badania nad szczepionką.

- Unijny Plan Marshalla powinien zostać uruchomiony już dzisiaj, aby udzielić wsparcia tym, którzy tego najpilniej potrzebują. Domagamy się pilnego wdrożenia systemu ubezpieczeń na wypadek bezrobocia. Środek ten należy połączyć z tymczasowym europejskim systemem dochodu minimalnego dla osób, które stracą pracę lub prowadzą działalność na własny rachunek.

- Musimy zapewnić niezakłócone dostawy żywności podczas bezpośredniego kryzysu zdrowotnego i po jego zakończeniu, poprzez zabezpieczenie ich dalszej produkcji i transportu, bez stosowania barier na jednolitym rynku. Dlatego też apelujemy o lepszą koordynację i wymianę informacji pomiędzy państwami członkowskimi na temat zamykania granic i ograniczeń, a także o zielone pasy.

- Czas trwania kwarantanny jest niejasny, co powoduje konieczność podjęcia pilnych działań na rzecz zmniejszenia przepaści cyfrowej, w szczególności w celu wspierania nauczania online i edukacji szkolnej w odległych obszarach; istnieje także potrzeba zapewnienia ułatwień podatkowych dla jednostek i rodzin przy zakupie komputerów lub tabletów.

Uwaga dla wydawców:

Tutaj można przeczytać kompleksowy Plan Działań Grupy S&D zawierający pilne, średnioterminowe i długoterminowe środki, dotyczące walki z pandemią, radzenia sobie z jej następstwami i przygotowania lepszej przyszłości.

Tutaj można przeczytać streszczenie Planu Działań Grupy S&D w sprawie walki z pandemią Covid-19: 25 naszych propozycji pokonania kryzysu:

25 proposals to overcome the crisis
25 mesures pour surmonter la crise
25 vorschläge zur bewältigung der krise
La proposta s&d per superare la crisi in 25 punti
25 propuestas para superar la crisis

Powiązane dokumenty

Opublikowane: 25/03/2020

S&Ds Action Plan with urgent, mid-term and long-term measures: Fighting the pandemic, tackling its aftermath and preparing for a better future

Opublikowane: 25/03/2020

Letter to leaders with S&D demands

Opublikowane: 25/03/2020

25 proposals to overcome the crisis

Opublikowane: 25/03/2020

25 mesures pour surmonter la crise

Opublikowane: 25/03/2020

25 vorschläge zur bewältigung der krise

Opublikowane: 25/03/2020

La proposta s&d per superare la crisi in 25 punti

Opublikowane: 25/03/2020

25 propuestas para superar la crisis

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

„Musimy podjąć natychmiastowe działania. Później będzie za późno!” Grupa S&D naciska na instytucje UE, aby ocaliły sektor turystyczny przed bankructwem

Komunikat prasowy

Dziś wieczorem odbędzie się wydarzenie online Grupy S&D: Iratxe García i postępowi przywódcy będą debatować nad swoją wizją „Nowego początku dla Europy!”

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Czas ustanowić Europejską Unię Zdrowia. Jeśli nie teraz, to kiedy?