Podziel się:

Jako jeden z największych konsumentów energii w UE, zasoby budowlane mają duży wpływ na realizację unijnych celów klimatycznych. Budynki odpowiadają za 40% zużycia energii w UE i 36% całkowitej emisji. Dlatego też Grupa S&D w Parlamencie Europejskim przedstawiła dziś swoje stanowisko, w którym za kluczowe wymagania rynku renowacji uznano przystępne cenowo mieszkania, zielone budynki i bezpieczne miejsca pracy.

 

Strategia na rzecz fali renowacji musi opierać się na Europejskim Zielonym Ładzie i Europejskim filarze praw socjalnych, przyczyniając się do realizacji ambitnych celów klimatycznych i społecznych oraz wsparcia odbudowy, która nie pozostawi nikogo w tyle.

 

Eurodeputowana Miapetra Kumpula-Natri, koordynatorka stanowiska Grupy S&D w sprawie fali renowacji, powiedziała:

 

- Musimy pamiętać o tym, że zielona transformacja nie będzie miała szans powodzenia, jeśli nie obejmie ona obywateli, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. Dotyczy to również strategii na rzecz fali renowacji. Obecnie w UE ponad 50 milionów ludzi jest dotkniętych ubóstwem energetycznym i zmuszonych do wyboru między ogrzewaniem a jedzeniem. Dla gospodarstw domowych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, koszt renowacji jest często zbyt wysoki; dlatego też musimy zapewnić konkretne narzędzia polityczne, aby renowacje były przystępne cenowo dla wszystkich. Należy również zwrócić szczególną uwagę na przystępność cenową mieszkań; remonty nie powinny zmuszać rodzin o niskich i średnich dochodach, mieszkających w wynajmowanych mieszkaniach, do wyprowadzania się ze swoich mieszkań z powodu wzrostu czynszu w wyniku renowacji.

 

- Uważamy, że szybkie i efektywne wdrożenie strategii na rzecz fali renowacji może być prawdziwym sukcesem dla wszystkich; można będzie ograniczyć emisje, stworzyć lokalne miejsca pracy i poprawić warunki życia olbrzymiej liczby Europejczyków.

 

Eurodeputowany Dan Nica, rzecznik Grupy S&D ds. przemysłu i badań naukowych, powiedział:

 

- Strategia na rzecz fali renowacji zakłada podjęcie w najbliższych latach szeregu działań, które mają uruchomić falę renowacji budynków. Biorąc pod uwagę fakt, że potrzebne są nowe i silniejsze działania następcze, sukces tej inicjatywy będzie możliwy tylko wówczas, kiedy obecne prawodawstwo zostanie odpowiednio wdrożone w całej UE, a państwa członkowskie zapewnią niezbędne, solidne podstawy do przeprowadzania nowych renowacji. Uważam, że głównym wyzwaniem będzie zaangażowanie wszystkich zainteresowanych podmiotów; dlatego też musimy walczyć z przeszkodami na wszystkich etapach renowacji i zapewnić skoordynowane podejście w całej UE.

 

- Musimy dążyć do tego, aby ludzie widzieli długoterminowe rezultaty renowacji. Można to osiągnąć dzięki lepszej komunikacji na temat związanych z nią korzyści, ale także dzięki jasnemu, dedykowanemu instrumentowi finansowemu w ramach fali renowacji i odpowiednim zachętom. W kontekście renowacji należy również zająć się kwestią ubóstwa energetycznego, ponieważ żadne cele lub polityki nie powinny zwiększać rachunków za energię osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. W związku z tym potrzebne jest silne wsparcie, aby złagodzić obciążenia finansowe i zapewnić stabilność bezpośrednich zachęt finansowych, przeznaczonych na renowacje budynków, aby zagwarantować przystępność cenową dla wszystkich. W pełni popieram stanowisko Grupy S&D w sprawie strategii na rzecz fali renowacji; teraz musimy zapewnić, aby wniosek Komisji również uwzględnił nasze postulaty.

 

Uwaga dla wydawców:

 

Z całym stanowiskiem Grupy S&D w sprawie strategii na rzecz fali renowacji można zapoznać się na naszej stronie internetowej.

Zaangażowani europosłowie

NICA Dan

NICA Dan

Head of delegation
Koordynator
Rumunia
KUMPULA-NATRI Miapetra

KUMPULA-NATRI Miapetra

Head of delegation
Członek
Finlandia

Kontakt dla prasy

Chiru Dana

CHIRU Dana

Press Officer
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Mamy strategię w zakresie danych, która działa dla ludzi - mówi Grupa S&D

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Zanieczyszczenie powietrza powoduje ponad 400 tysięcy zgonów rocznie. Aby położyć temu kres, potrzebujemy nowych norm i przepisów UE

Komunikat prasowy

Polityka spójności jest teraz na właściwej drodze, aby wesprzeć osiągnięcie celów neutralności klimatycznej