Podziel się:

Grupa Socjalistów i Demokratów przyjmuje z zadowoleniem przyjęcie przez Parlament Europejski sprawozdania w sprawie nowej strategii UE-Afryka. Niniejsze sprawozdanie z własnej inicjatywy jest odpowiedzią na wspólny komunikat Komisji w sprawie strategii UE-Afryka, w którym podkreślono pewne nowe elementy odnowionego partnerstwa w perspektywie zbliżającego się szczytu UE-Afryka, który - jak mamy nadzieję - odbędzie się jeszcze w tym roku.

Jesteśmy przekonani, że wnioski i zalecenia Parlamentu Europejskiego zostaną odzwierciedlone w ostatecznej strategii i wraz z porozumieniem zastępującym umowę z Kotonu przyczynią się do przeglądu podejścia UE do krajów rozwijających się w Afryce, zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju (SDG) i zewnętrznymi aspektami Zielonego Ładu.

Rzeczywistą zmianę można zrealizować w pełni jedynie w ramach zrównoważonego partnerstwa równych sobie stron, poszanowania demokracji i praw człowieka, edukacji dla wszystkich oraz całościowego podejścia do walki z nierównościami, ubóstwem, brakiem bezpieczeństwa żywnościowego, dysproporcjami płci i eksploatacją zasobów naturalnych.

Sprawozdawca pomocniczy Grupy S&D, Carlos Zorrinho, powiedział:

- Cieszymy się z przyjęcia tego sprawozdania, którego celem jest ukształtowanie strategii UE-Afryka. Nowa strategia powinna wzmocnić wielostronne stosunki między dwoma kontynentami, poczynając od partnerstwa równych sobie stron, w ramach którego relacja darczyńca-beneficjent zostanie zastąpiona zobowiązaniem do współpracy politycznej, gospodarczej, społecznej i środowiskowej.

- Dzięki przytłaczającej liczbie głosów, które opowiedziały się za tym sprawozdaniem, Parlament Europejski zajmuje pozycję kluczowego podmiotu w kształtowaniu i obronie nowego paradygmatu, jaki powinien inspirować nasze partnerstwo z krajami afrykańskimi. Naszego kompasu nie można oddzielić od celów zrównoważonego rozwoju ONZ (SDG) ani od wzajemnego poszanowania demokracji, praworządności i praw człowieka.

- Skoncentrujemy się siłą rzeczy na ludziach oraz na wzmacnianiu społeczności i terytoriów na rzecz prawdziwego i konkretnego zrównoważonego rozwoju.

Koordynator Grupy S&D w Komisji Rozwoju, Udo Bullmann, powiedział:

- Pandemia Covid-19 raz po raz podkreśliła pilną potrzebę opracowania nowego, wzajemnie korzystnego, zrównoważonego partnerstwa między UE a Afryką. Aby to osiągnąć, zapewniliśmy, że rozwój społeczny stał się podstawową zasadą przewodnią nowej strategii UE-Afryka.

- Jednak teraz pierwszym krokiem musi być sprawiedliwa i globalna inicjatywa szczepień, która zapewni wszystkim mieszkańcom Afryki możliwość zaszczepienia się przeciwko temu śmiertelnemu wirusowi. Tylko wtedy możliwa będzie lepsza przyszłość dla wszystkich. Oprócz wysiłków w zakresie szczepień, musimy wytyczyć drogę do odbudowy społeczno-gospodarczej zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju ONZ do roku 2030.

- Grupa S&D zadbała o to, aby walka z nierównościami była głównym i najważniejszym elementem nowej strategii UE-Afryka. Jej celem musi być poprawa sytuacji 40% osób o najniższych dochodach, które mieszkają głównie na obszarach wiejskich i pracują w gospodarstwach rolnych i kopalniach, a także w sektorach produkcyjnych i które mają ograniczone wykształcenie lub umiejętności zawodowe. Tylko jeśli zapewnimy dobre zarządzanie, włączenie społeczne, opiekę zdrowotną dla wszystkich, wysokiej jakości edukację, prawa człowieka i równe szanse dla ludzi młodych, będziemy mogli polepszyć warunki życia milionów ludzi, wzmocnić ich pozycję i poprawić ich sytuację.

- Dlatego też nadal jesteśmy zaangażowani w promowanie wysokiej jakości edukacji i powszechnej opieki zdrowotnej oraz innych wskaźników rozwoju społecznego w naszych krajach partnerskich w Afryce. Nikogo nie pozostawimy bez pomocy!

Zaangażowani europosłowie

BULLMANN Udo
BULLMANN Udo
Koordynator
Niemcy
ZORRINHO Carlos
ZORRINHO Carlos
Head of delegation
Członek
Portugalia

Kontakt dla prasy

Bernas Jan
BERNAS Jan
Press Officer
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Grupa S&D: Szczepionka jest dobrem publicznym, a Komisja powinna znieść wszelkie bariery związane z prawami własności intelektualnej
Komunikat prasowy
Grupa S&D: Powstrzymajmy masakry w Jemenie. Nie można przemilczeć haniebnej odpowiedzialności Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich
Komunikat prasowy
Grupa S&D: Mówimy NIE szczepionkowemu nacjonalizmowi. Tempo szczepień musi zostać przyspieszone tak w UE, jak i na całym świecie