Podziel się:

Parlament Europejski przyjął rozporządzenie przejściowe, które przedłuży środki wsparcia w ramach Wspólnej Polityki Rolnej o kolejne dwa lata, aby pomóc sektorowi wiejskiemu i rolnikom w całej Europie. Głosowanie to daje również zielone światło dla alokacji ponad 8 miliardów euro z Europejskiego Instrumentu Odbudowy (ERI), począwszy od 1 stycznia 2021 r.

Sprawozdawczyni pomocnicza Grupy S&D ds. rozporządzenia przejściowego w sprawie WPR, eurodeputowana Clara Aguilera García, powiedziała:

- Dzisiejszy dzień jest dobrym dniem dla europejskich rolników. Porozumienie w sprawie przepisów przejściowych w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku, przyjęte dziś zdecydowaną większością głosów w Parlamencie, zapewni stabilność na najbliższe dwa lata i wsparcie finansowe dla różnych działów sektora rolnego, wynikające z obowiązujących przepisów w zakresie WPR. Miało to kluczowe znaczenie, aby zagwarantować czas na zakończenie negocjacji w sprawie reformy WPR, a jednocześnie zapewnić pewność prawną w tym okresie przejściowym.

- Dzięki przyjęciu decyzji w sprawie wieloletnich ram finansowych (WRF) zapewniliśmy znacznie solidniejszy budżet dla nowej WPR w porównaniu z budżetem zaproponowanym przez Komisję. Dodaliśmy również nowe narzędzia, takie jak środki mające na celu złagodzenie wpływu pandemii Covid-19 na europejskich rolników i rozszerzenie instrumentów rozwoju obszarów wiejskich, a w kwestii środków Wspólnej Organizacji Rynku (WOR)* zaproponowaliśmy narzędzia, takie jak samoregulacja produkcji oliwy z oliwek.

- Cofnęliśmy również obniżkę funduszy o 3,9% na następne dwa lata dla programu POSEI (program szczególnych opcji na rzecz oddalonych i wyspiarskich regionów Unii Europejskiej).

- Dzisiejszy dzień jest naprawdę dobrym dniem dla europejskich rolników.

Sprawozdawca Parlamentu Europejskiego ds. rozwoju obszarów wiejskich w ramach planu Next Generation EU oraz koordynator Grupy S&D w Komisji Rolnictwa, Paolo De Castro, powiedział:

- W tym roku podmioty działające na obszarach wiejskich i w sektorze rolno-spożywczym w Europie znajdą pod choinką ponad 8 miliardów euro. Parlament Europejski wreszcie dał zielone światło, aby przesunąć przydział ponad 8 miliardów euro z Europejskiego Instrumentu Odbudowy (ERI) na 1 stycznia 2021 r. w celu wsparcia tego sektora w następstwie pandemii Covid-19.

- Od tej chwili do każdego państwa członkowskiego będzie należało udostępnienie tego ważnego bodźca gospodarczego, aby wzmocnić bardziej odporny, zrównoważony i cyfrowy charakter tego sektora, zgodnie z celami Europejskiego Zielonego Ładu oraz strategii „od pola do stołu” i strategii w dziedzinie różnorodności biologicznej.

- Te niezwykłe Święta Bożego Narodzenia będą obfitowały w niezwykłe prezenty: młodzi rolnicy i rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich otrzymają bowiem 55% środków na wsparcie krótkich łańcuchów dostaw, rynków lokalnych, innowacji, inteligentnego i precyzyjnego rolnictwa, bezpieczeństwa pracy, energii odnawialnej i gospodarki o obiegu zamkniętym.

- Zdaniem Grupy S&D, nie można byłoby tego nazwać wielkim sukcesem, gdyby nie skupiono się wyraźnie na zrównoważonym rozwoju i walce ze zmianami klimatycznymi. W związku z tym co najmniej 37% dodatkowych środków zostanie zainwestowanych w rolnictwo ekologiczne, redukcję emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa, ochronę gleby, lepszą gospodarkę wodną, ​​tworzenie, ochronę i przywracanie siedlisk sprzyjających różnorodności biologicznej oraz zmniejszenie zagrożeń i skutków stosowania pestycydów i środków antybakteryjnych.

- Zapewniliśmy to jako Postępowcy. Naszym moralnym obowiązkiem było okazanie solidarności z tymi, którzy nigdy nie przestali pracować nad dostarczaniem wysokiej jakości żywności na stoły obywateli, ułatwiając ludziom życie nawet w najciemniejszych dniach pandemii Covid-19.

Uwaga dla wydawców:

*WOR to tak zwane wspólne organizacje rynków. Od czasu reformy WPR w 2013 roku istnieje obecnie jedna wspólna organizacja rynku dla wszystkich sektorów, która zapewnia producentom siatkę bezpieczeństwa w ramach interwencji państw członkowskich, jeśli ceny spadną poniżej ustalonego poziomu.

Zaangażowani europosłowie

SANTOS Isabel

SANTOS Isabel

Koordynator
Portugalia

Kontakt dla prasy

Czerny-grimm Inga

CZERNY-GRIMM Inga

Press Officer
Polska

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Pandemia podkreśla potrzebę przyjęcia nowych, unijnych narzędzi, umożliwiających legalną migrację w celu podjęcia średnio i nisko płatnej pracy

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Premier Janša musi zostać pociągnięty do odpowiedzialności za ataki na wolność mediów w Słowenii

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Czas działać! Komisja musi bez dalszej zwłoki zastosować mechanizm warunkowości w zakresie praworządności