Podziel się:

Parlament Europejski przyjął rozporządzenie przejściowe, które przedłuży środki wsparcia w ramach Wspólnej Polityki Rolnej o kolejne dwa lata, aby pomóc sektorowi wiejskiemu i rolnikom w całej Europie. Głosowanie to daje również zielone światło dla alokacji ponad 8 miliardów euro z Europejskiego Instrumentu Odbudowy (ERI), począwszy od 1 stycznia 2021 r.

Sprawozdawczyni pomocnicza Grupy S&D ds. rozporządzenia przejściowego w sprawie WPR, eurodeputowana Clara Aguilera García, powiedziała:

- Dzisiejszy dzień jest dobrym dniem dla europejskich rolników. Porozumienie w sprawie przepisów przejściowych w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku, przyjęte dziś zdecydowaną większością głosów w Parlamencie, zapewni stabilność na najbliższe dwa lata i wsparcie finansowe dla różnych działów sektora rolnego, wynikające z obowiązujących przepisów w zakresie WPR. Miało to kluczowe znaczenie, aby zagwarantować czas na zakończenie negocjacji w sprawie reformy WPR, a jednocześnie zapewnić pewność prawną w tym okresie przejściowym.

- Dzięki przyjęciu decyzji w sprawie wieloletnich ram finansowych (WRF) zapewniliśmy znacznie solidniejszy budżet dla nowej WPR w porównaniu z budżetem zaproponowanym przez Komisję. Dodaliśmy również nowe narzędzia, takie jak środki mające na celu złagodzenie wpływu pandemii Covid-19 na europejskich rolników i rozszerzenie instrumentów rozwoju obszarów wiejskich, a w kwestii środków Wspólnej Organizacji Rynku (WOR)* zaproponowaliśmy narzędzia, takie jak samoregulacja produkcji oliwy z oliwek.

- Cofnęliśmy również obniżkę funduszy o 3,9% na następne dwa lata dla programu POSEI (program szczególnych opcji na rzecz oddalonych i wyspiarskich regionów Unii Europejskiej).

- Dzisiejszy dzień jest naprawdę dobrym dniem dla europejskich rolników.

Sprawozdawca Parlamentu Europejskiego ds. rozwoju obszarów wiejskich w ramach planu Next Generation EU oraz koordynator Grupy S&D w Komisji Rolnictwa, Paolo De Castro, powiedział:

- W tym roku podmioty działające na obszarach wiejskich i w sektorze rolno-spożywczym w Europie znajdą pod choinką ponad 8 miliardów euro. Parlament Europejski wreszcie dał zielone światło, aby przesunąć przydział ponad 8 miliardów euro z Europejskiego Instrumentu Odbudowy (ERI) na 1 stycznia 2021 r. w celu wsparcia tego sektora w następstwie pandemii Covid-19.

- Od tej chwili do każdego państwa członkowskiego będzie należało udostępnienie tego ważnego bodźca gospodarczego, aby wzmocnić bardziej odporny, zrównoważony i cyfrowy charakter tego sektora, zgodnie z celami Europejskiego Zielonego Ładu oraz strategii „od pola do stołu” i strategii w dziedzinie różnorodności biologicznej.

- Te niezwykłe Święta Bożego Narodzenia będą obfitowały w niezwykłe prezenty: młodzi rolnicy i rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich otrzymają bowiem 55% środków na wsparcie krótkich łańcuchów dostaw, rynków lokalnych, innowacji, inteligentnego i precyzyjnego rolnictwa, bezpieczeństwa pracy, energii odnawialnej i gospodarki o obiegu zamkniętym.

- Zdaniem Grupy S&D, nie można byłoby tego nazwać wielkim sukcesem, gdyby nie skupiono się wyraźnie na zrównoważonym rozwoju i walce ze zmianami klimatycznymi. W związku z tym co najmniej 37% dodatkowych środków zostanie zainwestowanych w rolnictwo ekologiczne, redukcję emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa, ochronę gleby, lepszą gospodarkę wodną, ​​tworzenie, ochronę i przywracanie siedlisk sprzyjających różnorodności biologicznej oraz zmniejszenie zagrożeń i skutków stosowania pestycydów i środków antybakteryjnych.

- Zapewniliśmy to jako Postępowcy. Naszym moralnym obowiązkiem było okazanie solidarności z tymi, którzy nigdy nie przestali pracować nad dostarczaniem wysokiej jakości żywności na stoły obywateli, ułatwiając ludziom życie nawet w najciemniejszych dniach pandemii Covid-19.

Uwaga dla wydawców:

*WOR to tak zwane wspólne organizacje rynków. Od czasu reformy WPR w 2013 roku istnieje obecnie jedna wspólna organizacja rynku dla wszystkich sektorów, która zapewnia producentom siatkę bezpieczeństwa w ramach interwencji państw członkowskich, jeśli ceny spadną poniżej ustalonego poziomu.

Zaangażowani europosłowie

AGUILERA Clara
AGUILERA Clara
Koordynatorka
Hiszpania
DE CASTRO Paolo
DE CASTRO Paolo
Koordynator
Włochy

Kontakt dla prasy

Bernas Jan
BERNAS Jan
Press Officer
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Grupa S&D: Dobrostan zwierząt jest naszym dobrostanem. Czas zakończyć epokę klatek!
Komunikat prasowy
Grupa S&D: Brak porozumienia w sprawie przyszłej WPR to stracona szansa, ale nasza walka trwa nadal
Komunikat prasowy
Grupa S&D: Jeśli chcemy chronić nasze zdrowie i środowisko, UE powinna zapewnić wspólną prawną ochronę gleb