Podziel się:

Po dzisiejszym przesłuchaniu przed komisjami ochrony środowiska (ENVI), transportu (TRAN) oraz przemysłu, badań i energii (ITRE), Grupa Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim potwierdziła swoje zdecydowane poparcie dla wiceprzewodniczącego Fransa Timmermansa, który ma zostać przyszłym komisarzem UE ds. Europejskiego Zielonego Ładu oraz działań na rzecz klimatu.

 Koordynatorka Grupy S&D w Komisji ENVI, Jytte Guteland powiedział:

- Dzięki swojemu uznanemu i cenionemu, wieloletniemu doświadczeniu politycznemu, a także dzięki swojej wrażliwości na środowisko i specjalistycznej wiedzy w tej dziedzinie, Frans Timmermans jest z pewnością właściwą osobą, aby zostać przyszłym komisarzem odpowiedzialnym za Europejski Zielony Ład i działania na rzecz klimatu, które mają stać się sztandarową polityką UE. Jesteśmy przekonani, że jako wiceprzewodniczący Timmermans będzie w stanie sprawić, by UE mogła odegrać wiodącą rolę w zaspokajaniu ogromnych oczekiwań naszych obywateli i młodych ludzi w kwestii stojących przed nami wyzwań związanych ze środowiskiem i klimatem.

- Przyjmujemy z zadowoleniem silne zaangażowanie Timmermansa w kwestii zapewnienia neutralności klimatycznej najpóźniej do roku 2050, ale także zwiększenia ambicji naszego celu w zakresie redukcji emisji do roku 2030. Opinia publiczna oczekuje, że w ciągu pierwszych 100 dni urzędowania nowej Komisji przedstawi ona wniosek legislacyjny w sprawie unijnego celu w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55% do roku 2030.

- Grupa S&D jest gotowa współpracować z Timmermansem i z całą Komisją w celu zapewnienia sprawiedliwej transformacji na Europę neutralną dla klimatu. Tylko postępowe polityki mogą jednocześnie w dostatecznym stopniu zredukować emisje szkodliwe dla klimatu oraz zapewnić przejście na społeczeństwo zrównoważone pod względem społecznym, środowiskowym i ekonomicznym. Nikt nie powinien pozostać w tyle.

Wiceprzewodnicząca Grupy S&D, odpowiedzialna za Nowy Zielony Ład, Miriam Dalli powiedziała:

- Frans Timmermans po raz kolejny udowodnił, że jest właściwą osobą, aby zostać wiceprzewodniczącym, odpowiedzialnym za Europejski Zielony Ład i działania na rzecz klimatu. Zgadzamy się z jego odpowiedziami i zobowiązaniami. Wraz z obywatelami w całej UE i tysiącami młodych ludzi, którzy wyszli na ulice, oczekujemy, że UE odegra wiodącą rolę we wprowadzaniu w życie i w egzekwowaniu aktualnej polityki oraz w opracowywaniu nowych wniosków, które mogą zapewnić redukcje emisji, jakich domagamy się, aby na poważnie walczyć ze zmianami klimatycznymi.

- Potrzebujemy pilnych działań w celu ograniczenia emisji pochodzących z transportu morskiego i lotniczego. Potrzebujemy ponadto wiceprzewodniczącego, który zapewni egzekwowanie istniejących obecnie standardów w dziedzinie transportu drogowego i zapewni, że standardy te nie zostaną osłabione, ale wzmocnione. Wiceprzewodniczący Frans Timmermans może być pewien, że Grupa S&D jest gotowa do pracy w szybki i konstruktywny sposób nad wnioskami legislacyjnymi, które mogą konkretnie zwiększyć cele UE w zakresie gazów cieplarnianych zgodnie z celem UE, jakim jest osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do roku 2050.

Zaangażowani europosłowie

DALLI Miriam

DALLI Miriam

Head of delegation
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Malta
GUTELAND Jytte

GUTELAND Jytte

Koordynator
Szwecja

Kontakt dla prasy

Bernas Jan

BERNAS Jan

Press Officer
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Jesteśmy dumni z tego, że udało nam się uzyskać poparcie Parlamentu Europejskiego dla europejskiej unii zdrowia

Komunikat prasowy

Grupa S&D apeluje o lepsze rozwiązania w zakresie magazynowania energii i surowe wytyczne dotyczące europejskich projektów energetycznych

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Pakiet dotyczący mobilności stał się wreszcie rzeczywistością. Ustanawia on bardziej humanitarny, sprawiedliwy i bezpieczny sektor transportu