Podziel się:

Prezydencja Finlandii rozpoczyna się w decydującym momencie dla historii Unii Europejskiej. W tym przejściowym okresie dla unijnych instytucji ważne jest, aby kamienie węgielne integracji europejskiej – jakimi są pokój, bezpieczeństwo, stabilność, demokracja i dobrobyt - zostały ochronione w obliczu wzrostu sił nacjonalistycznych, a także wzmocnione, tak aby stawić czoła wyzwaniom, takim jak zmiany klimatyczne, migracja oraz kryzysy gospodarcze i społeczne. 

Grupa S&D jest przekonana, że dzięki pełnemu zaangażowaniu ze strony rządu kierowanego przez premiera Anttiego Rinne z Socjaldemokratycznej Partii Finlandii (SDP), fińska prezydencja będzie w stanie wzmocnić nasze wspólne wartości i rządy prawa. Jako światowy lider w walce ze zmianami klimatu cieszymy się również z faktu, że fińska prezydencja jest w pełni zaangażowana w realizację celu w postaci zapewnienia neutralności klimatycznej Europy do 2050 roku. Wreszcie, co stwierdził fiński premier, czekamy na pewne konkretne kroki mające na celu poprawę konkurencyjności i integracji społecznej w drodze pełnego wykorzystania badań, rozwoju, innowacji i cyfryzacji z jednej strony, a także poprzez rozwijanie umiejętności, edukacji i szkoleń z drugiej strony. Potrzebujemy zrównoważonej Europy w celu zapewnienia zrównoważonej przyszłości.

Przewodnicząca Grupy S&D, Iratxe García powiedziała:

- Cele fińskiej prezydencji są całkowicie zgodne z planem działania, który nasza Grupa chce przedstawić w kolejnej kadencji, ponieważ kładą one nacisk na zrównoważony rozwój. Jak oświadczyliśmy wyraźnie przyszłej przewodniczącej Komisji, nasza Grupa pragnie włączyć cele zrównoważonego rozwoju ONZ do europejskiego semestru jako kryteria pomiaru wyników państw członkowskich. Względy ekonomiczne, społeczne i środowiskowe powinny być brane pod uwagę w jednakowym stopniu. 

- Mamy nadzieję, że nowa Komisja powstanie i podejmie działania jak najszybciej, abyśmy mogli sfinalizować negocjacje w sprawie następnego budżetu na okres 2021-2027. Potrzebujemy wystarczających środków finansowych w celu wprowadzenia w życie transformacji. 

Przewodniczący fińskiej delegacji i skarbnik Grupy, Eero Heinäluoma powiedział:

- Chciałbym pogratulować premierowi Anttiemu Rinne z racji przedstawienia ambitnego i dalekosiężnego programu prezydencji. Jej priorytety są postępowe i proeuropejskie i dotyczą ważnych wyzwań naszych czasów, takich jak zmiany klimatyczne.

- Przyjmuję z zadowoleniem przywództwo fińskiej prezydencji w zakresie zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym oraz nacisk na wzmocnienie fundamentalnej zasady praworządności, w tym w ramach budżetu i WRF. Miałem jednak nadzieję na większe ambicje w zakresie unikania opodatkowania przez duże międzynarodowe korporacje. Rada musi poczynić postępy w dziedzinie sprawiedliwego opodatkowania, tak aby duże korporacje miały sprawiedliwy udział w obciążeniach podatkowych oraz przyczyniały się do wzrostu zamożności i dobrobytu naszych społeczeństw.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania
HEINÄLUOMA Eero

HEINÄLUOMA Eero

Skarbnik
Finlandia

Kontakt dla prasy

Bernas Jan

BERNAS Jan

Press Officer
Włochy