Podziel się:

Socjaliści i Demokraci zagłosowali dziś za przyjęciem nowego Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR), który łączy większość zewnętrznych instrumentów finansowych UE w jedno narzędzie o szerokim zakresie działania, aby wesprzeć państwa trzecie w naszym sąsiedztwie, jak też poza nim. Według wniosku Parlamentu Europejskiego instrument ten miałby udostępnić państwom trzecim 93 mld euro w latach 2021–2027. Kwota ta jest o prawie 4 mld euro wyższa niż ta proponowana początkowo przez Komisję Europejską. 

Europoseł z Grupy S&D, Pier Antonio Panzeri, współsprawozdawca ds. tego dokumentu i przewodniczący Podkomisji Praw Człowieka, powiedział:

-       Ten nowy instrument z funduszami w wysokości ponad 90 mld euro stanie się po jego przyjęciu głównym narzędziem UE do finansowania unijnych działań zewnętrznych. Powinno to pomóc Europie w wypełnianiu roli globalnego gracza. Żadne państwo członkowskie nie mogłoby w pojedynkę wywierać takiego wpływu na arenie globalnej. Grupa S&D była za połączeniem ze sobą różnych istniejących instrumentów finansowania, aby zwiększyć elastyczność w celu mobilizacji niewykorzystanych funduszy. Nie może to jednak odbyć się kosztem roli Parlamentu w zarządzaniu funduszami. Cieszę się, że skuteczne negocjacje pozwoliły nam na zapewnienie Parlamentowi bardziej znaczącej roli w ustalaniu priorytetów, programowaniu oraz kontrolowaniu użycia funduszy. 

-       Fundusze ISWMR będą sprzyjały współpracy między naszymi najbliższymi sąsiadami, jak też innymi państwami trzecimi na całym świecie. Pomogą nam również wywiązać się z różnych międzynarodowych zobowiązań wynikających z celów zrównoważonego rozwoju 2030 oraz porozumienia paryskiego w sprawie zmiany klimatu. Cieszy mnie szczególnie to, że w świetle zwiększającej się potrzeby walki o prawa człowieka dostaniemy znacznie więcej funduszy na promowanie demokracji, praworządności oraz poszanowania praw człowieka. Wprowadziliśmy również klauzulę wstrzymania pomocy w przypadkach notorycznego nieprzestrzegania tych podstawowych zasad, w których fundusze będą przekierowywane do organizacji społeczeństwa obywatelskiego.  

Norbert Neuser, koordynator Grupy S&D do spraw rozwoju oraz sprawozdawca cień ds. tego dokumentu w Komisji Rozwoju, dodał:  

-       Jestem bardzo zadowolony ze sposobu, w jaki Grupa S&D ukształtowała niniejsze sprawozdanie. Udało nam się zapewnić, że będziemy przeciwdziałać zmianie klimatu, poprzez zobowiązanie Parlamentu, że co najmniej 45% funduszy będzie przeznaczanych na cele związane z klimatem, zarządzanie i ochronę, bioróżnorodność oraz zapobieganie pustynnieniu. Nasza Grupa zagwarantowała też, że eliminowanie ubóstwa oraz cele zrównoważonego rozwoju pozostaną wysoko na liście priorytetów, stając się częścią celów działania omawianego instrumentu. W ramach naszej strategii umacniania praw dostępu do edukacji dla kobiet i dziewcząt oraz ich integracji na rynku pracy, zapewniliśmy, że co najmniej 85% programów będzie stawiało sobie za jeden z celów równouprawnienie płci oraz uwłasnowolnienie kobiet i dziewcząt.   

Zaangażowani europosłowie

NEUSER Norbert

NEUSER Norbert

Członek
Niemcy

Kontakt dla prasy

Czerny-grimm Inga

CZERNY-GRIMM Inga

Press Officer
Polska

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Powstrzymajmy masakry w Jemenie. Nie można przemilczeć haniebnej odpowiedzialności Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Mówimy NIE szczepionkowemu nacjonalizmowi. Tempo szczepień musi zostać przyspieszone tak w UE, jak i na całym świecie

Komunikat prasowy

UE musi pociągnąć Kreml do odpowiedzialności: Czas na nowe, ukierunkowane sankcje