Opublikowane:
Podziel się:

Przed jutrzejszym posiedzeniem Rady ds. Konkurencyjności Socjaliści i Demokraci wzywają rządy UE do skorzystania z okazji wynikające z gotowości fińskiej prezydencji do wysłuchania apeli Parlamentu Europejskiego w sprawie wznowienia debaty. Można teraz znacznie poprawić przejrzystość korporacyjną i podatkową, uzgadniając wreszcie stanowisko w tej sprawie i dając zielone światło dla negocjacji z Parlamentem Europejskim w sprawie publicznej sprawozdawczości w podziale na kraje (pCBCR) dla największych międzynarodowych korporacji działających w Europie.

Negocjatorka Grupy S&D ds. dyrektywy w sprawie publicznej sprawozdawczości w podziale na kraje (CBCR), eurodeputowana Evelyn Regner powiedziała:

- Obywatele chcą sprawiedliwości podatkowej i chcą jej teraz. Wzywamy państwa członkowskie, aby wreszcie przełamały impas w tej kwestii i podjęły współpracę z Parlamentem Europejskim w celu wprowadzenia w życie sensownej publicznej sprawozdawczości w podziale na kraje.

- Publiczna sprawozdawczość w podziale na kraje jest potężną bronią w walce z unikaniem podatków i przenoszeniem zysków. Zobowiąże ona duże międzynarodowe korporacje do ujawnienia, gdzie osiągają zyski i jakie płacą podatki. Ponadto zapewnienie przejrzystości korporacyjnej znacznie utrudni Facebookowi i Starbucksowi poszukiwanie najniższej stawki podatkowej lub tworzenie zbyt skomplikowanych struktur w celu uniknięcia płacenia podatków. Obywatele mają prawo wiedzieć, gdzie międzynarodowe korporacje prowadzą działalność gospodarczą i gdzie osiągają zyski, kto płaci swoją sprawiedliwą część podatków, a kto prowadzi niewłaściwą działalność rynkową, nie wnosząc swojego wkładu do naszego społeczeństwa.

Negocjator Grupy S&D ds. dyrektywy w sprawie publicznej sprawodzawczości w podziale na kraje (CBCR), Ibán García del Blanco powiedział:

 - Podczas, gdy Rada od ponad trzech lat wstrzymuje postępy w dziedzinie przejrzystości korporacyjnej i podatkowej, Parlament Europejski wielokrotnie udowodnił, że jesteśmy po stronie obywateli. Jutro rządy UE pokażą swoje prawdziwe oblicze i dowiemy się, kto stoi po stronie sprawiedliwości podatkowej, a kto chroni szczególne interesy wielkich korporacji.

- Nie mogę wytłumaczyć właścicielowi małego sklepu na rogu, ani młodej rodzinie, dlaczego oni muszą płacić podatki, podczas gdy duże międzynarodowe korporacje, takie jak Amazon i Google, unikają płacenia sprawiedliwych podatków. Zaufanie obywateli do naszych demokracji i trwałość naszego modelu społeczno-gospodarczego zależą od tego, czy rządy będą zdecydowanie zwalczały przestępstwa podatkowe. Najwyższy czas, aby rządy UE wysłuchały apelu obywateli w sprawie przejrzystości podatkowej i korporacyjnej.

Uwaga dla wydawcy:

W kwietniu 2016 roku Komisja Europejska zaproponowała przyjęcie przepisów w sprawie przejrzystości podatków od osób prawnych, zwanych powszechnie publiczną sprawozdawczością w podziale na kraje (CBCR) dla przedsiębiorstw wielonarodowych; wymagać one będą od dużych międzynarodowych firm o rocznym obrocie ponad 750 mln EUR publikowania rocznego publicznego sprawozdania ujawniającego, gdzie prowadzą działalność, gdzie osiągają zyski i ile płacą podatków i innych płatności w podziale na wszystkie kraje, w których prowadzą swoją działalność. Środek ten uzupełniłby istniejące już przepisy dotyczące automatycznej wymiany informacji podatkowych i wprowadziłby odpowiedzialność wielonarodowej firmy przed opinią publiczną i wszystkimi innymi podatnikami.

W lipcu 2017 roku Parlament Europejski przyjął mandat do negocjacji międzyinstytucjonalnych, tzw. negocjacji trójstronnych. Od tego czasu decyzja w tej sprawie w Radzie jest blokowana przez pewną liczbę krajów, sprzeciwiających się temu wnioskowi; tym samym Rada nie przyjęła jeszcze stanowiska negocjacyjnego w tej kwestii. W dniu 24 października Parlament Europejski przyjął zdecydowaną rezolucję, wzywającą państwa członkowskie do pilnego przełamania impasu w Radzie i zakończenia pierwszego czytania w sprawie CBCR oraz podjęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych z Parlamentem. Jutro Rada ds. Konkurencyjności może uzgodnić ogólne podejście w tej sprawie.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA DEL BLANCO Iban

Członek
Hiszpania

REGNER Evelyn

Członek
Austria

Kontakt dla prasy

PELZ Silvia

Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Fundusze UE dla Europejczyków, a nie dla populistycznych polityków - mówi Grupa S&D

Komunikat prasowy

Konserwatyści i liberałowie głosują przeciwko kluczowemu instrumentowi w ramach walki z unikaniem podatków

Komunikat prasowy

Budżet UE na lata 2021-2027: „Zmniejszone WRF będą wiązały się z wysokimi kosztami dla obywateli” - twierdzi Grupa S&D