Podziel się:

Przed jutrzejszym posiedzeniem Rady ds. Konkurencyjności Socjaliści i Demokraci wzywają rządy UE do skorzystania z okazji wynikające z gotowości fińskiej prezydencji do wysłuchania apeli Parlamentu Europejskiego w sprawie wznowienia debaty. Można teraz znacznie poprawić przejrzystość korporacyjną i podatkową, uzgadniając wreszcie stanowisko w tej sprawie i dając zielone światło dla negocjacji z Parlamentem Europejskim w sprawie publicznej sprawozdawczości w podziale na kraje (pCBCR) dla największych międzynarodowych korporacji działających w Europie.

Negocjatorka Grupy S&D ds. dyrektywy w sprawie publicznej sprawozdawczości w podziale na kraje (CBCR), eurodeputowana Evelyn Regner powiedziała:

- Obywatele chcą sprawiedliwości podatkowej i chcą jej teraz. Wzywamy państwa członkowskie, aby wreszcie przełamały impas w tej kwestii i podjęły współpracę z Parlamentem Europejskim w celu wprowadzenia w życie sensownej publicznej sprawozdawczości w podziale na kraje.

- Publiczna sprawozdawczość w podziale na kraje jest potężną bronią w walce z unikaniem podatków i przenoszeniem zysków. Zobowiąże ona duże międzynarodowe korporacje do ujawnienia, gdzie osiągają zyski i jakie płacą podatki. Ponadto zapewnienie przejrzystości korporacyjnej znacznie utrudni Facebookowi i Starbucksowi poszukiwanie najniższej stawki podatkowej lub tworzenie zbyt skomplikowanych struktur w celu uniknięcia płacenia podatków. Obywatele mają prawo wiedzieć, gdzie międzynarodowe korporacje prowadzą działalność gospodarczą i gdzie osiągają zyski, kto płaci swoją sprawiedliwą część podatków, a kto prowadzi niewłaściwą działalność rynkową, nie wnosząc swojego wkładu do naszego społeczeństwa.

Negocjator Grupy S&D ds. dyrektywy w sprawie publicznej sprawodzawczości w podziale na kraje (CBCR), Ibán García del Blanco powiedział:

 - Podczas, gdy Rada od ponad trzech lat wstrzymuje postępy w dziedzinie przejrzystości korporacyjnej i podatkowej, Parlament Europejski wielokrotnie udowodnił, że jesteśmy po stronie obywateli. Jutro rządy UE pokażą swoje prawdziwe oblicze i dowiemy się, kto stoi po stronie sprawiedliwości podatkowej, a kto chroni szczególne interesy wielkich korporacji.

- Nie mogę wytłumaczyć właścicielowi małego sklepu na rogu, ani młodej rodzinie, dlaczego oni muszą płacić podatki, podczas gdy duże międzynarodowe korporacje, takie jak Amazon i Google, unikają płacenia sprawiedliwych podatków. Zaufanie obywateli do naszych demokracji i trwałość naszego modelu społeczno-gospodarczego zależą od tego, czy rządy będą zdecydowanie zwalczały przestępstwa podatkowe. Najwyższy czas, aby rządy UE wysłuchały apelu obywateli w sprawie przejrzystości podatkowej i korporacyjnej.

Uwaga dla wydawcy:

W kwietniu 2016 roku Komisja Europejska zaproponowała przyjęcie przepisów w sprawie przejrzystości podatków od osób prawnych, zwanych powszechnie publiczną sprawozdawczością w podziale na kraje (CBCR) dla przedsiębiorstw wielonarodowych; wymagać one będą od dużych międzynarodowych firm o rocznym obrocie ponad 750 mln EUR publikowania rocznego publicznego sprawozdania ujawniającego, gdzie prowadzą działalność, gdzie osiągają zyski i ile płacą podatków i innych płatności w podziale na wszystkie kraje, w których prowadzą swoją działalność. Środek ten uzupełniłby istniejące już przepisy dotyczące automatycznej wymiany informacji podatkowych i wprowadziłby odpowiedzialność wielonarodowej firmy przed opinią publiczną i wszystkimi innymi podatnikami.

W lipcu 2017 roku Parlament Europejski przyjął mandat do negocjacji międzyinstytucjonalnych, tzw. negocjacji trójstronnych. Od tego czasu decyzja w tej sprawie w Radzie jest blokowana przez pewną liczbę krajów, sprzeciwiających się temu wnioskowi; tym samym Rada nie przyjęła jeszcze stanowiska negocjacyjnego w tej kwestii. W dniu 24 października Parlament Europejski przyjął zdecydowaną rezolucję, wzywającą państwa członkowskie do pilnego przełamania impasu w Radzie i zakończenia pierwszego czytania w sprawie CBCR oraz podjęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych z Parlamentem. Jutro Rada ds. Konkurencyjności może uzgodnić ogólne podejście w tej sprawie.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA DEL BLANCO Ibán

GARCÍA DEL BLANCO Ibán

Koordynator
Hiszpania
REGNER Evelyn

REGNER Evelyn

Członek
Austria

Kontakt dla prasy

Pelz Silvia

PELZ Silvia

Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Ożywienie Inicjatywy Progressive Society: Nadszedł czas na przebudowę kapitalizmu i mamy na to plan

Komunikat prasowy

W obliczu kryzysu, związanego z pandemią Covid-19, Grupa S&D broni naszych obywateli i naszej planety przed niepoprawnymi ideologami polityki oszczędnościowej

Komunikat prasowy

Grupa S&D o programie prac Komisji na 2021 rok: „Nie ma czasu do stracenia w kwestii spełnienia oczekiwań obywateli UE!”