Podziel się:

Po 20 latach negocjacji UE i Mercosur zawarły dziś porozumienie polityczne w sprawie przyszłego układu o stowarzyszeniu. W reakcji na tę wiadomość wiceprzewodniczący Grupy S&D, europoseł Bernd Lange, powiedział:

-       Biorąc pod uwagę nasze silne powiązania społeczne i kulturalne, państwa Mercosuru są ważnymi dla Europy partnerami strategicznymi, z perspektywy nie tylko gospodarczej, ale i politycznej.  

-       Wzywamy obojga partnerów do jak najszybszego opublikowania projektu umowy, aby Parlament Europejski i ogół społeczeństwa mogły przyjrzeć się z bliska proponowanemu układowi. Mamy zamiar dokładnie przestudiować tekst, zwłaszcza pod kątem założeń w zakresie zrównoważonego rozwoju. Poprzemy umowę tylko w przypadku, gdy zostaną podtrzymane zobowiązania wynikające z porozumienia paryskiego oraz poszanowane podstawowe normy pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy. W przeciwnym razie potrzebne będą dalsze negocjacje. Biorąc pod uwagę ostatnie wypowiedzi i decyzję rządu Brazylii, chcemy wyraźnie podkreślić, że Europa podpisze jedynie takie porozumienia handlowe, które będą oparte o zasadę zrównoważonego rozwoju. 

-       Sprawiedliwa umowa handlowa to umowa, która zapewnia sprawiedliwą konkurencję między naszymi producentami rolnymi, a producentami rolnymi z państw Mercosuru.  

Uwaga do redaktorów:

Obecnie relacje między UE a państwami Mercosuru regulowane są ramową umową o współpracy. Nowa umowa będzie się składać z trzech filarów: filaru politycznego, filaru dotyczącego współpracy oraz filaru handlowego. Została ona wynegocjowana z czterema państwami-założycielami Mercosuru, tj. Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem. Do umowy nie włączono Wenezueli, która przystąpiła do Mercosuru w 2012 r.

Filar handlowy zawiera mechanizm rozstrzygania sporów oraz rozdział na temat zrównoważonego rozwoju. Elementy te znalazły się w umowie dzięki naciskom S&D na opracowywanie postępowej polityki handlowej – według nas są one niezbędne w każdej umowie handlowej zawieranej przez UE. Po jego zawarciu układ UE–Mercosur objąłby 750 milionów osób i mógłby zaoszczędzić eksporterom unijnym ponad 4000 milionów euro rocznie, co przewyższa ośmiokrotnie korzyści z umowy CETA. 

Zaangażowani europosłowie

LANGE Bernd

LANGE Bernd

Członek
Niemcy

Kontakt dla prasy

Pelz Silvia

PELZ Silvia

Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Czas posprzątać po Trumpie

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Parlament UE potępia Egipt za rażące naruszenia praw człowieka. Należy zrewidować stosunki z Kairem

Komunikat prasowy

Portugalska prezydencja w UE wzmocni reakcję na pandemię Covid-19, opartą na solidarności - mówi Iratxe García