Podziel się:

Socjaliści i Demokraci z satysfakcją odnotowali wnioski Rady zawarte w przyjętym w tym tygodniu dokumencie „W stronę coraz bardziej zrównoważonej Unii przed 2030 r.” Biorąc pod uwagę ten dokument otwierający debatę, Grupa podkreśla pilną potrzebę wyznaczenia kompletnej i wszechstronnej ścieżki ku wdrożeniu celów zrównoważonego rozwoju ONZ-etu w następnej kadencji parlamentarnej.

Przewodniczący Grupy S&D, Udo Bullmann, powiedział: 

- Nasza Grupa stoi w pierwszym szeregu walki o bardziej zrównoważoną Europę, która zapewnia dobrostan wszystkich obywateli, nie naruszając zarazem integralności środowiskowej naszej wrażliwej planety. Przepełnia nas radość i duma z faktu, że Komisja wzięła te cele na poważnie. Trzy tygodnie po przyjęciu w Strasburgu (14 marca) opracowanego przez Parlament „Rocznego raportu strategicznego w sprawie wdrożenia i osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju”, obie instytucje oznajmią teraz jednym głosem, że UE jest odpowiedzialna za to, aby cele zrównoważonego rozwoju zostały wdrożone w Europie, jak i poza nią. 

  • My chcemy jednak jeszcze ambitniejszych postanowień. Czerpiąc inspirację z celów zrównoważonego rozwoju, nasza Grupa opracowała ambitny program, zawierający 110 propozycji dla przyszłości Europy. Nasza planeta wymaga od nas pilnych działań, jednak nie możemy wymagać, aby obywatele brali na barki ciężar ekologicznej transformacji, podczas gdy bogaci bogacą się jeszcze bardziej, a duże korporacje płacą niemal zerowe stawki podatku. Uczynienie naszego modelu gospodarczego bardziej przyjaznym dla środowiska musi iść w parze z dobrymi miejscami pracy, mieszkalnictwem socjalnym, godnymi zarobkami, wsparciem dla dzieci i sprawiedliwym opodatkowaniem. To musi stać się nową misją Unii Europejskiej.   

Zaangażowani europosłowie

BULLMANN Udo

BULLMANN Udo

Koordynator
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Nadal znajdujemy się w fazie odbudowy „za wszelką cenę” - mówi Grupa S&D do Komisji, wzywając ją do przedłużenia klauzuli korekcyjnej

Komunikat prasowy

Grupa S&D do prezesów firm farmaceutycznych: Dostarczajcie szczepionki, a nie kiepskie wymówki!

Komunikat prasowy

pCBCR: Grupa S&D jest gotowa do rozpoczęcia jutro negocjacji w sprawie kluczowego narzędzia w kwestii przejrzystości podatkowej