Podziel się:

Miesiące negocjacji w sprawie przepisów przejściowych dotyczących wspólnej polityki rolnej zakończyły się dzisiaj, przynosząc dobre wiadomości dla europejskich rolników. Grupa S&D zdołała uwzględnić kluczowe punkty, związane z alokacją funduszy w następstwie pandemii COVID-19 w ramach porozumienia w sprawie przejścia do następnej WPR. W następnym kroku Rada Europejska musi teraz zadbać o to, aby przyszły budżet UE był odpowiedni dla rozwiązania problemów, z jakimi boryka się europejski sektor rolny.

Clara Aguilera, negocjatorka Grupy S&D w tej sprawie, powiedziała:

- Naszym celem jest zapewnienie europejskim rolnikom stabilności i pewności prawnej, dopóki następna WPR nie będzie gotowa do wdrożenia, a także uwzględnienie niektórych nowych elementów związanych z rynkiem; są one bardzo istotne w tym okresie, który jest trudny ze względu na pandemię COVID-19 i jej skutki.

- Porozumienie polityczne, osiągnięte 30 czerwca podczas negocjacji między Parlamentem, Radą i Komisją, daje rolnikom pewność prawną dzięki przedłużeniu obecnej WPR o dwa lata. Teraz pozostaje kwestia uzgodnienia poziomów jej finansowania przez państwa członkowskie w wieloletnich ramach finansowych na lata 2021-2027. 

Uwaga dla wydawców:

Najważniejsze uzgodnione środki obejmują:

• Przedłużenie WPR do końca 2022 roku, czyli o dwa lata w porównaniu do pierwotnej propozycji Komisji, przewidującej jeden rok.

• Przedłużenie obecnego programowania rozwoju obszarów wiejskich do końca 2025 roku, w tym programu LEADER, który w innym przypadku zakończyłby się w grudniu tego roku.

• Przedłużenie wieloletnich środków, które mogą nadal finansować rozwój obszarów wiejskich (programy rolnośrodowiskowe, dobrostan zwierząt) na okres od jednego roku do pięciu lat, wraz z dalszym przedłużeniem w wyjątkowych przypadkach, w porównaniu do maksymalnego okresu trzech lat, zaproponowanego przez Komisję. Przywrócono również wieloletnie finansowanie rolnictwa ekologicznego.

• Wzmocnienie zarządzania ryzykiem zgodnie z wynikami rozporządzenia zbiorczego, zmniejszenie progu uruchamiania z 30% do 20% strat, w celu uruchomienia funduszy wspólnego inwestowania dla zabezpieczenia przed niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi oraz w celu stabilizacji dochodów gospodarstw, co zapewni bezpieczeństwo produkcji i stabilizację instrumentów dochodu sektorowego.

• Przedłużenie programów operacyjnych przewidzianych przez wspólną organizację rynku (WOR) do końca 2022 roku. Ponadto programy operacyjne dotyczące owoców i warzyw oraz pszczelarstwa przewidziane w ramach WOR będą realizowane do końca 2022 roku. Organizacje producentów w sektorze owoców i warzyw mogą kontynuować planowane zakończenie obecnych programów, bez konieczności dodatkowego powiadamiania Komisji.

• Rozszerzenie praw do nasadzeń winorośli, przekształcenie praw do sadzenia w zezwolenia do końca 2022 roku, aby uwzględnić niektóre opóźnienia w sadzeniu wynikające z wpływu pandemii COVID-19 na wydajność nasadzeń na polach.

• Rozporządzenie w sprawie wprowadzania do obrotu oliwy z oliwek i oliwy stołowej, dające państwom członkowskim możliwość określenia zasad wprowadzania do obrotu w celu ustabilizowania funkcjonowania rynku, tak jak ma to już miejsce w przypadku wina.

Zaangażowani europosłowie

AGUILERA Clara
AGUILERA Clara
Koordynator
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Chiru Dana
CHIRU Dana
Assistant
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Grupa S&D: Dobrostan zwierząt jest naszym dobrostanem. Czas zakończyć epokę klatek!
Komunikat prasowy
Grupa S&D: Brak porozumienia w sprawie przyszłej WPR to stracona szansa, ale nasza walka trwa nadal
Komunikat prasowy
Grupa S&D: Jeśli chcemy chronić nasze zdrowie i środowisko, UE powinna zapewnić wspólną prawną ochronę gleb