Podziel się:

Socjaliści i Demokraci byli siłą napędową inicjatywy wprowadzenia bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących nadzoru finansowego, które dziś przyjął Parlament Europejski. UE poczyni w tym zakresie znaczne postępy, włączając czynniki z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego do mandatu Europejskich Urzędów Nadzoru, jak też ustanawiając szybszy i bardziej efektywny proces decyzyjny w sytuacjach związanych z potencjalnym łamaniem prawa unijnego, z działaniami śledczymi dotyczącymi instytucji finansowych lub produktów zagrażających potencjalnie stabilności systemu finansowego, jak też z jakością nadzoru sprawowanego przez odpowiednie organy krajowe poprzez unijne mechanizmy wzajemnej oceny. 

Pervenche Berès, rzeczniczka Grupy S&D ds. gospodarczych i monetarnych oraz negocjatorska Parlamentu Europejskiego w sprawie nadzoru finansowego, powiedziała: 

-       Mimo że napotkaliśmy opór ze strony niektórych krótkowzrocznych rządów państw członkowskich, udało się nam wzmocnić unijny nadzór sektora finansowego. Ostatni kryzys finansowy dowiódł, że sam nadzór krajowy nie wystarczy, ze względu na liczne słabe strony systemu. Bliska odległość fizyczna między nadzorującym i nadzorowanym nie może być wymogiem w dziedzinie nadzoru finansowego. Silny europejski nadzór finansowy jest najlepszą gwarancją bezpiecznego system finansowego i potrzebujemy go pilnie, jeśli chcemy ustanowić prawdziwą unię rynków kapitałowych. Nie możemy już nigdy więcej wymagać od zwykłych obywateli, aby płacili za straty spowodowane przez źle zaprojektowane usługi bankowe, fałszywe firmy ubezpieczeniowe działające na arenie transgranicznej oraz spekulantów giełdowych.

 

-       Jestem dumna, że udało się nam zarazem zwiększyć konwergencję w zakresie nadzoru oraz ulepszyć sposób zarządzania Europejskimi Urzędami Nadzoru. Przewodniczący tych urzędów będą od tej pory wybierani w demokratycznym procesie obsadzania stanowisk – będzie on surowo regulowany i będzie przewidywał między innymi ocenę na podstawie zrównoważonej płciowo listy kandydatów. W zamian przewodniczącym przyznane zostaną szersze uprawnienia. Wszystkie Europejskie Urzędy Nadzoru będą mogły od tej pory zakazać rozprzestrzeniania toksycznych produktów finansowych, a Europejski Urząd Nadzoru Bankowego otrzyma wiodącą rolę w zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy. Aby zapewnić zrównoważony charakter sektora finansowego, Europejskie Urzędy Nadzoru będą miały obowiązek przeprowadzać testy obciążeniowe, by identyfikować działania finansowe, które mogą mieć negatywny wpływ na środowisko.  Dzięki zaktualizowanym przepisom użytkownicy usług finansowych, inwestorzy w sektorze sprzedaży detalicznej oraz konsumenci będą lepiej chronieni. Teraz do Europejskich Urzędów Nadzoru należy jak najlepsze wykorzystanie nowych ram prawnych, a do państw członkowskich – dotrzymanie obietnic, że te urzędy otrzymają niezbędne im narzędzia do wykonywania nowych zadań. Parlament Europejski będzie natomiast zobowiązany kontrolować wykonywanie tych zadań.   

Uwaga do redaktorów:

Europejski System nadzoru Finansowego został wprowadzony w 2010 r. Składa się on z Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego oraz trzech Europejskich Urzędów Nadzoru, tj. Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych.

 

Kontakt dla prasy

Pelz Silvia

PELZ Silvia

Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Inna Europa jest możliwa, oparta na jasnych zobowiązaniach w kwestii przestrzegania unijnych wartości - mówi przewodnicząca Grupy S&D, Iratxe García

Komunikat prasowy

„Rada Europejska osiągnęła historyczne porozumienie w sprawie Funduszu Odbudowy, ale Parlament poprawi budżet UE” - mówi Iratxe García

Komunikat prasowy

Dzisiejsze orzeczenie Sądu UE w sprawie Apple pokazuje, jak bardzo potrzebujemy sprawiedliwości podatkowej - mówi Grupa S&D