Podziel się:

Po kilku dniach negocjacji z przewodniczącą elektką Komisji Europejskiej, dziś rano przewodnicząca Grupy S&D, Iratxe García otrzymała potwierdzenie od Ursuli von der Leyen, że zgadza się ona na szereg ważnych postulatów ze strony Socjalistów i Demokratów.

Jak zaproponowała Iratxe García, nazwa teki Margaritisa Schinasa zostanie zmieniona na „promowanie naszego europejskiego stylu życia”; Nicolas Schmit będzie odpowiedzialny nie tylko za pracę, ale także za „pracę i prawa socjalne”, a nazwa teki Virginijusa Sinkeviçiusa ponownie wspomina o rybołówstwie: „środowisko, oceany i rybołówstwo”.

Ponadto, biorąc pod uwagę zobowiązanie do tego, że każdy komisarz i kolegium jako całość uwzględnią cele zrównoważonego rozwoju ONZ (SDG) w każdym obszarze polityki, uzgodniono, że Paolo Gentiloni jako komisarz ds. gospodarki będzie odpowiedzialny za koordynację wszelkich niezbędnych zmian, głównie w zakresie obecnej struktury europejskiego semestru.

Iratxe García powiedziała:

- W ciągu kilku ostatnich dni utrzymywałam kontakt z Ursulą von der Leyen, ponieważ moja grupa polityczna wciąż czekała na odpowiedź na postulaty, jakie wysunęliśmy w naszym liście z 19 września. Dziś rano otrzymałam bardzo pozytywne odpowiedzi na kluczowe dla nas pytania.

- Wszyscy zgadzamy się, że europejski styl życia jest osiągnięciem, które musimy zachować, ale nie trzeba go bronić, a raczej promować. Filar społeczny stanowi rdzeń europejskiego modelu społecznego i nie można go pomijać, więc teraz teka Nicolasa Schmita jest kompletna.

- Zapewnienie sprawiedliwego przejścia na zrównoważony model ekonomiczny jest dla nas kwestią o kluczowym znaczeniu. Pragniemy mieć pewność, że do europejskiego semestru zostaną dodane nowe wskaźniki, aby uwzględnić nie tylko wzrost makroekonomiczny, ale także dobrobyt ludzi i poszanowanie środowiska. Fakt, że komisarz pochodzący z naszej rodziny politycznej będzie koordynował tę transformację, wzmacnia nasze przekonanie, iż nowa Komisja będzie miała wizję i determinację niezbędne do jej realizacji.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe
GARCÍA PÉREZ Iratxe
Przewodnicząca
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson
MARTIN DE LA TORRE Victoria
Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
„W pełni popieram wnioski wyciągnięte przez Komisję Europejską z pandemii Covid-19, ale analiza musi wykraczać poza jej wpływ na zdrowie” - mówi Iratxe García
Komunikat prasowy
Grupa S&D: Dobrostan zwierząt jest naszym dobrostanem. Czas zakończyć epokę klatek!
Komunikat prasowy
Pod przywództwem Grupy S&D Parlament Europejski wzywa do zniesienia patentów na szczepionki przeciw Covid-19 w celu ratowania ludzkiego życia