Podziel się:

Aby przygotować przyszłą rotacyjną prezydencję w Radzie UE, kiedy Niemcy przejmą ją w dniu 1 lipca 2020 roku, przywódcy grup w Parlamencie Europejskim zorganizują dziś dwie wideokonferencje z przedstawicielami Niemiec: o godz. 11.00 z kanclerz Angelą Merkel, ministrem finansów, Olafem Scholzem, ministrem spraw zagranicznych, Heiko Maasem i szefem federalnej kancelarii, Helge Braunem, a o godz. 15.00 z przewodniczącym niemieckiego Bundestagu, Wolfgangiem Schäuble, przewodniczącym Bundesratu, Dietmarem Woidke oraz przewodniczącymi grup w Bundestagu.

Zabierając głos przed tymi spotkaniami, Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim przedstawili swoje oczekiwania dotyczące zbliżającej się niemieckiej prezydencji w Radzie UE.

Iratxe García, przewodnicząca Grupy S&D, powiedziała:

- Niemcy będą sprawować prezydencję w Radzie UE w niespokojnych czasach. Oczekujemy, że niemiecki rząd w centrum swojego programu umieści walkę z pandemią COVID-19 i jej społeczno-ekonomicznymi konsekwencjami. Nasza Unia pragnie ambitnego planu odbudowy gospodarczej. Nasze najbardziej dotknięte sektory i regiony potrzebują ekonomicznego ratunku, nasi pracownicy - sieci bezpieczeństwa socjalnego, a Europa - odwagi w budowie wspólnej przyszłości. Teraz mamy wyjątkową okazję, aby wyznaczyć kurs na sprawiedliwą, socjalną i zrównoważoną przyszłość, projektując Fundusz Odbudowy zgodnie z naszymi priorytetami politycznymi. UE nakreśliła swoją wizję dobrej przyszłości dzięki Zielonemu Ładowi i filarowi społecznemu. Teraz nadszedł czas, aby stały się one rzeczywistością.

- Przyjmujemy z zadowoleniem intencję niemieckiego rządu, aby jednym z priorytetów uczynić praworządność. Pod pozorem walki z koronawirusem Orban i Kaczyński przeforsowali swoje nieliberalne programy i ponownie złamali demokratyczne zasady. Podważanie europejskich wartości i otrzymywanie funduszy UE w pełnej wysokości nie mogą iść ze sobą w parze.

- COVID-19 przyparł do muru nasze systemy opieki zdrowotnej. Nigdy więcej nie może się to powtórzyć. Zdrowie jest dobrem publicznym. Musimy zapewnić wszystkim Europejczykom dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, zapewnić bezpieczne łańcuchy dostaw i innowacje medyczne. Chętnie wysłuchamy pomysłów niemieckiej prezydencji Rady na temat Unii Zdrowia.

- Konsekwencje pandemii COVID-19 sprawiają, że jeszcze pilniejszą kwestią stało się podjęcie ambitnej debaty na temat przyszłości Europy wraz z obywatelami UE i wszystkimi zainteresowanymi stronami. Dlatego też ponawiamy nasz apel do Rady o jak najszybsze przedstawienie ambitnego stanowiska w sprawie konferencji na temat odbudowy gospodarczej i przyszłości Europy.

- Na najnowszych propozycjach w sprawie funduszu odbudowy gospodarki, przedstawionych przez koalicyjny niemiecki rząd, odcisnęli swój wyraźny ślad nasi postępowi i proeuropejscy, niemieccy towarzysze z SPD; dowodzą one silnego zaangażowania w budowę dobrej przyszłości dla Europy. Na tej podstawie oczekujemy w nadchodzących miesiącach konstruktywnych dyskusji i współpracy. Europa musi wyjść z tego kryzysu silniejsza i bardziej zjednoczona.

Jens Geier, przewodniczący niemieckiej delegacji SPD, powiedział:

- Socjaldemokraci w rządzie federalnym pragną, aby niemiecka prezydencja w Radzie UE wniosła prawdziwy postęp do Unii Europejskiej; Europa musi stać się bardziej sprawiedliwa, bardziej socjalna i bardziej zrównoważona.

- Zwracamy się teraz do niemieckiego rządu o promowanie swojego silnego wniosku w sprawie utworzenia funduszu odbudowy gospodarczej w związku z pandemią COVID-19 wśród państw członkowskich UE. W przeciwieństwie do pomysłów niektórych konserwatystów, Fundusz Odbudowy jest właściwym narzędziem do urzeczywistnienia Zielonego Ładu oraz promowania energii odnawialnych, gospodarki wodorowej i cyfryzacji. Dzięki socjaldemokratom w koalicyjnym rządzie wniosek ten obejmuje teraz nie tylko pożyczki, ale także dotacje dla regionów dotkniętych kryzysem, co stanowi prawdziwy postęp.

- Aby wzmocnić Europę, niemiecka prezydencja w Radzie UE musi zwiększyć budżet UE, odchodząc od wkładów z budżetu krajowego i zwiększając środki własne UE. Podatek od plastiku i nafty, rozszerzenie unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji na lotnictwo i transport morski, to jedne z wielu dobrych wniosków, które zostały już przedłożone; wśród nich są wnioski przedstawione przez Parlament Europejski. Poprzez wprowadzenie do kolejnych wieloletnich ram finansowych możliwości ograniczenia regionalnych funduszy dla rządów naruszających praworządność, przyszła prezydencja może przynieść Europie prawdziwy postęp. Nie będzie funduszy UE na łamanie praw podstawowych!

- Ludzie, którzy naprawdę utrzymują na powierzchni Europę i nasze społeczeństwa, potrzebują ochrony ponad granicami; to nasi pracownicy. Nie zaakceptujemy żadnych dalszych opóźnień w kwestii naszego socjaldemokratycznego wniosku w sprawie europejskiego programu reasekuracji na wypadek bezrobocia. Fundusz ten musi być gotowy do wspierania systemów na wypadek bezrobocia w krajach UE dotkniętych kryzysem. Dla dobra pracowników przyszła prezydencja musi dążyć do przyjęcia w Radzie unijnych ram w zakresie płacy minimalnej. Tylko razem możemy zbudować naszą wspólną przyszłość.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania
GEIER Jens

GEIER Jens

Head of delegation
Członek
Niemcy

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania
Pelz Silvia

PELZ Silvia

Press Officer
Niemcy