Opublikowane:
Podziel się:

Przewodnicząca Grupy S&D, Iratxe García, uczestniczyła dzisiaj w nadzwyczajnej sesji otwierającej grupy parlamentarnej SPD w niemieckim Bundestagu, na zaproszenie Rolfa Mützenicha, pełniącego obowiązki przewodniczącego grupy parlamentarnej oraz Achima Posta, wiceprzewodniczącego, odpowiedzialnego za sprawy europejskie, budżet i finanse.

 

Iratxe García przemówiła do grupy parlamentarnej, a następnie dokonała wymiany poglądów z parlamentarzystami i ministrami wchodzącymi w skład rządu z ramienia SPD. Powiedziała:

 

- Ta grupa parlamentarna obchodzi swoją 70. rocznicę; odegrała ona kluczową rolę w historii Niemiec i Europy. Niemiecka socjaldemokracja zawsze była wzorem dla lewicy w Europie i tak pozostanie.

 

- Europa potrzebuje socjaldemokracji bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Obywatele oczekują od nas, że będziemy czerpać inspirację z naszych pierwotnych wartości, aby stawić czoła obecnym wyzwaniom i walczyć z rosnącymi nierównościami. Jako socjaldemokraci mamy jasny plan transformacji Unii Europejskiej oraz zapewnienia jej zrównoważonego rozwoju na trzech powiązanych ze sobą wzajemnie frontach: gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Udało nam się również włączyć nasze główne priorytety do programu roboczego przyszłej Komisji Europejskiej.

 

- Naszym zadaniem w najbliższych miesiącach będzie zapewnienie, aby wszyscy komisarze byli odpowiedni do wykonania zadania, a następnie skłonienie Komisji do jego jak najszybszego wywiązania się z tego. Nie ma czasu do stracenia i liczymy na Was w kwestii zapewnienia sprawiedliwego przejścia na bardziej zrównoważoną i postępową Europę.

 

Eurodeputowany S&D, Joachim Schuster, odpowiedzialny za stosunki niemieckiej delegacji w S&D i Bundestagu, powiedział:

 

- Trwają obecnie przygotowania do drugiej połowy 2020 roku, kiedy to niemiecki rząd będzie odpowiedzialny za prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Należy skoncentrować się na nowej dynamice w dziedzinie ochrony klimatu, a także na polityce gospodarczej wraz z silnym programem inwestycyjnym i bardziej sprawiedliwym opodatkowaniem.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe
Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania
SCHUSTER Joachim
Członek
Niemcy

Kontakt dla prasy

President's spokesperson
MARTIN DE LA TORRE Victoria
Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

„Zaakceptujemy tylko takie WRF, które będą pracować na rzecz ludzi” - mówi Grupa S&D

Komunikat prasowy

Solidny budżet jest niezbędny do sprawiedliwej transformacji na UE zrównoważoną pod względem środowiskowym i społecznym - mówi Iratxe García

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Timmermans jest właściwą osobą, która zapewni, że UE spełni oczekiwania obywateli w kwestii Nowego Zielonego Ładu