Opublikowane:
Podziel się:

Przewodnicząca Grupy S&D, Iratxe García, uczestniczyła dzisiaj w nadzwyczajnej sesji otwierającej grupy parlamentarnej SPD w niemieckim Bundestagu, na zaproszenie Rolfa Mützenicha, pełniącego obowiązki przewodniczącego grupy parlamentarnej oraz Achima Posta, wiceprzewodniczącego, odpowiedzialnego za sprawy europejskie, budżet i finanse.

 

Iratxe García przemówiła do grupy parlamentarnej, a następnie dokonała wymiany poglądów z parlamentarzystami i ministrami wchodzącymi w skład rządu z ramienia SPD. Powiedziała:

 

- Ta grupa parlamentarna obchodzi swoją 70. rocznicę; odegrała ona kluczową rolę w historii Niemiec i Europy. Niemiecka socjaldemokracja zawsze była wzorem dla lewicy w Europie i tak pozostanie.

 

- Europa potrzebuje socjaldemokracji bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Obywatele oczekują od nas, że będziemy czerpać inspirację z naszych pierwotnych wartości, aby stawić czoła obecnym wyzwaniom i walczyć z rosnącymi nierównościami. Jako socjaldemokraci mamy jasny plan transformacji Unii Europejskiej oraz zapewnienia jej zrównoważonego rozwoju na trzech powiązanych ze sobą wzajemnie frontach: gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Udało nam się również włączyć nasze główne priorytety do programu roboczego przyszłej Komisji Europejskiej.

 

- Naszym zadaniem w najbliższych miesiącach będzie zapewnienie, aby wszyscy komisarze byli odpowiedni do wykonania zadania, a następnie skłonienie Komisji do jego jak najszybszego wywiązania się z tego. Nie ma czasu do stracenia i liczymy na Was w kwestii zapewnienia sprawiedliwego przejścia na bardziej zrównoważoną i postępową Europę.

 

Eurodeputowany S&D, Joachim Schuster, odpowiedzialny za stosunki niemieckiej delegacji w S&D i Bundestagu, powiedział:

 

- Trwają obecnie przygotowania do drugiej połowy 2020 roku, kiedy to niemiecki rząd będzie odpowiedzialny za prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Należy skoncentrować się na nowej dynamice w dziedzinie ochrony klimatu, a także na polityce gospodarczej wraz z silnym programem inwestycyjnym i bardziej sprawiedliwym opodatkowaniem.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania

SCHUSTER Joachim

Członek
Niemcy

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Iratxe García Pérez i eurodeputowani S&D dołączą do „Międzynarodowej Konferencji SPD i PES” przed kongresem partii SPD w Berlinie

Komunikat prasowy

Grupa S&D dąży do dostosowania globalnych przepisów podatkowych do nowoczesnej gospodarki

Komunikat prasowy

Grupa S&D krytykuje państwa członkowskie blokujące postępy w kwestii sprawiedliwości podatkowej