Podziel się:

Parlament Europejski dał dziś ostatnie zielone światło dla tak zwanego Instrumentu Wsparcia Technicznego (TSI), który zapewni państwom członkowskim wsparcie i wytyczne potrzebne do przygotowywania reform i inwestycji w ramach ich krajowych planów odbudowy.

Budżet przeznaczony na TSI wyniesie 864 400 000 EUR. Każde państwo członkowskie może ubiegać się o wsparcie techniczne, o ile złoży do Komisji wniosek w tej sprawie do dnia 31 października.

Eurodeputowana Eider Gardiazábal, negocjatorka Grupy S&D ds. tego rozporządzenia, powiedziała:

- Negocjacje w sprawie TSI były trudnym zadaniem, ponieważ dyskusje zostały na chwilę zawieszone z powodu tymczasowego braku porozumienia w kwestii obszerniejszego rozporządzenia w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych (WRF). Jednak ostateczny wynik jest taki, że nasza Grupa może go w pełni poprzeć. Udało nam się zawrzeć potwierdzenie, że TSI odnosi się do takich obszarów polityki, jak spójność, konkurencyjność, edukacja, produktywność, badania naukowe i innowacje, inteligentny, sprawiedliwy i zrównoważony wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu oraz miejsca pracy i inwestycje; rozporządzenie kładzie również szczególny nacisk na sprawiedliwą transformację cyfrową, a także sporządzanie budżetu z uwzględnieniem zielonej transformacji i aspektu płci oraz walkę z agresywnym planowaniem podatkowym, oszustwami podatkowymi, uchylaniem się od płacenia podatków i unikaniem opodatkowania.

- Jednym z dodatkowych elementów, które miały dla nas kluczowe znaczenie, było odniesienie się do rozporządzenia w sprawie praworządności, które ma być stosowane.

Eurodeputowany Costas Mavrides, negocjator Grupy S&D ds. tego rozporządzenia, powiedział:

- Udało nam się wprowadzić kluczowe priorytety dla naszej Grupy, takie jak zaangażowanie interesariuszy, wspieranie transformacji sprzyjającej włączeniu społecznemu jako kluczowego celu oraz odniesienie się do celów zrównoważonego rozwoju (SDG) jako celu ogólnego. Ponadto zapewniliśmy, że to wsparcie techniczne będzie udzielane również na realizację inwestycji w państwach członkowskich, a nie tylko na reformy.

- W końcowych negocjacjach zawarto również porozumienia dotyczące przejrzystości i ujawniania wyników projektu oraz rezerwę w wysokości 30% rocznej kwoty na wypadek nadzwyczajnych okoliczności.

Zaangażowani europosłowie

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

Koordynator
Hiszpania
MAVRIDES Costas

MAVRIDES Costas

Head of delegation
Członek
Cypr

Kontakt dla prasy

Chiru Dana

CHIRU Dana

Press Officer
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Dyrektywa MiFID: Grupa S&D odrzuca nacisk konserwatystów na deregulację, udającą środek kryzysowy w następstwie pandemii Covid-19

Komunikat prasowy

Europejski Instrument na rzecz Odbudowy został zatwierdzony przez Parlament. Teraz nadszedł czas, aby państwa członkowskie przyspieszyły prace nad planami krajowymi

Komunikat prasowy

Fundusz Odbudowy jest punktem wyjścia dla naszej wspólnej przyszłości - mówi Grupa S&D