Opublikowane:
Podziel się:

Sieci transeuropejskie w dziedzinach transportu, energii oraz telekomunikacji mają potencjał redukowania rosnących nierówności między regionami UE, jak też pomagają kłaść fundamenty pod socjalnie i ekologicznie zrównoważone społeczeństwa. Dlatego też Socjaliści i Demokraci z zadowoleniem odnotowali dziś przyjęcie porozumienia między Radą Europejską i Parlamentem w sprawie instrumentu „Łącząc Europę” na nadchodzące siedmioletnie ramy finansowe 2021– 2027. 

Jest to ważny instrument finansowy, który ma za zadanie promować ukierunkowane inwestycje strukturalne na poziomie europejskim. Podczas negocjacji z Radą Grupa S&D walczyła, aby zapewnić, że inwestycje w ramach tego instrumentu wypełnią luki w kręgosłupie transportowym, energetycznym i cyfrowym Europy. Dzięki temu będzie on stanowił realną wartość dodaną w transformacji w stronę gospodarki zdekarbonizowanej, która przynosi korzyść wszystkim.  Wyzwania stojące przed Europą – ubóstwo, nierówności, zmiana klimatu, niszczenie środowiska, jak też problemy w zakresie transformacji, dobrobytu oraz sprawiedliwości i pokoju – są ze sobą wzajemnie połączone, taka sama zależność powinna więc też zaistnieć między strategiami politycznymi, które mają pomóc stawić czoła tym wyzwaniom.

 

Europosłanka Inés Ayala, rzeczniczka Grupy S&D ds. transportu w ramach instrumentu „Łącząc Europę”, powiedziała:

-       Instrument „Łącząc Europę” sprawi, że mobilność zyska bardziej ekologiczny charakter, poza tym dostęp do niej będzie łatwiejszy i bezpieczniejszy. Chcemy, aby stała się ona też bardziej przyjazna dla użytkownika i innowacyjna – w tym celu będziemy propagować zrównoważone ekologicznie środki transportu, takie jak linie kolejowe, trasy żeglugi śródlądowej, jak też „autostrady morskie”. 

-       Walczyliśmy o bardziej ukierunkowane finansowanie, skupiające się na dziedzinach priorytetowych: korytarzach i projektach o realnej europejskiej wartości dodanej dla obywateli, na działaniach na rzecz bardziej zrównoważonego transportu towarowego, w tym zapełnianiu luk transportowych, jak też na transgranicznych projektach transportowych między UE i państwami trzecimi.

-       Naszym celem jest wzmocnienie spójności społeczno-ekonomicznej i terytorialnej oraz zrównoważonej łączności, przy jednoczesnym gwarantowaniu wzrostu zrównoważoności ekologicznej. Projekty związane ze zrównoważonymi środkami transportu (w dziedzinie interoperacyjności kolei i żeglugi śródlądowej) będą współfinansowane w wysokości do 50%. Te same stawki będą obowiązywać przy projektach transgranicznych. Jeśli chodzi o regiony na obrzeżach UE, cel zapełniania geograficznych luk rozwojowych przy pomocy funduszy unijnych ma zapewnione współfinansowanie do 70% wartości projektów. 

 

Europosłanka Miapetra Kumpula-Natr, rzeczniczka Grupy S&D ds. aspektów energetycznych i cyfrowych instrumentu „Łącząc Europę”, powiedziała:

- Jeśli chodzi o energię, udało nam się uzyskać bardziej ambitne finansowanie projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii, zagwarantować aktualizację rozporządzenia w sprawie sieci transeuropejskich na okres przed uchwaleniem kolejnych wieloletnich ram finansowych oraz włączyć zasadę „efektywność energetyczna przede wszystkim” do przepisów. Przeznaczymy pulę środków finansowych na projekty transgraniczne w dziedzinie energii odnawialnej w wysokości 15%, do modyfikacji w zależności od zapotrzebowania – o podwyższeniu tej wartości procentowej zadecyduje Komisja Europejska. To bardzo ważny krok ku osiągnieciu ekologicznie czystej i taniej energii dla Europejczyków.  

Ulepszymy także sieci cyfrowe. UE będzie udzielać dalszego wsparcia projektom z zakresu szybkich połączeń mobilnych, nie tylko dla europejskich sieci transportowych, ale również ważnych ośrodków społecznych (np. szkoły, uniwersytety i szpitale). Jedną z nowych nierówności jest brak dostępu do dobrze działających łączy internetowych, więc musimy upewnić się, że wszyscy obywatele będą mieć dostęp do szybkiego Internetu, niezależnie od ich miejsca zamieszkania.

Zaangażowani europosłowie

KUMPULA-NATRI Miapetra

Head of delegation
Członek
Finlandia

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania