Podziel się:

Pandemia COVID-19 stanowi zagrożenia dla milionów miejsc pracy w branży turystycznej i transportowej, dlatego też Grupa S&D wzywa europejskie władze do wysłuchania ludzi i podjęcia niezbędnych środków, aby zapobiec upadkowi tego trzeciego co do wielkości sektora gospodarki w Europie.

István Ujhelyi, wiceprzewodniczący Grupy S&D ds. turystyki i transportu, powiedział:

- Jako trzecia co do wielkości gałąź gospodarki w Europie - która wnosi wkład w wysokości ponad 10% całego europejskiego PKB i zapewnia ponad 25 milionów miejsc pracy na kontynencie - europejski sektor turystyczny znajduje się na skraju upadku. W obecnej sytuacji zagrożone są miliony miejsc pracy, a równocześnie, biorąc pod uwagę cechy sektora turystyki, wiele małych i średnich przedsiębiorstw ryzykuje zamknięcie swojej działalności.

- Podmioty z europejskiego sektora turystyki mają krystalicznie jasne stanowisko w sprawie niezbędnych kroków, jakie powinni pilnie podjąć decydenci w celu ograniczenia skutków ekonomicznych pandemii COVID-19 i uratowania milionów miejsc pracy, które znalazły się w poważnym niebezpieczeństwie. Grupa S&D w pełni popiera apel o podjęcie natychmiastowych działań, sformułowany przez podmioty z europejskiego przemysłu turystycznego.

- Zdrowie i bezpieczeństwo są bez wątpienia najważniejsze, musimy jednak działać, podejmując na czas niezbędne środki, aby zapobiec upadkowi europejskiego sektora turystycznego. W związku z tym Grupa S&D wzywa Komisję Europejską do podjęcia dalszych kroków oraz do nadania mu priorytetu w ramach reakcji na kryzys, a także w ramach planów naprawy gospodarczej.

Johan Danielsson, rzecznik Grupy S&D ds. transportu, powiedział:

- Transport i turystyka idą ze sobą w parze. Sektor transportu został mocno dotknięty trwającym obecnie kryzysem z powodu wielu ograniczeń, a nawet zamykania portów lotniczych, odwoływania lotów, kursów pociągów i rejsów. UE i jej państwa członkowskie muszą podjąć odpowiednie działania, aby zapewnić zdrowie i bezpieczeństwo pracownikom transportu, a także przyczynić się do tego, by firmy transportowe mogły przetrwać ten kryzys.

- Unia i rządy krajowe powinny również zapewnić wszystkim zasiłki chorobowe oraz wspierać rozwiązania w zakresie rokowań zbiorowych w kwestii ustaleń dotyczących skróconego czasu pracy, aby uniknąć masowych zwolnień. Musimy również zapewnić sektorowi turystyki i pasażerom jak najwięcej poczucia pewności. Dlatego też przyjmuję z zadowoleniem wytyczne dotyczące praw pasażerów w UE, przedstawione przez Komisję.

Zaangażowani europosłowie

DANIELSSON Johan

DANIELSSON Johan

Koordynator
Szwecja
UJHELYI István

UJHELYI István

Członek
Węgry

Kontakt dla prasy

Chiru Dana

CHIRU Dana

Press Officer
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Komisja UE musi zintensyfikować działania na rzecz globalnej eliminacji Covid-19. To jedyny sposób na pokonanie tej pandemii

Komunikat prasowy

Grupa S&D mówi NIE dla egoistycznego, narodowego podejścia do szczepień. Jedynym wyjściem jest podejście unijne

Komunikat prasowy

Grupa S&D apeluje o bezpieczne szczepionki przeciwko Covid-19, szybko dostępne dla wszystkich, którzy ich potrzebują, a nie tylko dla tych, których na nie stać