Opublikowane:
Podziel się:

Pandemia COVID-19 stanowi zagrożenia dla milionów miejsc pracy w branży turystycznej i transportowej, dlatego też Grupa S&D wzywa europejskie władze do wysłuchania ludzi i podjęcia niezbędnych środków, aby zapobiec upadkowi tego trzeciego co do wielkości sektora gospodarki w Europie.

István Ujhelyi, wiceprzewodniczący Grupy S&D ds. turystyki i transportu, powiedział:

- Jako trzecia co do wielkości gałąź gospodarki w Europie - która wnosi wkład w wysokości ponad 10% całego europejskiego PKB i zapewnia ponad 25 milionów miejsc pracy na kontynencie - europejski sektor turystyczny znajduje się na skraju upadku. W obecnej sytuacji zagrożone są miliony miejsc pracy, a równocześnie, biorąc pod uwagę cechy sektora turystyki, wiele małych i średnich przedsiębiorstw ryzykuje zamknięcie swojej działalności.

- Podmioty z europejskiego sektora turystyki mają krystalicznie jasne stanowisko w sprawie niezbędnych kroków, jakie powinni pilnie podjąć decydenci w celu ograniczenia skutków ekonomicznych pandemii COVID-19 i uratowania milionów miejsc pracy, które znalazły się w poważnym niebezpieczeństwie. Grupa S&D w pełni popiera apel o podjęcie natychmiastowych działań, sformułowany przez podmioty z europejskiego przemysłu turystycznego.

- Zdrowie i bezpieczeństwo są bez wątpienia najważniejsze, musimy jednak działać, podejmując na czas niezbędne środki, aby zapobiec upadkowi europejskiego sektora turystycznego. W związku z tym Grupa S&D wzywa Komisję Europejską do podjęcia dalszych kroków oraz do nadania mu priorytetu w ramach reakcji na kryzys, a także w ramach planów naprawy gospodarczej.

Johan Danielsson, rzecznik Grupy S&D ds. transportu, powiedział:

- Transport i turystyka idą ze sobą w parze. Sektor transportu został mocno dotknięty trwającym obecnie kryzysem z powodu wielu ograniczeń, a nawet zamykania portów lotniczych, odwoływania lotów, kursów pociągów i rejsów. UE i jej państwa członkowskie muszą podjąć odpowiednie działania, aby zapewnić zdrowie i bezpieczeństwo pracownikom transportu, a także przyczynić się do tego, by firmy transportowe mogły przetrwać ten kryzys.

- Unia i rządy krajowe powinny również zapewnić wszystkim zasiłki chorobowe oraz wspierać rozwiązania w zakresie rokowań zbiorowych w kwestii ustaleń dotyczących skróconego czasu pracy, aby uniknąć masowych zwolnień. Musimy również zapewnić sektorowi turystyki i pasażerom jak najwięcej poczucia pewności. Dlatego też przyjmuję z zadowoleniem wytyczne dotyczące praw pasażerów w UE, przedstawione przez Komisję.

Zaangażowani europosłowie

DANIELSSON Johan

Koordynator
Szwecja

UJHELYI István

Członek
Węgry

Kontakt dla prasy

CHIRU Dana

Press Officer
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Covid-19 nie może być pretekstem do ignorowania zbioru przepisów w zakresie demokracji i praw podstawowych

Komunikat prasowy

„Musimy podjąć natychmiastowe działania. Później będzie za późno!” Grupa S&D naciska na instytucje UE, aby ocaliły sektor turystyczny przed bankructwem

Komunikat prasowy

Dziś wieczorem odbędzie się wydarzenie online Grupy S&D: Iratxe García i postępowi przywódcy będą debatować nad swoją wizją „Nowego początku dla Europy!”