Opublikowane:
Share:

Po dwóch latach naznaczonych niepowodzeniami negocjacji w sprawie ratyfikowania przez UE konwencji stambulskiej o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej Grupa S&D naciskała dziś na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego na sporządzenie rezolucji z prośbą o opinię Trybunału Sprawiedliwości.

Christine Revault d'Allonnes-Bonnefoy, negocjatorka Grupy S&D w Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, powiedziała:

  • Wskaźniki przemocy wobec kobiet są wciąż skandalicznie wysokie w całej UE, jednak pewne państwa członkowskie nadal odmawiają umożliwienia ratyfikacji konwencji. To wielka szkoda, ponieważ ratyfikacja zapewniłaby nam spójne ramy prawne dla ochrony i wspierania ofiar przemocy uwarunkowanej płcią w UE. Nie możemy zaakceptować obecnej sytuacji, dlatego też Parlament Europejski wystąpił dziś z inicjatywą poradzenia się Trybunału Sprawiedliwości w sprawie wątpliwości prawnych związanych z ratyfikacją wskazanych przez Radę, które naszym zdaniem są tylko i wyłącznie wymówkami mającymi na celu uchylanie się od obowiązku ochrony praw kobiet.    

 

Iratxe García Pérez, negocjatorka Grupy S&D w Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, stwierdziła:

- My, Socjaliści i Demokraci, nie będziemy tolerować przemocy wobec kobiet. Miliony kobiet w całej Europie cierpią każdego dnia. Obserwujemy obecnie w niektórych państwach członkowskich brutalny atak na prawa kobiet, jak też silny sprzeciw wobec ratyfikacji konwencji stambulskiej. To nasza ostatnia szansa przed zakończeniem tej kadencji Parlamentu Europejskiego na wyrażenie opinii w tym względzie oraz dalsze wywieranie nacisku na kierowanie tej sprawy we właściwym, postępowym kierunku.

 

Uwaga do redaktorów:

UE podpisała Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (konwencja stambulska) w czerwcu 2017 r. Niestety od tego czasu Rada i Komisja nie poczyniły żadnych postępów w kwestii ratyfikacji. Dlatego też Parlament zagłosował dziś znaczącą większością za rezolucją w sprawie zasięgnięcia opinii Trybunału Sprawiedliwości, który miałby zadecydować, czy przystąpienie do konwencji w formie proponowanej przez Radę jest zgodne z Traktatami. Wniosek ten miałby pomóc wyeliminować wątpliwości prawne cytowane przez Radę i Komisję, poprzez zwrócenie się do Trybunału o wydanie opinii w sprawie wybranej podstawy prawnej, którą uznajemy za nieodpowiednią i nieuzasadnioną.    

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe
Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania
REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY Christine
Head of delegation
Członek
Francja

S&D Press contact

WOLSCHLAGER Markus
Press Officer, Political Advisor
Austria

Related News

Komunikat prasowy

Newly elected S&D president Iratxe García: Europe must regain its social soul and place people at the heart of its political action

Komunikat prasowy

Grupa S&D gratuluje socjaldemokratom w Danii zwycięstwa w krajowych wyborach powszechnych

Komunikat prasowy

Parlament Europejski/ przewodnictwo nad Komisją Europejską – liderzy czterech głównych grup politycznych uzgadniają proces polityczny