Opublikowane:
Podziel się:

Po dwóch latach naznaczonych niepowodzeniami negocjacji w sprawie ratyfikowania przez UE konwencji stambulskiej o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej Grupa S&D naciskała dziś na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego na sporządzenie rezolucji z prośbą o opinię Trybunału Sprawiedliwości.

Christine Revault d'Allonnes-Bonnefoy, negocjatorka Grupy S&D w Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, powiedziała:

  • Wskaźniki przemocy wobec kobiet są wciąż skandalicznie wysokie w całej UE, jednak pewne państwa członkowskie nadal odmawiają umożliwienia ratyfikacji konwencji. To wielka szkoda, ponieważ ratyfikacja zapewniłaby nam spójne ramy prawne dla ochrony i wspierania ofiar przemocy uwarunkowanej płcią w UE. Nie możemy zaakceptować obecnej sytuacji, dlatego też Parlament Europejski wystąpił dziś z inicjatywą poradzenia się Trybunału Sprawiedliwości w sprawie wątpliwości prawnych związanych z ratyfikacją wskazanych przez Radę, które naszym zdaniem są tylko i wyłącznie wymówkami mającymi na celu uchylanie się od obowiązku ochrony praw kobiet.    

 

Iratxe García Pérez, negocjatorka Grupy S&D w Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, stwierdziła:

- My, Socjaliści i Demokraci, nie będziemy tolerować przemocy wobec kobiet. Miliony kobiet w całej Europie cierpią każdego dnia. Obserwujemy obecnie w niektórych państwach członkowskich brutalny atak na prawa kobiet, jak też silny sprzeciw wobec ratyfikacji konwencji stambulskiej. To nasza ostatnia szansa przed zakończeniem tej kadencji Parlamentu Europejskiego na wyrażenie opinii w tym względzie oraz dalsze wywieranie nacisku na kierowanie tej sprawy we właściwym, postępowym kierunku.

 

Uwaga do redaktorów:

UE podpisała Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (konwencja stambulska) w czerwcu 2017 r. Niestety od tego czasu Rada i Komisja nie poczyniły żadnych postępów w kwestii ratyfikacji. Dlatego też Parlament zagłosował dziś znaczącą większością za rezolucją w sprawie zasięgnięcia opinii Trybunału Sprawiedliwości, który miałby zadecydować, czy przystąpienie do konwencji w formie proponowanej przez Radę jest zgodne z Traktatami. Wniosek ten miałby pomóc wyeliminować wątpliwości prawne cytowane przez Radę i Komisję, poprzez zwrócenie się do Trybunału o wydanie opinii w sprawie wybranej podstawy prawnej, którą uznajemy za nieodpowiednią i nieuzasadnioną.    

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Wolschlager Markus

WOLSCHLAGER Markus

Political Advisor
Austria

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Presja czasu jest wyborem Wielkiej Brytanii, ale będziemy stać twardo na naszym stanowisku

Komunikat prasowy

Reakcje w sprawie granic w odpowiedzi na pandemię Covid-19 wprowadzają zamieszanie i są dyskryminujące

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Wielka Brytania powinna dotrzymać swoich obietnic