Podziel się:

Po wczorajszym posiedzeniu ministrów Eurogrupy i przed dzisiejszym nadzwyczajnym posiedzeniem Rady Europejskiej przewodnicząca Grupy Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, Iratxe García powiedziała:

- UE może i powinna udzielić silniejszej, wspólnej odpowiedzi na zdrowotne i społeczno-gospodarcze aspekty kryzysu, związanego z epidemią COVID-19; jednak jak się wydaje, przywódcy są zbyt nieśmiali, aby podjąć odważne działania, dlatego też odkładają ważne decyzje na później. Mam nadzieję, że dziś krajowi przywódcy wykażą się większą odwagą. Niektóre kraje potrzebowały więcej czasu, aby zrozumieć skalę tego kryzysu, ale myślę, że nadszedł czas, aby podjąć zdecydowane działania.

- Pocieszający jest fakt, że ministrowie gospodarki oświadczyli, iż zrobią wszystko, co w ich mocy, aby walczyć z tym kryzysem, w tym jeśli chodzi o natychmiastowe wykorzystanie europejskiego mechanizmu stabilności. Musimy podjąć natychmiastowe działania; wzywamy do opracowania planu naprawy gospodarczej wraz ze skonsolidowaną i spójną strategią w kwestii szybkiego uruchomienia wszystkich i różnych instrumentów UE w celu zapewnienia wsparcia dla ludzi, MŚP i przedsiębiorstw. Musi ona wykorzystać Europejski Bank Centralny, Europejski Bank Inwestycyjny, europejski mechanizm stabilności oraz narzędzia unii bankowej.

- Jeśli chodzi o strefę Schengen, rozumiemy, że kontrole graniczne są konieczne w tych wyjątkowych okolicznościach w celu ochrony zdrowia publicznego. Środki te muszą jednak pozostać tymczasowe i podlegać regularnej ocenie. Należy chronić strefę Schengen, a wprowadzone środki muszą być skoordynowane i nie mogą stać się nową normą.

- Tylko razem możemy w najlepszy sposób chronić naszych obywateli. Żadne państwo członkowskie nie może tego dokonać samodzielnie, ponieważ funkcjonowanie jednolitego rynku ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia dostaw oraz produkcji żywności, leków i innych materiałów. Musimy również zapewnić, by ludzie mogli powrócić do domu, nawet jeśli są chorzy lub podróżować, aby zaopiekować się członkami swojej rodziny, którzy zachorowali. A także umożliwić powrót do domu tym Europejczykom, którzy utknęli w krajach trzecich.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Po Brexicie nie możemy dopuścić do powstania „Singapuru nad Tamizą” na naszej granicy - mówi Grupa S&D, naciskając na surowsze kryteria w zakresie unijnej listy rajów podatkowych

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Komisja UE musi zintensyfikować działania na rzecz globalnej eliminacji Covid-19. To jedyny sposób na pokonanie tej pandemii

Komunikat prasowy

To już fakt: Wytyczne dotyczące pieniędzy UE na odbudowę są teraz powiązane z kluczowymi żądaniami Socjalistów