Opublikowane:
Podziel się:

Eurodeputowani S&D głosowali dziś za rezolucją w sprawie praworządności na Malcie, w następstwie niedawnych wydarzeń, związanych z zabójstwem Daphne Caruany Galizii i po niedawnej wizycie na Malcie delegacji eurodeputowanych z Komisji Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

Claude Moraes, wiceprzewodniczący Grupy S&D powiedział:

- Dzisiejsze głosowanie ma miejsce po tym, jak delegacja eurodeputowanych została wysłana na Maltę na początku grudnia w ramach misji informacyjnej, mającej na celu zbadanie sytuacji w zakresie praworządności. Po spotkaniach z maltańskimi władzami i Europolem doszło do przełomu w dochodzeniach w sprawie zabójstwa Daphne Caruany Galizii. Ale niezależne dochodzenia są nadal w toku i musimy pozwolić maltańskim władzom na kontynuowanie prac, aby prawda mogła wyjść na jaw, a osoby odpowiedzialne mogły zostać postawione przed sądem.

- Jeśli chodzi o utrzymanie praworządności w całej UE, faktem jest, że UE nie ma żadnego skutecznego narzędzia do rozwiązywania problemów dotyczących praworządności we wszystkich państwach członkowskich UE w sposób niezależny i zrównoważony. W związku z tym, że w kilku przypadkach w różnych państwach członkowskich naruszono zasady demokracji, praworządności i praw podstawowych, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej potrzebne jest wprowadzenie stałego, ogólnounijnego mechanizmu.

Birgit Sippel, rzeczniczka Grupy S&D w Komisji LIBE powiedziała:

- Morderstwo Daphne Caruany Galizii było dla nas wszystkich szokujące. Nie ulega wątpliwości, że wszyscy sprawcy tej zbrodni i ich wspólnicy muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Dlatego też konieczne jest kontynuowanie dochodzeń przy wsparciu Europolu oraz doprowadzenie sprawy do właściwego rozstrzygnięcia. Nie ma również mowy o przerwaniu sądowych i konstytucyjnych reform na Malcie, przy wsparciu Komisji Weneckiej i w ścisłym dialogu z Komisją Europejską; przyjmujemy z zadowoleniem kroki podjęte zarówno przez maltański rząd, jak i parlament. Wszystko idzie w dobrym kierunku, ale pozostaje jeszcze sporo do zrobienia.

- Dzisiejsze głosowanie pokazuje również, że silny, kompleksowy i stały mechanizm UE w zakresie praworządności, który analizował będzie sytuację we wszystkich krajach UE i monitorował rozwój sytuacji przy udziale niezależnych ekspertów, o jaki od dawna apelujemy do Komisji, jest dziś potrzebny bardziej, niż kiedykolwiek wcześniej. Mamy nadzieję, że nowa Komisja usłyszy wreszcie nasz apel i przedstawi odpowiednie przepisy prawne w tej kwestii.

- Wszędzie tam, gdzie dochodzi do naruszenia prawa i niezależnie od tego, kto rządzi, ponosimy wspólną odpowiedzialność za zapewnienie, aby ludzie kolejny raz odzyskali zaufanie i wiarę w demokrację i praworządność.

Zaangażowani europosłowie

SIPPEL Birgit

Koordynator
Niemcy

Kontakt dla prasy

MACPHEE Ewan

Press Officer
Wielka Brytania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Węgry stają się pierwszą dyktaturą w UE. Komisja i Rada muszą podjąć natychmiastowe działania - mówi Iratxe García

Komunikat prasowy

Koronawirus nie stanowi usprawiedliwienia dla blokowania demokracji

Komunikat prasowy

Grupa S&D do przywódców UE: Wszelkie formy rasizmu, antysemityzmu, homofobii i mowy nienawiści są przestępstwem