Podziel się:

W odpowiedzi na dzisiejsze orzeczenie Sądu Unii Europejskiej, dotyczące unieważnienia przełomowej decyzji Komisji uznającej umowę podatkową, przyznaną firmie Starbucks, za nielegalną dotację, eurodeputowany Jonás Fernández, rzecznik Grupy S&D ds. gospodarki, powiedział:

 - Dzisiejsze orzeczenie Sądu Unii Europejskiej w sprawie holenderskiej umowy z firmą Starbucks pokazuje, że potrzebujemy bardziej rygorystycznych przepisów UE, aby zagwarantować, by wszyscy płacili sprawiedliwe podatki. Unijne zasady pomocy państwa niekoniecznie są najodpowiedniejszym narzędziem walki z unikaniem podatków. Jednak fakt, że Sąd Europejski potwierdził decyzję Komisji Europejskiej w sprawie pomocy państwa, przyznanej Fiatowi przez Luksemburg, pokazuje, że Komisja podąża właściwą drogą, prowadząc dochodzenia w sprawie podejrzanych interpretacji podatkowych.

- Potrzebujemy obecnie szeregu ważnych reform, takich jak publikacja sprawozdań z rozbiciem na poszczególne kraje lub wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania osób prawnych; reformy te są obecnie blokowane przez kilka państw członkowskich. Jest rzeczą nie do zaakceptowania, by najpowolniejsze, najbardziej niechętne państwa członkowskie mogły dyktować tempo i blokować postępową politykę podatkową. Dlatego też Grupa S&D prowadzi kampanię na rzecz odejścia od zasady jednomyślności w kwestiach podatkowych. Ludzie oczekują od nas, abyśmy położyli kres skandalowi w postaci interpretacji podatkowych, które pozwalają dużym międzynarodowym korporacjom płacić podatki w wysokości zaledwie 1% lub 2%. Mamy nadzieję, że rządy państw UE posłuchają w końcu apelów swoich obywateli w kwestii wprowadzenia sprawiedliwości podatkowej.

Zaangażowani europosłowie

FERNÁNDEZ Jonás

FERNÁNDEZ Jonás

Koordynator
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Pelz Silvia

PELZ Silvia

Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Portugalska prezydencja w UE wzmocni reakcję na pandemię Covid-19, opartą na solidarności - mówi Iratxe García

Komunikat prasowy

Grupa S&D przyjmuje z zadowoleniem przełom, dokonany przez Eurogrupę w kwestii reformy EMS w celu zmniejszenia ryzyka dla sektora bankowego

Komunikat prasowy

Konkluzje Rady w sprawie opodatkowania są zachęcającym sygnałem, że ministrowie UE są gotowi położyć kres szkodliwym praktykom podatkowym