Podziel się:

W odpowiedzi na dzisiejsze orzeczenie Sądu Unii Europejskiej, dotyczące unieważnienia przełomowej decyzji Komisji uznającej umowę podatkową, przyznaną firmie Starbucks, za nielegalną dotację, eurodeputowany Jonás Fernández, rzecznik Grupy S&D ds. gospodarki, powiedział:

 - Dzisiejsze orzeczenie Sądu Unii Europejskiej w sprawie holenderskiej umowy z firmą Starbucks pokazuje, że potrzebujemy bardziej rygorystycznych przepisów UE, aby zagwarantować, by wszyscy płacili sprawiedliwe podatki. Unijne zasady pomocy państwa niekoniecznie są najodpowiedniejszym narzędziem walki z unikaniem podatków. Jednak fakt, że Sąd Europejski potwierdził decyzję Komisji Europejskiej w sprawie pomocy państwa, przyznanej Fiatowi przez Luksemburg, pokazuje, że Komisja podąża właściwą drogą, prowadząc dochodzenia w sprawie podejrzanych interpretacji podatkowych.

- Potrzebujemy obecnie szeregu ważnych reform, takich jak publikacja sprawozdań z rozbiciem na poszczególne kraje lub wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania osób prawnych; reformy te są obecnie blokowane przez kilka państw członkowskich. Jest rzeczą nie do zaakceptowania, by najpowolniejsze, najbardziej niechętne państwa członkowskie mogły dyktować tempo i blokować postępową politykę podatkową. Dlatego też Grupa S&D prowadzi kampanię na rzecz odejścia od zasady jednomyślności w kwestiach podatkowych. Ludzie oczekują od nas, abyśmy położyli kres skandalowi w postaci interpretacji podatkowych, które pozwalają dużym międzynarodowym korporacjom płacić podatki w wysokości zaledwie 1% lub 2%. Mamy nadzieję, że rządy państw UE posłuchają w końcu apelów swoich obywateli w kwestii wprowadzenia sprawiedliwości podatkowej.

Zaangażowani europosłowie

FERNÁNDEZ Jonás

FERNÁNDEZ Jonás

Koordynator
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Pelz Silvia

PELZ Silvia

Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Inna Europa jest możliwa, oparta na jasnych zobowiązaniach w kwestii przestrzegania unijnych wartości - mówi przewodnicząca Grupy S&D, Iratxe García

Komunikat prasowy

„Rada Europejska osiągnęła historyczne porozumienie w sprawie Funduszu Odbudowy, ale Parlament poprawi budżet UE” - mówi Iratxe García

Komunikat prasowy

Dzisiejsze orzeczenie Sądu UE w sprawie Apple pokazuje, jak bardzo potrzebujemy sprawiedliwości podatkowej - mówi Grupa S&D