Podziel się:

Parlament Europejski zagłosował dzisiaj za poparciem przez Unię Europejską zniesienia patentów na szczepionki przeciw Covid-19 w formie tymczasowego zwolnienia z postanowień porozumienia TRIPS w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Socjaliści i Demokraci od wielu miesięcy wzywają do poparcia zrzeczenia się praw własności intelektualnej związanych z handlem (TRIPS) w ramach kompleksowej strategii szczepionkowej, obejmującej: zwiększenie globalnej produkcji poprzez udostępnienie większej liczby dawek za pośrednictwem mechanizmu COVAX; zwalczanie wąskich gardeł w łańcuchach dostaw; dzielenie się technologią i wiedzą na temat produkcji szczepionek; oraz dokonywanie ukierunkowanych inwestycji w dodatkowe moce produkcyjne.

Spośród 1,5 miliarda dawek szczepionek podanych do maja br. na całym świecie, tylko 0,3% trafiło do 29 najbiedniejszych krajów, w których mieszka około 9% światowej populacji.

Eurodeputowana Kathleen Van Brempt, rzeczniczka Grupy S&D ds. handlu i negocjatorka ds. zwolnienia z postanowień porozumienia TRIPS, powiedziała:

- W dzisiejszym głosowaniu Parlament Europejski wzywa Komisję, aby wreszcie postąpiła właściwie i ratowała ludzkie życie, wspierając zniesienie patentów na szczepionki i sprzęt medyczny przeciwko Covid-19. Zwolnienie z postanowień porozumienia TRIPS może nie okazać się cudownym rozwiązaniem, ale jest jednym z podstawowych elementów składowych silnej globalnej kampanii szczepień. Nadzwyczajne sytuacje wymagają nadzwyczajnych środków.

- Alternatywny wniosek, złożony przez Komisję Europejską do WTO jest niewystarczający w obliczu epokowego wyzwania, przed jakim stoimy. Nie pomoże on nam zwiększyć dodatkowej produkcji w krajach rozwijających się ani zwiększyć dostępu do niedrogich szczepionek w najbiedniejszych regionach świata. Aby zapewnić wszystkim dostęp do szczepionek, UE potrzebuje kompleksowej strategii.

- UE musi dokonać wyboru: chronić przemysł farmaceutyczny lub chronić ludzkie życie. Parlament Europejski zdecydował dziś, że opowie się po właściwej stronie historii.

Marek Belka, wiceprzewodniczący Grupy S&D, odpowiedzialny za handel, powiedział:

- Musimy działać szybko, aby zapewnić rządom na całym świecie wszelkie dostępne narzędzia w walce z Covid-19. Tymczasowe zwolnienie z postanowień porozumienia TRIPS jest jednym z kluczowych narzędzi, ale chcemy, aby zyskały one dodatkowe narzędzia poprzez wyeliminowanie wąskich gardeł w łańcuchach dostaw, poprzez dzielenie się technologią i wiedzą na temat produkcji szczepionek oraz poprzez dokonywanie ukierunkowanych inwestycji w dodatkowe moce produkcyjne.

- Chcemy, aby mechanizm COVAX zintensyfikował dystrybucję większej liczby dawek szczepionek. Darowizny są ważne na krótką metę, ale musimy wyjść poza działalność charytatywną i umożliwić większej liczbie krajów produkcję własnych szczepionek. O to właśnie zaapelował Parlament w dzisiejszym głosowaniu.

Zaangażowani europosłowie

BELKA Marek
BELKA Marek
Wiceprzewodniczący
Polska
VAN BREMPT Kathleen
VAN BREMPT Kathleen
Przewodnicząca delegacji
Koordynatorka
Belgia

Kontakt dla prasy

Pelz Silvia
PELZ Silvia
Rzeczniczka prasowa
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Grupa S&D przyjmuje z zadowoleniem pakiet klimatyczny „Fit for 55”: Będziemy pracować nad tym, aby ta kluczowa transformacja była sprawiedliwa i zrównoważona pod względem społecznym
Komunikat prasowy
Grupa S&D przedstawia swoje stanowisko w sprawie szczepionek; kluczowe znaczenie ma przygotowanie UE na wszelkie nowe pandemie
Komunikat prasowy
Grupa S&D: 8. program działań w zakresie środowiska powinien ukierunkować UE na zrównoważoną gospodarkę dobrobytu i ochronę różnorodności biologicznej