Podziel się:

Negocjatorzy z Parlamentu Europejskiego zawarli dziś porozumienie z Radą w sprawie budżetu UE na przyszły rok. Porozumienie to jest tym ważniejsze, iż poprzedza ono to, co powinno być ostatecznym porozumieniem w Radzie UE w sprawie przyszłego, siedmioletniego budżetu Unii Europejskiej (WRF).

Jednak dalszy rozwój wydarzeń jest nadal blokowany z powodu sprzeciwu Węgier i Polski wobec warunkowości w kwestii praworządności, która ma na celu zapobieżenie temu, aby funduszy UE trafiały do krajów, które nie przestrzegają podstawowych wartości UE.

Eurodeputowana Eider Gardiazábal, negocjatorka Grupy S&D ds. WRF, powiedziała:

- Dzisiejsze osiągnięcie to dobry wynik, który obejmuje nasze priorytety. Obawiam się jednak, że możemy nie być w stanie go formalnie przyjąć, ponieważ Węgry i Polska blokują ten ważny rezultat.

Eurodeputowany Pierre Larrouturou, negocjator Grupy S&D ds. budżetu UE na rok 2021, powiedział:

- Parlament Europejski i Rada osiągnęły dziś porozumienie w sprawie budżetu Unii Europejskiej na rok 2021. 164 miliardy euro zostaną przeznaczone na ochronę obywateli, ograniczenie bezpośrednich skutków kryzysu oraz przygotowanie na pomyślniejszą, bardziej wyważoną i zrównoważoną przyszłość. W ciągu ostatnich dwóch dni negocjacji Parlamentowi udało się zagwarantować dodatkowe 183 mln euro na realizację swoich priorytetów w dziedzinie ochrony zdrowia, klimatu i zatrudnienia.

- W bardzo ograniczonych warunkach jest to dobry wynik. Rządy nie chciały oddać ani centa, ale Parlament Europejski dał z siebie wszystko i uzyskał dodatkowe budżety. Ale z czystym sumieniem należy powiedzieć, iż wszyscy wiemy, że ten budżet jest niewystarczający. Było to maksimum, jakie można było uzyskać, biorąc pod uwagę wieloletni budżet, który był negocjowany z głowami państw, które podejmują decyzję jednomyślnie.

Zaangażowani europosłowie

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

Koordynator
Hiszpania
LARROUTUROU  Pierre

LARROUTUROU Pierre

Członek
Francja

Kontakt dla prasy

Chiru Dana

CHIRU Dana

Press Officer
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Budżet UE na rok 2022 będzie miał silne, postępowe jądro, koncentrujące się na kwestiach społecznych i ekologicznych

Komunikat prasowy

Zielone światło dla wykorzystania zasobów własnych do szybkiej odbudowy społecznej i gospodarczej w Europie

Komunikat prasowy

Program InvestEU otrzymuje zielone światło od Parlamentu Europejskiego. Czas, aby te pieniądze trafiły do ludzi!