Opublikowane:
Podziel się:

Podczas debaty plenarnej na temat planu zrównoważonych inwestycji, funduszu na rzecz sprawiedliwej transformacji i planu działania na rzecz Europy społecznej, przewodnicząca Grupy Socjalistów i Demokratów, Iratxe García powiedziała:

- Jeśli na poważnie podchodzimy do ograniczenia co najmniej o połowę naszej emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku oraz do osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 roku, musimy zapewnić odpowiednie fundusze.

- Doceniamy wysiłki Komisji Europejskiej, ale jeden bilion euro w ciągu dziesięciu lat zdecydowanie nie wystarczy. Przyznaje to sama Komisja. Poza bardziej ambitnym budżetem musimy również znaleźć nowe zasoby własne pochodzące z takich dziedzin, jak tworzywa sztuczne niepodlegające recyklingowi, system handlu uprawnieniami do emisji (ETS), sprawiedliwe opodatkowanie sektora cyfrowego, podatek od transakcji finansowych (FTT) oraz wspólna jednolita podstawa podatku od osób prawnych.

- Apelujemy również o przyjęcie złotej zasady, zgodnie z którą zrównoważone inwestycje nie będą uwzględniane przy obliczaniu krajowych deficytów. Musimy w większym stopniu uelastycznić pakt stabilności i wzrostu, aby państwa członkowskie mogły stymulować zrównoważone inwestycje.

- Potrzebujemy funduszy, aby zapewnić sprawiedliwą transformację regionom i pracownikom, którzy zostaną w największym stopniu dotknięci tą ekologiczną transformacją. Nie zgodzimy się na jakąkolwiek redukcję środków na rolnictwo i politykę spójności; potrzebne są nowe środki, a dodatkowe 7,5 miliarda euro, które mają być dodane do wniosku w sprawie WRF, to dobry, pierwszy krok w tym kierunku.

- Europejski Zielony Ład obejmuje silny wymiar socjalny, dlatego też pragniemy, aby filar społeczny obejmował środki pomagające ludziom i regionom dostosować się do zmian ekologicznych i cyfrowych, a także by zapewnił on wysokiej jakości miejsca pracy oraz godziwe wynagrodzenia, aby zmniejszyć zróżnicowanie płac ze względu ma płeć i walczyć z ubóstwem wśród dzieci.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

„Musimy podjąć natychmiastowe działania. Później będzie za późno!” Grupa S&D naciska na instytucje UE, aby ocaliły sektor turystyczny przed bankructwem

Komunikat prasowy

Dziś wieczorem odbędzie się wydarzenie online Grupy S&D: Iratxe García i postępowi przywódcy będą debatować nad swoją wizją „Nowego początku dla Europy!”

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Czas ustanowić Europejską Unię Zdrowia. Jeśli nie teraz, to kiedy?