Podziel się:

W przeddzień Święta Pracy przewodnicząca Grupy Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, Iratxe García wezwała Komisję Europejską i państwa członkowskie UE do pilnego podjęcia działań w celu stworzenia siatki bezpieczeństwa, aby przedsiębiorstwa i osoby prowadzące działalność na własny rachunek mogły przejść przez okres ograniczeń i braku działalności bez dokonywania zwolnień.

Iratxe García powiedziała:

- W tym roku 1 Maja nie jest podobny do żadnego innego. Nadszedł czas, aby zaktualizować nasze wartości i zagwarantować, aby prawa pracownicze i godne miejsca pracy były chronione w czasie i po kryzysie, związanym z pandemią COVID-19.

- Ponad 50 milionów Europejczyków może stracić pracę; głównie w dziedzinach turystyki, kultury i handlu detalicznego. Nadszedł czas, aby im pomóc, a także pomóc firmom zachować wszystkich swoich pracowników oraz udzielić wsparcia osobom prowadzącym działalność na własny rachunek i osobom pracującym na umowach niegwarantujących pewności zatrudnienia. Nikt nie powinien zostać pozostawiony bez pomocy.

- Znacznie trudniej jest stworzyć nowe miejsca pracy, kiedy zostaną one już utracone, dlatego też należy pilnie wprowadzić tymczasową siatkę bezpieczeństwa, aby przetrwać obecną burzę. Im dłużej trwa ten kryzys, tym dłuższy będzie jego szkodliwy wpływ na rynek pracy.

- Silny filar społeczny jest ważniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Unia Europejska musi wspierać państwa członkowskie w finansowaniu działań związanych z pracą krótkoterminową oraz w zakresie mechanizmów dotyczących rekompensaty dochodów, które obejmą wszystkich pracowników - w tym pracowników niestandardowych, samozatrudnionych, niepewnych i niezarejestrowanych - oraz przedsiębiorstwa dowolnej wielkości.

- Dzięki naszej presji politycznej UE ustanowi instrument tymczasowego wsparcia w celu ograniczenia ryzyka bezrobocia w sytuacji nadzwyczajnej (SURE). Wraz z Europejską Konfederacją Związków Zawodowych (EKZZ) domagamy się, aby program ten dysponował wystarczającymi środkami finansowymi w celu udzielenia pomocy pracownikom w chwili, gdy tego najbardziej potrzebują. Powinien to być pierwszy krok w kierunku ustanowienia stałego europejskiego systemu reasekuracji świadczeń dla bezrobotnych, opartego na dotacjach, a nie na pożyczkach.

- W tej sytuacji niezwykle ważna jest obrona silnych związków zawodowych i rokowań zbiorowych. Tylko razem możemy zapewnić, by najbardziej zagrożeni pracownicy nie byli zobowiązani do rezygnacji ze swoich praw lub narażania swojego życia. Potrzebujemy europejskiej płacy minimalnej, aby każdy pracownik w Europie zarabiał tyle, aby godnie żyć. Nie wystarczy oklaskiwać pracowników służby zdrowia, kasjerów w supermarketach, personelu sprzątającego, kierowców ciężarówek i innych pracowników, którzy zapewniają nam bezpieczeństwo i dobrobyt w czasie tego kryzysu. Zasługują oni na odpowiednie warunki pracy i przyzwoite wynagrodzenia.

- Nie zapominajmy również, że wiele kobiet wciąż zarabia mniej niż mężczyźni za tę samą pracę. Czas położyć kres różnicom w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn!

Wydarzenie Postępowców pod nazwą „Święto Pracy 2020 - Postępowcy przewodzą odbudowie” można będzie śledzić online w piątek, 1 maja o godzinie 17.00 - tutaj 

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D reaguje na wniosek Komisji w sprawie strategii dotyczącej szczepień: „Pandemia jeszcze się nie skończyła. Musimy przygotować się na przyszłe wyzwania!”

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Od produktów wycofanych z użytku do zrównoważonej produkcji. Gospodarka o obiegu zamkniętym w celu pobudzenia odbudowy społecznej i gospodarczej po pandemii Covid-19

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Mówimy NIE szczepionkowemu nacjonalizmowi. Tempo szczepień musi zostać przyspieszone tak w UE, jak i na całym świecie