Opublikowane:
Podziel się:

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim debatowali dzisiaj przez dwie godziny z Ursulą von der Leyen, nominowaną przez Radę Europejską na kandydatkę na przewodniczącą Komisji.

Eurodeputowani wyrazili przede wszystkim rozczarowanie z powodu tego, że Rada nie nominowała wiodącego kandydata, zaproponowanego przez europejskie partie polityczne. Grupa S&D zaapelowała o wzmocnienie roli Parlamentu Europejskiego oraz o zaangażowanie na rzecz zachowania i ulepszenia systemu Spitzenkandidat.

Eurodeputowani S&D przyparli ją do muru w kwestii tego, w jaki sposób zamierza ona w dalszym ciągu bronić wartości i rządów prawa w Unii Europejskiej, w szczególności w odniesieniu do Polski i Węgier, dwóch krajów, które podlegają obecnie procedurom przewidzianym w art. 7, uruchomionym przez Komisję za stałe naruszanie podstawowych wartości UE.

Socjaliści i Demokraci przedstawili również swoje główne postulaty w kwestii zapewnienia zmiany reguł gry ze strony Komisji w celu sprostania najpilniejszym wyzwaniom, przed jakimi stoi Unia Europejska, dotyczącym między innymi: zapewnienia zrównoważonej Europy do roku 2030; ram prawnych, koniecznych do wdrożenia filaru społecznego; odejścia od polityki oszczędnościowej oraz przekształcenia paktu na rzecz wzrostu i stabilności w pakt na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez wprowadzenie do niego celów zrównoważonego rozwoju ONZ; właściwie finansowanego europejskiego programu na rzecz działań poszukiwawczych i ratowniczych wraz z odpowiednim europejskim pakietem azylowym oraz większej równości płci. 

Przewodnicząca Grupy S&D, Iratxe García powiedziała:

- Nasza dzisiejsza wymiana zdań z panią von der Leyen miała dobry i szczery charakter. Nasza Grupa pragnie sprostać oczekiwaniom obywatelom i chcemy mieć pewność, że przyszła Komisja będzie wspierać odpowiednie polityki, aby zapewnić, by nasz model społeczny miał w przyszłości zrównoważony charakter. Musimy stawić czoła wyzwaniom związanym z globalizacją, zmianami klimatycznymi i cyfryzacją.

- Nasza Grupa poczeka na odpowiedź ze strony pani von der Leyen, ponieważ rozumiemy, że przedstawiliśmy bardzo konkretne propozycje. Nie uzyskaliśmy dostatecznej liczby odpowiedzi, dlatego też spiszemy nasze postulaty i ocenimy ją na podstawie otrzymanych przez nas odpowiedzi. Niektóre z naszych priorytetów, takie jak budowa europejskiej polityki migracyjnej, opartej na godności ludzkiej i solidarności, będą wymagać również działań ze strony Rady. Chcemy jednak wiedzieć, czy możemy liczyć na to, że Komisja będzie o to walczyć.

- Przed głosowaniem nasza Grupa przeprowadzi kolejną debatę, w czasie której ocenimy, w jakim stopniu nasze postulaty mogą zostać spełnione; dopiero wówczas przyjmiemy stanowisko Grupy w kwestii głosowania.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Presja czasu jest wyborem Wielkiej Brytanii, ale będziemy stać twardo na naszym stanowisku

Komunikat prasowy

Reakcje w sprawie granic w odpowiedzi na pandemię Covid-19 wprowadzają zamieszanie i są dyskryminujące

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Wielka Brytania powinna dotrzymać swoich obietnic