Podziel się:

Socjaliści i Demokraci w pełni poparli Program Kosmiczny Unii Europejskiej na lata 2021-2027, który został przyjęty wczoraj późnym wieczorem na posiedzeniu plenarnym. Program ten zapewni finansowanie w wysokości 14,88 mld euro na moduły takie jak Galileo, Copernicus, SSA (świadomość sytuacji w przestrzeni kosmicznej) oraz GOVSATCOM (rządowa inicjatywa łączności satelitarnej), a także zagwarantuje ich kontynuację po 2027 roku.

Podczas negocjacji Grupie S&D udało się dodać cele w zakresie wydatków na klimat i różnorodności biologicznej, a także wypracować jasne ramy dla udziału krajów trzecich.

Eurodeputowany Carlos Zorrinho, negocjator Grupy S&D w sprawie tego sprawozdania, powiedział:

- Europejski Program Kosmiczny na lata 2021-2027, przyjęty przez Parlament Europejski, zapewni Unii Europejskiej w szczególności, a ludzkości w ogólności, podstawowe narzędzia umożliwiające lepsze zrozumienie i skuteczniejszą ochronę planety, na której żyjemy. Pomoże on zagwarantować różnorodność biologiczną, przeciwdziałać zmianom klimatycznym i uczestniczyć w globalnych sieciach badania przestrzeni kosmicznej i zarządzania nią; a wszystko to dla wspólnego dobra.

- Na obecny siedmioletni okres uzgodniono budżet w wysokości 14,88 miliardów euro. Niestety oznacza to cięcia w stosunku do pierwotnego stanowiska Parlamentu, ale na szczęście pozostawiona zostanie pewna elastyczność, aby umożliwić Komisji Europejskiej finansowanie nowych projektów. Ponadto ciągłość usług w ramach tego programu jest zapewniona i chroniona nawet po 2027 roku, a Parlament Europejski będzie w pełni informowany o wszelkich kwestiach dotyczących zarządzania nim.

Eurodeputowany Dan Nica, rzecznik Grupy S&D ds. badań naukowych i innowacji, powiedział:

- Podczas tworzenia polityki i zatwierdzania programów w Parlamencie Europejskim, naszym obowiązkiem jest zawsze patrzeć w przyszłość. Europejski Program Kosmiczny jest ucieleśnieniem tej wiodącej zasady: dziś budujemy przyszłość. Nadejdzie czas, kiedy pandemia minie, a dzięki inwestycjom w badania naukowe i innowacje Europa stanie się prawdziwie konkurencyjnym podmiotem na arenie światowej.

- Socjaliści i Demokraci w pełni popierają Program Kosmiczny i inwestycje w technologie, dane i usługi kosmiczne. Technologia odgrywa ważną rolę w ochronie europejskich interesów strategicznych i wzmacnianiu odporności Europy.

Zaangażowani europosłowie

NICA Dan
NICA Dan
Head of delegation
Koordynator
Rumunia
ZORRINHO Carlos
ZORRINHO Carlos
Head of delegation
Członek
Portugalia

Kontakt dla prasy

Chiru Dana
CHIRU Dana
Assistant
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Ludzie zawsze będą w centrum jednolitego rynku cyfrowego - mówi Grupa S&D
Komunikat prasowy
Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku oznacza odejście od paliw kopalnych już teraz - mówi Grupa S&D
Komunikat prasowy
Program „Cyfrowa Europa”: „Chcemy wynieść Europę na cyfrowy szczyt” - mówi Grupa S&D